Konfigurera, använd och felsök GPS med verktyget för Dell-kort för mobilt bredband

Konfigurera, använd och felsök GPS med verktyget för Dell-kort för mobilt bredband


Artikelsammanfattning: Den här artikeln innehåller information om konfiguration, användning och felsökning av GPS (Global Positioning System).

Innehållsförteckning:

 1. Starta GPS-tjänsten för att hämta in satellitinformation
 2. Konfigurera kartprogramvaran för kommunikation med GPS-mottagaren
 3. Hämta och installera den senaste drivrutinen för Dell-adaptern för mobilt bredband
 4. Ta reda på vilken adapter för mobilt bredband som är installerad i Dell-datorn
 5. Felsökning

Problem 1: Starta GPS-tjänsten för att hämta in satellitinformation
Obs!
 • Det finns inte funktioner för GPS i alla datorer. (Om det inte finns någon GPS-knapp eller om den visas nedtonad betyder det att det inte finns GPS-funktioner i din dator.)
 • Adaptern för mobilt bredband behöver inte vara aktiverad för att GPS-tjänsten ska fungera.
 • Innan du fortsätter bör du kontrollera att det inte finns några hinder mellan mottagaren och himlen. Det innebär att du troligen måste utföra följande åtgärder utomhus.
Obs!
 • I Windows 8:
  1. Flytta muspekaren till det övre högra hörnet på skärmen så visas snabbknappsfältet.
  2. Klicka på Sök.
  3. Fortsätt till steg 4.
 1. Klicka på Start.

 2. Klicka på Alla program.

 3. Peka på Dell Wireless.

 4. Klicka på Dell Mobile Broadband Card Utility (verktyg för Dell-kort för mobilt bredband).
  • Det kan ta 1–2 minuter innan knappen för GPS-status visas.

 5. Klicka på GPS Status (GPS-status).

 6. Klicka på Start GPS (starta GPS).
  • Det kan ta upp till fem minuter innan GPS-mottagaren har hämtat in satellitinformation.

 7. Klicka på Exit (avsluta).


Överst på sidan


Problem 2: Konfigurera kartprogramvaran för
kommunikation med GPS-mottagaren
Obs!
De här anvisningarna gäller Microsoft AutoRoute 2007, 2008 och 2009. Om du vill få anvisningar om hur du konfigurerar annan kartprogramvara för anslutning till GPS-mottagaren läser du i användarhandboken eller går till tillverkarens webbplats.
Obs!
 • I Windows 8:
  1. Flytta muspekaren till det övre högra hörnet på skärmen så visas snabbknappsfältet.
  2. Klicka på Sök.
  3. Fortsätt till steg 3.
 1. Klicka på Start.

 2. Klicka på Program eller Alla program.

 3. Klicka på Microsoft AutoRoute.
  Obs!
  De kan hända att en dialogruta visas med information om att programmet har identifierat en WiFi-leverantör och du uppmanas att ange om du vill använda den till att fastställa var du befinner dig. Klicka i så fall på Nej.

 4. Klicka på Verktyg på menyraden.

 5. Klicka på Åtgärdsruta för GPS.

 6. Klicka på Konfigurera GPS.

 7. Klicka på Sök.

 8. Klicka på OK.
Obs!
Om du vill få information om hur du skapar en färdväg eller tar reda på var du befinner dig med hjälp av GPS-funktionen läser du anvisningarna från programvarutillverkaren.


Överst på sidan


Problem 3. Hämta och installera den senaste
drivrutinen för Dell-adaptern för mobilt bredband

Den här artikeln innehåller information om hur du hämtar drivrutiner för den adapter för mobilt bredband som är installerad i datorn.
Obs!
Drivrutinerna för mobilt bredband visas i kategorin Kommunikation.


Överst på sidan


Problem 4: Ta reda på vilken adapter för mobilt bredband
som är installerad i Dell-datorn

Den här artikeln innehåller information om hur du identifierar vilken adapter för mobilt bredband som är installerad i datorn.
Obs!
Sök efter "MDM,WRLES". Modellnumret börjar med "DW".

Du kan även använda funktionen Sök i webbläsaren genom att klicka på Redigera och sedan på Sök. Ange MDM,WRLES i textrutan och sök efter adaptern för mobilt bredband


Överst på sidan


Problem 5: FelsökningVerktyget för Dell-kort för mobilt bredband
är inte installerat eller så gick det inte att öppna


Den här artikeln innehåller information om hur du hämtar drivrutiner och programvara för den adapter för mobilt bredband som är installerad i datorn.
Obs!
Drivrutinerna för mobilt bredband visas i kategorin Kommunikation.


Överst på sidan


Det visas ett felmeddelande om att ingen enhet identifierades
 • Kontrollera att du har de senaste drivrutinerna för mobilt bredband installerade. Mer information finns i How to Use the Drivers and Downloads Website (Använda webbplatsen Drivrutiner och hämtningsbara filer).
  Obs!
  Drivrutinerna för mobilt bredband visas i kategorin Kommunikation.
 • Kontrollera att ett mobilt bredband som har stöd för GPS är installerat i datorn. Mer information finns i How Do I Determine the Components in a Dell Computer? (Hur tar jag reda på vilka komponenter som finns i en Dell-dator?)
  Obs!
  Sök efter "MDM,WRLES". Modellnumret börjar med "DW".

  Du kan även använda funktionen Sök i webbläsaren genom att klicka på Redigera och sedan på Sök. Ange MDM,WRLES i textrutan och sök efter adaptern för mobilt bredband

Överst på sidan

Det visas ingen GPS-knapp eller så visas den nedtonad
 • Det finns inte funktioner för GPS i alla datorer. (Om det inte finns någon GPS-knapp eller om den visas nedtonad betyder det att det inte finns GPS-funktioner i din dator.)
  Mer information om hur du tar reda på vilken adapter för mobilt bredband som är installerad i datorn finns i avsnittet Ta reda på vilken adapter för mobilt bredband som är installerad i Dell-datorn.
 • Adaptern för mobilt bredband behöver inte vara aktiverad för att GPS-tjänsten ska fungera.


  Överst på sidan

  Det visas ett felmeddelande om att radio är inaktiverat
 • Kontrollera att omkopplaren för trådlös användning på datorn är i aktiverat läge.
  Obs!
  Mer information om var omkopplaren för trådlös kommunikation sitter på just din dator finns i onlineanvändarhandboken. Välj märke och modell för datorn och önskat språk. Hämta installationshandboken eller användarhandboken och läs informationen om omkopplaren för trådlös användning.


  Överst på sidan

  GPS-mottagaren hittade inga satelliter

  Kontrollera att du har utfört nedanstående åtgärder:

  (Klicka på länkarna ovan om du vill ha mer information om hur du utför de här åtgärderna.)
  • Kontrollera att omkopplaren för trådlös användning på datorn är i aktiverat läge.
   Obs!
   Mer information om var omkopplaren för trådlös kommunikation sitter på just din dator finns i onlineanvändarhandboken. Välj märke och modell för datorn och önskat språk. Hämta installationshandboken eller användarhandboken och läs informationen om omkopplaren för trådlös användning.
  • Kontrollera att du har den senaste drivrutinen för mobilt bredband installerade. Mer information finns i: "How to Use the Drivers and Downloads Website" (Använda webbplatsen Drivrutiner och hämtningsbara filer).
  • Kontrollera att ett mobilt bredband som har stöd för GPS är installerat i datorn. Mer information finns i How Do I Determine the Components in a Dell Computer? (Hur tar jag reda på vilka komponenter som finns i en Dell-dator?)
  • Kontrollera att programvaran för GPS-position är konfigurerad för att fungera med GPS-mottagaren.
  • Kontrollera att det inte finns några hinder mellan mottagaren och himlen när du gör en sökning efter satelliter.

  Om du har utfört felsökningsåtgärderna ovan och GPS-mottagaren fortfarande inte hittar några satelliter: Kontakta teknisk support.

  Överst på sidan


Artikel-ID: SLN128188

Senast ändrad: 2016-04-12 15:35


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.