Länka till Dell Diagnostics-partitionen från Ubuntu Linux-operativsystemet på en Dell-dator

Länka till Dell Diagnostics-partitionen från Ubuntu Linux-operativsystemet på en Dell-dator


 


Den här artikeln innehåller information om hur du använder Dell Diagnostics vid uppstart om du har installerat om med Ubuntu Linux på din Dell-dator.


Innehållsförteckning:

 1. Använda Dell Diagnostics med en Ubuntu-installation
 2. Dell Diagnostic-partition
 3. GRUB2-menykonfiguration

 

1. Använda Dell Diagnostics med en Ubuntu-installation

 

Den här guiden hjälper dig att länka GRUB2-starthanteraren till partitionen som innehåller Dell Diagnostics från när systemet ursprungligen konfigurerades på fabriken.

Den hjälper dig att starta till diagnostiken om du stöter på några maskinvaruproblem med din Dell-dator.

Om diagnostiken returnerar några fel kontaktar du din tekniska support för att få en lösning.

Om du nyligen har installerat om Dell-datorn med ett Ubuntu Linux-operativsystem (OS) kan du läsa och följa guiden nedan.

 
Obs! Om diagnostiken returnerar några fel kontaktar du din tekniska support för att få en lösning.
 


Överst på sidan


 

2. Dell Diagnostics-partition

 

 1. Levererades ditt system med en Dell Diagnostics-partition installerad?

  1. Nej, det levererades inte med någon inbyggd diagnostik. Då är denna guide tyvärr inte användbar för dig.

  2. Ja, men du har raderat och formaterat om hela hårddisken. Då finns det tyvärr inte heller någon befintlig partition att länka till och den här guiden är inte användbar för dig.

  3. Ja, och partitionen är fortfarande kvar. De flesta av våra nyare system, inklusive stationära datorer, levereras med den här partitionen. Sedan följer du stegen nedan för att få den här partitionen att fungera igen.

    
   Obs! Det ursprungliga sättet för att starta diagnostiken var att trycka på F12 när skärmen med Dells logotyp visades. Då öppnades en meny för engångsstart och med hjälp av piltangenterna kunde du välja Diagnostics och trycka på Retur för att starta dem.
  4. Om du är osäker på om du hade den här partitionen kan du kontrollera om partitionen finns kvar genom att köra det här kommandot i Ubuntu.

sudo mount -t vfat /dev/sda1 /mnt

 

Obs! I de här exemplen kallar jag diagnostikpartitionen /dev/sda1 och drivrutinplatsen för hd0.1. Du hittar mer information om namnregler i en av våra Ubuntu-artiklar.


Överst på sidan


 

3. Menyn GRUB2-konfiguration

 

 1. Har du redan installerat Ubuntu OS på din dator?

  1. Ja, följ då steg 2 nedan.

  2. Nej, se då till att inte ta bort diagnostikpartitionen när du väljer vilka partitioner du vill ta bort och vilka som ska installeras under installationsprocessen och gå sedan tillbaka och följ guiden från steg 3.

 1. Under installationen kör GRUB-programmet en genomsökning efter andra startbara partitioner på hårddisken. Men eftersom diagnostikpartitionen är en liten DOS-partition som är formaterad i FAT hittar inte GRUB den. Du måste konfigurera den manuellt.

 2. Du måste redigera filen som definierar anpassade startbara partitioner.  /etc/grub.d/40_custom. Den ska visa en post som bilden nedan.

exec tail -n +3 $0
# Den här filen innehåller ett enkelt sätt att lägga till anpassade menyposter. Bara skriv
# menyposterna som du vill lägga till efter den här kommentaren. Var försiktig så att du inte ändrar
# "exec tail"-raden ovanför.
 
 1. Lägg till raderna nedanför till slutet av filen. 

Obs! Kontrollera att det inte finns några extra tecken.
 
menuentry "Dell DOS Diagnostics (on /dev/sda1)" {
insmod chain
insmod fat
set root=(hd0.1)
chainloader +1}
 
 1. Uppdatera GRUB2-menyn med hjälp av kommandot nedan.

sudo update-grub2
 
 1. Starta sedan om systemet och testa om det fungerade.

  Dell DOS Diagnostics bör visas som sista raden i GRUB2-startmenyn och du bör kunna starta den och diagnostiken bör köras därifrån.

  När diagnostikprocessen har körts startar systemet om till GRUB2-menyn.


Överst på sidan


 

Ytterligare information:

 

Obs!
Programvarusupport tillhandahålls av Canonical via följande metoder:
Teknisk support tillhandahålls av Dell:


Överst på sidan

Snabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Artikel-ID: SLN151665

Senast ändrad: 2017-11-14 17:47


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.