Kunskapsbank

Alienware-system: Allmän felsökning vid grafikproblem


 

Alienware-system: Allmän felsökning vid grafikproblem

 


Innehållsförteckning:

 1. Allmän felsökningsvideo
 2. System
 3. Skärmbilds-, ikon- eller teckenstorleken är för liten eller för stor
 4. Tom bildskärm eller ingen bild
 5. Suddig eller oskarp bild eller färgproblem
 6. Problem med ljusstyrka, kontrast eller geometri
 7. Horisontella och vertikala linjer
 8. Ljusa eller döda pixlar
 9. Dubbla bildskärmar
 


1. Allmän felsökning

Obs! Titta på videon "Troubleshooting No POST issues - Alienware Live from the Lab" (Felsökning när inget självtest körs vid start (från Alienware-laboratoriet)


 2. System

Stationära Alienware-datorer

 1. Koppla från alla externa enheter som är anslutna till systemet.
 2. Se till att skärmen är inkopplad i korrekt grafikkortsport och primärt grafikkort
  • För Area-51, Aurora (ALX, R1, R2, R3) finns det primära grafikkortet vid de övre GPU-portarna på baksidan av chassit och på Aurora R4 finns det primära grafikkortet vid de nedre GPU-portarna på baksidan av chassit
  • För X51 är den primära grafiken den separata grafikprocessorn.
 3. Byt grafikkortsport för att säkerställa att problemet inte beror på en defekt port. Obs! Om du använder någon typ av adapter provar du med en annan kabel eller adapter.
 4. Kontrollera om NumLock- eller Caps Lock-tangenterna på tangentbordet släcker respektive statusindikator när du trycker på dem när datorn är på.
 5. Testa en annan skärm i alla tillgängliga GPU-portar.
 6. Installera om grafikkortet.
 7. Om det finns dubbla grafikkort provar du ett grafikkort i taget på varje PCIE-port.
 8. Kontrollera att strömanslutningen till grafikkortet är den rätta.

Bärbara Alienware-datorer

 • Om ingen bild visas på bildskärmen eller om bilden är förvrängd kör du självtestverktyget.
 • Om ingen bild visas på bildskärmen ansluter du en extern bildskärm. Det hjälper dig avgränsa eventuella program- eller grafikkortsproblem.
 • Om bilden som visas på bildskärmen är extremt ljussvag, justerar du ljusstyrkan eller ansluter nätadaptern för att åsidosätta energisparfunktioner i BIOS.
 • Om bildskärmen har linje-, pixel- eller färgproblem kontrollerar du systemet under självtestet vid start och i Windows för att identifiera om linjerna alltid syns. Kör också självtestet.
 • Kontrollera också om du kan höra Windows-startljudet ett par minuter efter att ha satt på datorn.
 • Om det fortfarande inte visas någon bild kontrollerar du om den bärbara datorn ger ifrån sig pip eller om indikatorerna lyser på ett sätt som indikerar inget självtest vid start snarare än ingen bild.

 


3. Skärmbilds-, ikon- eller teckenstorleken är för liten eller för stor

Storleken på ikonerna, teckensnittet eller skärmbilden är antingen för liten eller för stor. Välj länken nedan för att läsa anvisningar om hur du ändrar grafikinställningar i Win 8, Win 7 eller Win Vista.
 4. Tom bildskärm eller ingen bild

Ingenting visas på bildskärmen. Välj lämplig länk nedan för att få hjälp med att lösa problem med tom bildskärm.

Klicka här om du använder en bärbar dator.

Klicka här om du använder en stationär dator eller en extern bildskärm.

 


 


5. Suddig eller oskarp bild eller färgproblem

Ikonerna, teckensnittet eller skärmbilden visas suddigt eller oskarpt eller så är det problem med färgerna. Klicka på lämplig länk nedan för att få anvisningar om hur du kan lösa det här problemet:

Klicka här om du använder en bärbar dator.

Klicka här om du använder en stationär dator eller en extern bildskärm. 

 


 

6. Problem med ljusstyrka, kontrast eller geometri

Skärmen är antingen för ljus eller för mörk eller så visas ett svart fält längst upp eller längst ned på skärmen. Välj lämplig länk nedan för att få hjälp med att lösa det här problemet:

Klicka här om du använder en bärbar dator.

Klicka här om du använder en stationär dator eller en extern bildskärm. 

 


 

7. Horisontella och vertikala linjer

Det visas vertikala eller horisontella linjer på skärmen. Välj lämplig länk nedan för att få hjälp med att lösa det här problemet.

Klicka här om du använder en bärbar dator.

Klicka här om du använder en stationär dator eller en extern bildskärm. 

 


 


8. Ljusa eller döda pixlar

Skärmen har antingen en ljus pixel eller en mörk död pixel. Välj lämplig länk nedan för att få hjälp med att lösa det här problemet:

Klicka här om du vill ha information om felsökning av ljusa eller döda pixlar.9. Dubbla bildskärmar

Klicka på länken nedan för att få anvisningar om hur du konfigurerar dubbla bildskärmar i Win 8, Win 7 eller Win Vista 

 

 
Snabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Artikel-ID: SLN146480

Senast ändrad: 2017-08-21 07:35


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.