Alienware-system: Allmän felsökning vid grafikproblem

Alienware-system: Allmän felsökning vid grafikproblem


 

Alienware-system: Allmän felsökning vid grafikproblem

 


Innehållsförteckning:

 1. System
 2. Skärmbilds-, ikon- eller teckenstorleken är för liten eller för stor
 3. Tom bildskärm eller ingen bild
 4. Suddig eller oskarp bild eller färgproblem
 5. Problem med ljusstyrka, kontrast eller geometri
 6. Horisontella och vertikala linjer
 7. Ljusa eller döda pixlar
 8. Dubbla bildskärmar
 


System

Stationära Alienware-datorer:

 1. Koppla från alla externa enheter som är anslutna till systemet.
 2. Se till att skärmen är inkopplad i korrekt grafikkortsport och primärt grafikkort
  • För Area-51, Aurora (ALX, R1, R2, R3) finns det primära grafikkortet vid de övre GPU-portarna på baksidan av chassit och på Aurora R4 finns det primära grafikkortet vid de nedre GPU-portarna på baksidan av chassit
  • För X51 är den primära grafiken den separata grafikprocessorn.
 3. Byt grafikkortsport för att säkerställa att problemet inte beror på en defekt port. Obs! Om du använder någon typ av adapter provar du med en annan kabel eller adapter.
 4. Kontrollera om NumLock- eller Caps Lock-tangenterna på tangentbordet släcker respektive statusindikator när du trycker på dem när datorn är på.
 5. Testa en annan skärm i alla tillgängliga GPU-portar.
 6. Installera om grafikkortet.
 7. Om det finns dubbla grafikkort provar du ett grafikkort i taget på varje PCIE-port.
 8. Kontrollera att strömanslutningen till grafikkortet är den rätta.

Bärbara Alienware-datorer:

 • Om ingen bild visas på bildskärmen eller om bilden är förvrängd kör du självtestverktyget.
 • Om ingen bild visas på bildskärmen ansluter du en extern bildskärm. Det hjälper dig avgränsa eventuella program- eller grafikkortsproblem.
 • Om bilden som visas på bildskärmen är extremt ljussvag, justerar du ljusstyrkan eller ansluter nätadaptern för att åsidosätta energisparfunktioner i BIOS.
 • Om bildskärmen har linje-, pixel- eller färgproblem kontrollerar du systemet under självtestet vid start och i Windows för att identifiera om linjerna alltid syns. Kör också självtestet.
 • Kontrollera också om du kan höra Windows-startljudet ett par minuter efter att ha satt på datorn.
 • Om det fortfarande inte visas någon bild kontrollerar du om den bärbara datorn ger ifrån sig pip eller om indikatorerna lyser på ett sätt som indikerar inget självtest vid start snarare än ingen bild.
För mer detaljerade anvisningar av de steg som anges ovan rekommenderar vi att du läser någon av artiklarna nedan, beroende på om du har problem med en LCD-skärm eller med en fristående bildskärm:
 

Allmänna grafikproblem

För följande problem rekommenderar vi att du går till supportsidan för skärm och grafik, där du hittar felsöknings-, instruktions- och videoinnehåll för att hjälpa dig med dessa grafikproblem.

Skärmbilds-, ikon- eller teckenstorleken är för liten eller för stor
Tom bildskärm eller ingen bild
Suddig eller oskarp bild eller färgproblem
Problem med ljusstyrka, kontrast eller geometri
Horisontella och vertikala linjer
Ljusa eller döda pixlar

 


 

Dubbla bildskärmar

Gå till kunskapsbasartikeln Hur ansluter jag flera bildskärmar till en dator? för hjälp med att konfigurera detta, och för allmän felsökning har vi följande artikel: Felsökningsguide för flera bildskärmsproblem med Dell-datorer

 


 
Snabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Artikel-ID: SLN146480

Senast ändrad: 2018-08-14 23:48


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.