Trådlöst nätverk för hemmet i Windows XP

Trådlöst nätverk för hemmet i Windows XP


Innehållsförteckning:

 1. Trådlösa nätverk: Vanliga frågor och svar
 2. Konfigurera ett trådlöst nätverk
 3. Visa och ansluta till tillgängliga trådlösa nätverk
 4. Hur hittar jag namnet på det trådlösa nätverket?
 5. Hämta namnet på det trådlösa nätverket direkt från den trådlösa routern i Windows XP
 6. Hur hittar jag nyckeln för det trådlösa nätverket?
 7. Säkra ditt trådlösa nätverk
 8. Felsök problem med att hitta trådlösa nätverk
 9. Det går inte att visa webbsidan i min webbläsare
 10. Konfigurera fil- och skrivardelning
 11. Problem med fil- och skrivardelning
 12. Hämta och installera en drivrutin
 13. Hur tar jag reda på vilka komponenter som finns i datorn?
 14. Internetbrandväggsproblem och vanliga frågor
 15. Adaptern för trådlösa nätverk kan fortfarande inte upptäcka något nätverk eller så ansluts den inte
 16. ändra namnet på ett trådlöst nätverk

Artikeln nedan innehåller länkar till andra artiklar om konfiguration och felsökning av trådlösa nätverk för Windows XP.


Problem 1. Trådlösa nätverk: Vanliga frågor

Artikeln nedan innehåller information om:

 • Vad är ett trådlöst nätverk?
 • Vilka är de olika typerna av teknik för trådlösa nätverk?
 • Vilken maskinvara behöver jag till datorn för att kunna ansluta till ett trådlöst nätverk?
 • Vad är ett namn på ett trådlöst nätverk (SSID)?
 • Vad är en säkerhetsnyckel för ett trådlöst nätverk?
 • Hur skapar jag en säkerhetsnyckel för ett trådlöst nätverk?

Trådlösa nätverk: Vanliga frågor

Överst på sidan


Problem 2. Konfigurera ett trådlöst nätverk

Artikeln nedan innehåller information om:

 • Vilken utrustning och vilka tjänster behövs för att installera ett trådlöst nätverk?
 • Hur installerar jag maskinvaran för ett trådlöst nätverk?
 • Information om hur du säkrar ditt trådlösa nätverk finns i avsnittet Säkra ditt trådlösa nätverk.

Konfigurera ett trådlöst nätverk

Överst på sidan


Problem 3. Visa och ansluta till tillgängliga trådlösa nätverk

Den här artikeln innehåller information om hur du ansluter till ditt trådlösa nätverk

Obs! Under den här processen kan du behöva känna till namnet på eller säkerhetsnyckeln för ditt trådlösa nätverk. Läs avsnitten Hur hittar jag namnet på det trådlösa nätverket? och Hur hittar jag nyckeln för det trådlösa nätverket? om du vill ha hjälp.

Visa och ansluta till tillgängliga trådlösa nätverk

Överst på sidan


Problem 4. Hur hittar jag namnet på det trådlösa nätverket?

Det enklaste sättet att ta reda på namnet på det trådlösa nätverket (SSID) är att ställa datorn och den trådlösa routern intill varandra (på 0,3–1 m avstånd från varandra).

Gör någon av följande uppgifter innan du utför stegen nedan:

 • Om du har en bärbar dator ställer du datorn bredvid den trådlösa routern och följer anvisningarna nedan.

 • Om du har en bärbar dator som redan är ansluten med en nätverkskabel läser du avsnittet Hämta namnet på det trådlösa nätverket direkt från den trådlösa routern i Windows XP och följer instruktionerna. Annars kan du behöva ställa den trådlösa routern närmare datorn (bredbandsmodemet behöver inte flyttas eller stängas av eftersom du inte behöver åtkomst till internet just nu, men eventuella datorer som är anslutna till den trådlösa routern kommer inte att ha åtkomst till internet under processens gång). Se till att den trådlösa routern sätts på när den har flyttats, och följ sedan anvisningarna nedan.
  Obs! När du har hittat namnet på ditt trådlösa nätverk måste du flytta tillbaka den trådlösa routern till sitt ursprungliga läge och återansluta den till bredbandsmodemet.
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
  • I klassiskt läge för Start-menyn klickar du på Inställningar och sedan på Kontrollpanelen.


 2. Klicka på Växla till klassiskt läge uppe i det vänstra hörnet när det blir tillgängligt.


 3. Dubbelklicka på Nätverksanslutningar.


 4. Dubbelklicka på Trådlös nätverksanslutning.
  Obs! Se följande artikel i Dells kunskapsbank: Windows cannot configure this wireless connection message appeared (meddelandet Windows kan inte konfigurera den här trådlösa anslutningen visas) om det meddelandet visades, och följ instruktionerna för att ge Windows åtkomst till den trådlösa adaptern.


 5. Klicka på knappen för uppdatering av nätverkslistan längst upp till höger och sedan en gång till när skärmen uppdateras.


 6. Anteckna namnet på det trådlösa nätverk som har den starkaste signalen, exakt som det visas.
  Obs! Antalet gröna streck anger signalstyrkan. Leta efter en post i listan som har fem gröna streck (du kan behöva bläddra uppåt eller nedåt för att hitta den). Om du inte hittar posten med fem gröna streck ska du gå till avsnittet Getting the Wireless Network Name Directly from the Wireless Router in Windows XP (hämta namnet på det trådlösa nätverket direkt från den trådlösa routern i Windows XP) och följ instruktionerna.

Överst på sidan


Problem 5. Hämta namnet på det trådlösa nätverket direkt från den trådlösa routern i Windows XP

För att den här processen ska fungera måste en nätverkskabel ha anslutits mellan en av nätverksportarna på baksidan av den trådlösa routern och nätverksporten på datorn.

Obs! Mer information om var LAN-porten sitter på just din dator finns i onlineanvändarhandboken.
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
  • I klassiskt läge för Start-menyn klickar du på Inställningar och sedan på Kontrollpanelen.


 2. Klicka på Växla till klassiskt läge uppe i det vänstra hörnet när det blir tillgängligt.


 3. Dubbelklicka på Nätverksanslutningar.


 4. Dubbelklicka på Anslutning till lokalt nätverk, beroende på hur datorn ansluts till den trådlösa routern.


 5. Klicka på fliken Support.


 6. Sök reda på och anteckna IP-adressen till höger om Standard-gateway.


 7. Öppna en webbläsare.


 8. I adressfältet anger du http://[ip-adress_för_standardgateway], där [ip-adress_för_standardgateway] är IP-adressen för standardgatewayen.


 9. Logga in på routern. Några av de vanligaste användarnamnen och lösenorden för routrar anges i tabell 1.
  Tillverkare Användarnamn Lösenord
  Linksys
  lämna tomt
  admin
  D-Link
  admin
  lämna tomt
  Netgear
  admin
  password
  2Wire
  Inget om inte något angavs.
  Inget om inte något angavs.
  Belkin
  Inget
  lämna tomt
  Apple
  Använd AirPort-verktyget
  SMC
  Admin
  smcadmin
  Tabell 1: Vanliga användarnamn och lösenord för trådlösa routrar

  Tillverkare av trådlösa routrar anger vanligen namnet på det trådlösa nätverket eller SSID på en sida med beteckningen Trådlöst. Metoden för att öppna sidan varierar (läs dokumentationen som medföljde den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren av den trådlösa routern, länkar till tillverkare finns i tabell 1).

  Var noga med att skriva ned nätverksnamnet exakt som det visas.

  När standardvärdena inte fungerar innebär det antingen att någon har ändrat standardinställningarna eller att din modell av trådlös router har ett unikt användarnamn och lösenord. Fråga den som konfigurerade den trådlösa routern vad användarnamnet och lösenordet är. Läs dokumentationen som medföljde den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren. Länkar till tillverkare finns i tabell 1.
  Obs! Om alla försök att logga in på den trådlösa routern har misslyckats måste du återställa routerns standardinställningar (som de var när den först togs ur förpackningen) innan du kan ansluta till den trådlösa routern. Läs dokumentationen som medföljde den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren om du vill veta hur du återställer den trådlösa routern. Länkar till tillverkare finns i tabell 1.

  Tänk på följande innan du återställer den trådlösa routern:
  • Om du får åtkomst till Internet via en DSL-anslutning (telefon):
   • Kontakta Internetleverantören och be om det användarnamn och lösenord du ska använda vid anslutning till Internet. Du måste ange de uppgifterna i den trådlösa routern igen.
   • Inga andra datorer som är anslutna till nätverket kan få åtkomst till Internet förrän du angett det användarnamn och det lösenord du fick av Internetleverantören.
   • När du angett användarnamnet och lösenordet som du fick från internetleverantören i den trådlösa routern igen så kan inga trådlösa datorer ansluta till internet förrän du konfigurerat om routern och de trådlösa datorerna (läs dokumentationen som medföljde den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren om du vill veta hur du konfigurerar om den trådlösa routern, länkar till tillverkare finns i tabell 1).
  • Om du får åtkomst till Internet via en kabel-tv-leverantör:
   • Inga andra trådlösa datorer kan ansluta till internet förrän du konfigurerat om routern och de trådlösa datorerna (läs dokumentationen som medföljde den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren om du vill veta hur du konfigurerar om den trådlösa routern, länkar till tillverkare finns i tabell 1).

Överst på sidan


Problem 6. Hur hittar jag nyckeln för det trådlösa nätverket?

Obs! Trådlösa 2Wire-routrar från AT&T har en tiosiffrig WEP-nyckel på undersidan av 2Wire-routern inom hakparenteser (exempelvis [ xxxxxxxxxx ]).
 • Anteckna den tiosiffriga nyckeln exakt som den visas.

För att den här processen ska fungera måste en nätverkskabel ha anslutits mellan en av nätverksportarna på baksidan av den trådlösa routern och nätverksporten på datorn.

Obs! Mer information om var LAN-porten sitter på just din dator finns i onlineanvändarhandboken.
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
  • I klassiskt läge för Start-menyn klickar du på Inställningar och sedan på Kontrollpanelen.


 2. Klicka på Växla till klassiskt läge uppe i det vänstra hörnet när det blir tillgängligt.


 3. Dubbelklicka på Nätverksanslutningar.


 4. Dubbelklicka på Anslutning till lokalt nätverk, beroende på hur datorn ansluts till den trådlösa routern.


 5. Klicka på fliken Support.


 6. Sök reda på och anteckna IP-adressen till höger om Standard-gateway.


 7. Öppna en webbläsare.


 8. I adressfältet anger du http://[ip-adress_för_standardgateway], där [ip-adress_för_standardgateway] är IP-adressen för standardgatewayen.


 9. Logga in på routern. Några av de vanligaste användarnamnen och lösenorden för routrar anges i tabell 2.
  Tillverkare Användarnamn Lösenord
  Linksys
  lämna tomt
  admin
  D-Link
  admin
  lämna tomt
  Netgear
  admin
  password
  2Wire
  Inget om inte något angavs.
  Inget om inte något angavs.
  Belkin
  Inget
  lämna tomt
  Apple
  Använd AirPort-verktyget
  SMC
  Admin
  smcadmin
  Tabell 2: Vanliga användarnamn och lösenord för trådlösa routrar

  Tillverkare av trådlösa routrar har oftast nätverksnyckeln eller en lösenordsfras på en sida med rubriken Trådlös säkerhet. Hur du öppnar den sidan kan variera (läs dokumentationen som medföljde den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren, länkar till tillverkare finns i tabell 2).

  Var noga med att skriva ned nätverksnamnet exakt som det visas.

  När standardvärdena inte fungerar innebär det antingen att någon har ändrat standardinställningarna eller att din modell av trådlös router har ett unikt användarnamn och lösenord. Fråga den som har konfigurerat den trådlösa routern vad användarnamnet och lösenordet är. Läs dokumentationen som medföljde den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren av den trådlösa routern. Länkar till tillverkare finns i tabell 2.
  Obs! Om alla försök att logga in på den trådlösa routern har misslyckats måste du återställa routerns standardinställningar (som de var när den först togs ur förpackningen) innan du kan ansluta till den trådlösa routern. Läs dokumentationen som medföljde den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren om du vill veta hur du återställer den trådlösa routern. Länkar till tillverkare finns i tabell 2.

  Tänk på följande innan du återställer den trådlösa routern:
  • Om du får åtkomst till Internet via en DSL-anslutning (telefon):
   • Kontakta Internetleverantören och be om det användarnamn och lösenord du ska använda vid anslutning till Internet. Du måste ange de uppgifterna i den trådlösa routern igen.
   • Inga andra datorer som är anslutna till nätverket kan få åtkomst till Internet förrän du angett det användarnamn och det lösenord du fick av Internetleverantören.
   • När du angett användarnamnet och lösenordet du fick från Internetleverantören i den trådlösa routern igen kan inga trådlösa datorer ansluta till Internet förrän du konfigurerat om routern och de trådlösa datorerna (läs dokumentationen som medföljde den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren om du vill veta hur du konfigurerar om den trådlösa routern, länkar till tillverkare finns i tabell 2).
  • Om du får åtkomst till Internet via en kabel-tv-leverantör:
   • Inga andra trådlösa datorer kan ansluta till Internet förrän du konfigurerat om routern och de trådlösa datorerna (läs dokumentationen som medföljde den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren om du vill veta hur du konfigurerar om den trådlösa routern, länkar till tillverkare finns i tabell 2).

Överst på sidan


Problem 7. Säkra ditt trådlösa nätverk

Överst på sidan


Problem 8. Felsök problem med att hitta trådlösa nätverk

Den här artikeln innehåller information om förhållanden som kan leda till att datorn inte kan upptäcka några trådlösa nätverk.

Felsök problem med att hitta trådlösa nätverk

Överst på sidan


Problem 9. Det går inte att visa webbsidan i min webbläsare

Den här artikeln innehåller ett felsökningstips som kan vara till hjälp när du får felmeddelandet Det går inte att visa webbsidan.

Det går inte att visa webbsidan i Internet Explorer

Överst på sidan


Problem 10. Konfigurera fil- och skrivardelning

Den här artikeln innehåller information om hur du konfigurerar fil- och skrivardelning.

Anvisningar om fil- och skrivardelning

Överst på sidan


Problem 11. Problem med fil- och skrivardelning

Den här artikeln innehåller anvisningar om hur du gör en felsökning när fil- och skrivardelning inte fungerar.

Problem med fil- och skrivardelning

Överst på sidan


Problem 12. Hämta och installera den senaste drivrutinen för Dell-adaptern för trådlöst nätverk

Den här artikeln innehåller information om hur du hämtar drivrutiner för den adapter för trådlösa nätverk som är installerad på datorn.

Hämta och installera en drivrutin

Överst på sidan


Problem 13. Ta reda på vilken adapter för trådlöst nätverk som är installerad i din dator från Dell

Den här artikeln innehåller information om hur du identifierar den adapter för trådlöst nätverk som är installerad i datorn.

Hur tar jag reda på vilka komponenter som finns i en Dell-dator?

Överst på sidan


Problem 14. Internetbrandväggsproblem och vanliga frågor

Den här artikeln innehåller information om Windows-brandväggen.

Internet-brandväggar förhindrar bläddring och fildelning

Överst på sidan


Problem 15. Adaptern för trådlösa nätverk kan fortfarande inte hitta några nätverk, eller så ansluts den inte

När du har utfört felsökningsåtgärderna ovan och datorn fortfarande inte kan upptäcka något nätverk eller ansluta klickar du på länken nedan.

Adaptern för trådlösa nätverk kan fortfarande inte upptäcka något nätverk eller så ansluts den inte

Överst på sidan


Problem 16. ändra namnet på ett trådlöst nätverk

För att den här processen ska fungera måste en nätverkskabel ha anslutits mellan en av nätverksportarna på baksidan av den trådlösa routern och nätverksporten på datorn.

Obs! Mer information om var LAN-porten sitter på just din dator finns i onlineanvändarhandboken.
 1. Klicka på Start (längst ned till vänster på skärmen).


 2. Klicka på Kontrollpanelen.
  • I klassiskt läge för Start-menyn klickar du på Inställningar, på Kontrollpanelen och sedan på Klassisk vy.


 3. Klicka på Anslutning till lokalt nätverk till höger i fönstret.


 4. Klicka på Information.


 5. Leta rätt på och anteckna IP-adressen till höger om Standard-gateway: IPv4.


 6. Öppna en webbläsare.


 7. I adressfältet anger du http://[ip-adress_för_standardgateway], där [ip-adress_för_standardgateway] är IP-adressen för IPv4-standardgatewayen.


 8. Logga in på routern. Några av de vanligaste användarnamnen och lösenorden för routrar anges i (tabell 3).
  Tillverkare Användarnamn Lösenord
  Linksys
  lämna tomt
  admin
  D-Link
  admin
  lämna tomt
  Netgear
  admin
  password
  2Wire
  Inget om inte något angavs.
  Inget om inte något angavs.
  Belkin
  Inget
  lämna tomt
  Apple
  Använd AirPort-verktyget
  SMC
  Admin
  smcadmin
  Tabell 3: Vanliga användarnamn och lösenord för trådlösa routrar

  Tillverkare av trådlösa routrar benämner ofta sidan där du kan ange en säkerhetsnyckel för det trådlösa nätverket Trådlös säkerhet, och sidan där du ändrar namnet på det trådlösa nätverket Trådlöst. Hur du tar dig till den sidan kan variera (läs dokumentationen som medföljde den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren, länkar till tillverkare finns i tabell 4).

  Var noga med att skriva ned nätverksnamnet exakt som det visas.

  När standardvärdena inte fungerar innebär det antingen att någon har ändrat standardinställningarna eller att din modell av trådlös router har ett unikt användarnamn och lösenord. Fråga den som konfigurerade den trådlösa routern vad användarnamnet och lösenordet är. Läs dokumentationen som medföljde den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren. Länkar till tillverkare finns i tabell 4.
  Obs! Om alla försök att logga in på den trådlösa routern har misslyckats måste du återställa routerns standardinställningar (som de var när den först togs ur förpackningen) innan du kan ansluta till den trådlösa routern. Läs dokumentationen som medföljde den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren om du vill veta hur du återställer den trådlösa routern. Länkar till tillverkare finns i tabell 4.

  Tänk på följande innan du återställer den trådlösa routern:
  • Om du får åtkomst till Internet via en DSL-anslutning (telefon):
   • Kontakta Internetleverantören och be om det användarnamn och lösenord du ska använda vid anslutning till Internet. Du måste ange de uppgifterna i den trådlösa routern igen.
   • Inga andra datorer som är anslutna till nätverket kan få åtkomst till Internet förrän du angett det användarnamn och det lösenord du fick av Internetleverantören.
   • När du angett användarnamnet och lösenordet som du fick från Internetleverantören i den trådlösa routern igen kan inga trådlösa datorer ansluta till Internet förrän du konfigurerat om routern och de trådlösa datorerna (läs dokumentationen som medföljde den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren om du vill veta hur du konfigurerar om den trådlösa routern, länkar till tillverkare finns i tabell 4).
  • Om du får åtkomst till Internet via en kabel-tv-leverantör:
   • Inga andra trådlösa datorer kan ansluta till Internet förrän du konfigurerat om routern och de trådlösa datorerna (läs dokumentationen som medföljde den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren om du vill veta hur du konfigurerar om den trådlösa routern, länkar till tillverkare finns i tabell 4).

Överst på sidan

Artikel-ID: SLN135572

Senast ändrad: 2018-06-07 06:00


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.