Åtgärda felet Invalid Partition Table (ogiltig partitionstabell) på en dator med SSD (Solid State Drive)

Åtgärda felet Invalid Partition Table (ogiltig partitionstabell) på en dator med SSD (Solid State Drive)Om du har fått felmeddelandet Invalid Partition Table (ogiltig partitionstabell) på datorn kan den här artikeln lösa problemet


Innehållsförteckning:

 1. Invalid Partition Table error message while installing Windows on an SSD (Felmeddelandet ogiltig partitionstabell vid installation av Windows på en SSD)
 2. Lösning

Obs! Problemet upptäcktes först på Precision M6700 Mobile Workstation. Felet kan uppstå på andra datorer av andra skäl så den här artikeln kan vara till hjälp

1. Invalid Partition Table error message while installing Windows on an SSD (Felmeddelandet ogiltig partitionstabell vid installation av Windows på en SSD)

När du försöker installera Windows på en SSD (Solid State Drive), antingen manuellt eller med hjälp av en anpassad avbild, kan du få felmeddelandet ”Invalid Partition Table” (ogiltig partitionstabell).

En BIOS-uppdatering löser problemet, men eftersom du kanske inte har ett fungerande operativsystem behöver du tillgång till ett annat system och en startbar USB-flashenhet.

Stegen nedan visar hur du kan uppnå detta.

Överst på sidan


2. Lösning

Om du får felmeddelandet Invalid Partition Table (ogiltig partitionstabell) när du installerar Windows manuellt på en SSD (Solid State Drive) eller med en anpassad installationsavbild måste du uppdatera BIOS till den senaste versionen. Du behöver tillgång till ett annat system och ha en startbar USB-flashenhet.

Hämta BIOS på en fungerande dator till en startbar USB-enhet

 1. Anslut den startbara USB-enheten till USB-porten på en annan dator

 2. Gå till www.dell.com/support/home?app=drivers och hämta senaste BIOS för systemtypen.

 3. I kategorin BIOS ska du leta upp den senaste versionen för ditt system och klicka på Download File (hämta fil).

 4. Välj hämtningsalternativet Single-File (enstaka fil) och klicka på Continue (fortsätt).

 5. Spara filen på en startbar USB-enhet.

 6. Koppla loss den startbara USB-enheten från USB-porten och sätt den i måldatorn.

Installera BIOS från den startbara USB-enheten på din dator

 1. Anslut den startbara USB-enheten till en USB-port på din dator.

 2. Starta eller starta om datorn.

 3. Tryck på F12 vid start för att öppna menyn Boot Device (startenhet). (Du kanske måste trycka på F12 flera gånger tills du ser ”Preparing one-time boot menu” (förbereda en meny för engångsstart)

 4. Använd piltangenterna för att välja USB-enheten i listan över enheter och tryck på Enter.

 5. Om BIOS .exe-fil inte körs automatiskt måste du:

  • Skriva in E:\XXXXXXXX.exe i kommandotolken (där E är namnet på den startbara USB-enhetsbokstaven och XXXXXXXX är namnet på den fil du sparade på den startbara USB-enheten).
    Du kan t.ex. skriva: E:\M6700A08.exe.

 6. Tryck på Enter för att köra filen och installera BIOS.

 7. När du har uppdaterat startas datorn om och du kan sedan fortsätta att installera operativsystemet.

Överst på sidan


hard drive, HDD Source additional information on Hard Drives and Solid State Drives on our support page.

 

 

Kontakta teknisk support om du behöver mer hjälp.

 

  Kontakta oss  Artikel-ID: SLN133635

Senast ändrad: 2018-04-23 17:44


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.