Så här använder du och felsöker XPS L502x

Så här använder du och felsöker XPS L502x


Innehållsförteckning:

 1. Datorn startar inte eller så visas ingen bild
 2. Datorn svarar inte
 3. Microsoft Windows kraschar, hänger sig, startar om eller så uppstår blåskärmsfel
 4. Dell PC Diagnostics Quick Test och SupportAssist för datorer och surfplattor
 5. Felsökning av en LCD-skärm till en bärbar dator som är svart, tom eller svår att tyda
 6. Specifikationer för Inspiron XPS L502x
 7. Portplatser
 8. Återställa systeminställningarna (BIOS) till standardinställningarna
 9. Så här gör du samt felsökning av trådlösa nätverk
 10. Aktivera respektive inaktivera den trådlösa antennen på en Dell-dator
 11. Inaktivera eller aktivera styrplattan med hjälp av snabbtangenten
 12. Musen, tangentbordet eller styrplattan fungerar inte som den ska
 13. Använda och felsöka Dells webbkamera och programmet Dell Webcam Central
 14. Datorkomponent hittas inte
 15. Drivrutiner till Inspiron XPS L502x
 16. Dells supportcenter för Windows

I den här artikeln finns information om användning och felsökning rörande XPS L502x.


Datorn startar inte eller så visas ingen bild

Om datorn inte startar alls eller om den startar (lampor tänds och fläkten går igång) men inte visar någon bild lyssnar du om en serie ljudsignaler hörs när du försöker starta.

Om du hör ljudsignaler går du till (tabell 1) för att få hjälp med att felsöka problemet med datorn.

Pip Beskrivning Möjlig orsak
1 Kontrollsumma för BIOS-ROM pågår eller fel har inträffat Systemkortsfel, omfattar korrupt BIOS eller ROM-fel
2 Inget minne (RAM) hittas Fel på minne eller minneskortplats
3 Kretsuppsättningsfel
 • (North and South bridge error)
 • Fel vid test av klockan
 • Gate A20 failure (Fel på port A20)
 • Fel på superkrets-I/O
 • Fel på tangentbordets styrenhet
Moderkort: Kretsar
4 Fel vid läsning från/skrivning till minne Minnesfel.
5 Fel på realtidsklockan CMOS-batterifel
6 Fel vid test av grafik-BIOS. Fel på videodelsystem
7 Fel vid test av processorcache Fel på processorn
8 LCD LCD-fel

Tabell 1:Upprepande ljudsignalskoder

Om du inte hör ljudsignalskoder gör du så här:

 1. Koppla ifrån alla externa tillbehör, däribland tangentbord, mus och extern skärm. Bland tillbehören finns också externa lagringsenheter som flash-enheter, USB-enheter, skrivare, kort mm.
 2. Ta bort nätadaptern från datorn och koppla ifrån adaptern från eluttaget.
 3. Ta bort batteriet. Mer information om hur du gör det finns på onlinehandbokssidan för Inspiron XPS L502x. Klicka på Ägarhandbok.
 4. Tryck och håll strömknappen i 15 sekunder för att ladda ur kondensatorerna.
 5. Se till att anslutningarna på strömkabeln och nätadaptern sitter ihop.
 6. Sätt i nätadaptern i datorn och ett fungerande eluttag.
 7. Tryck på strömknappen för att se om datorn slås på och startar upp, om inte, läs i Dells kunskapsbank, artikeln Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Datorn startar inte eller så fastnar startprocessen vid fönstret med Dell-logotyp).
 8. Stäng av datorn och sätt tillbaka batteriet i datorn.
 9. Tryck på strömknappen för att se om datorn sätts på och startar upp, om inte, se Dells kunskapsbank, artikeln Check the Battery (Kontrollera batteriet).
 10. Starta tillkopplade enheter en i taget och testa för att se om datorn går igång.

Överst på sidan


Datorn svarar inte

 1. Tryck på strömknappen i minst 15 sekunder för att säkerställa att datorn stängs av.
 2. Koppla ifrån alla externa tillbehör, däribland tangentbord, mus och extern skärm. Bland tillbehören finns också externa lagringsenheter som flash-enheter, USB-enheter, skrivare, kort mm.
 3. Tryck på strömknappen för att se om datorn slås på och startar upp, om inte, läs i Dells kunskapsbank, artikeln Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Datorn startar inte eller så fastnar startprocessen vid fönstret med Dell-logotyp).
 4. Hämta och installera SupportAssist. Information om hur du hämtar och installerar SupportAssist finns på sidan SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist för datorer och surfplattor).
 5. Utför systemunderhåll på datorn, mer information finns i Dells kunskapsbank i artikeln Optimization and Maintenance of Microsoft Windows (Optimering och underhåll av Microsoft Windows).
 6. Börja koppla på enheter en i taget och testa för att se om datorn slutar svara.

Överst på sidan


Microsoft Windows kraschar, hänger sig, startar om eller så uppstår blåskärmsfel

Med den här länken kommer du till Dells kunskapsbank, artikeln Microsoft Windows Crashes, Stops, Restarts or a Blue Screen Appear (Microsoft Windows kraschar, hänger sig, startar om eller så uppstår blåskärmsfel).

Överst på sidan


Dell PC Diagnostics Quick Test och SupportAssist för datorer och surfplattor

 • Det snabbaste och enklaste sättet att hitta och lösa de vanligaste problemen är att använda Dells snabbtest för PC-diagnostik. Det fixar antingen problemet automatiskt eller vägleder dig genom de åtgärder du behöver vidta för att lösa problemet.
  Obs! När diagnostiken identifierar en felaktig del, så startar vi, beroende på vilket fel det är, omedelbart processen för en kostnadsfri ersättningsdel inom garantin.

 • Via SupportAssist (hette tidigare My Dell) får du systemuppdateringar, identifiering av problem och enhetsspecifika meddelanden, så nu kan du lösa och förebygga problem ännu smidigare än tidigare. Med det här programmet har du allt som krävs för att kunna underhålla datorer och surfplattor exakt och initierat. Mer information, t.ex. om hur du hämtar och installerar SupportAssist, finns på sidan SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist för datorer och surfplattor).
 • Om du saknar internetuppkoppling på datorn kan du köra den inbyggda diagnostiken. Mer information om hur du gör det finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Run Built-In Diagnostics (ePSA) for Your System (Kör inbyggd diagnostik (ePSA) för ditt system).

Överst på sidan


Felsökning av en LCD-skärm till en bärbar dator som är svart, tom eller svår att tyda

Mer information om felsökning av LCD-skärmen till en bärbar dator finns i Dells kunskapsbank, artikeln Troubleshooting a Notebook LCD Screen That is Black, Blank or Hard to See (Felsökning av en LCD-skärm till en bärbar dator som är svart, tom eller svår att se)

Överst på sidan


Specifikationer för XPS L502x

För information om specifikationerna för XPS L502x går du till onlinehandbokssidan för XPS L502x. Klicka på Specifikationer.

Överst på sidan


Portplatser

Information om portplatser finns på onlinehandbokssidan för XPS L502x. Klicka på Specifikationer.

Överst på sidan


Återställa systeminställningarna (BIOS) till standardinställningarna

Alternativ 1:

 1. Starta om datorn.
 2. När du uppmanas till det under självtest vid start trycker du på tangenten , så öppnas skärmbilden för konfiguration.
 3. När skärmbilden visas trycker du på för att gå till menyn Exit (Avsluta).
 4. Tryck på -tangenten tills Load Setup Defaults (Läs in inställningsstandard) markeras och tryck på .
 5. Tryck på vid Yes (Ja) för att återställa standardinställningar och starta om datorn.

Alternativ 2:

 1. Starta om datorn.
 2. När du uppmanas till det under självtest vid start trycker du på tangenten , så öppnas skärmbilden för konfiguration.
 3. När skärmbilden System Setup (Systeminställningar) visas trycker du på .
 4. Tryck på vid Yes (Ja) för alternativet Load Optimized Defaults (Läs in optimala standardinställningar). Starta sedan om datorn.

Överst på sidan


Så här gör du samt felsökning av trådlösa nätverk

Information om hantering och felsökning om trådlösa nätverk finns i Dells supportcenter för nätverk och trådlöst

Överst på sidan


Aktivera respektive inaktivera den trådlösa antennen på en Dell-dator

 1. Håll ned tangenten och tryck på tangenten . Upprepa medan du växlar den trådlösa antennen av och på.

Mer information om hur man sätter på och stänger av den trådlösa antennen på en Dell-dator finns i Dells kunskapsbank, artikeln How to Turn the Wireless Antenna On and Off on a Dell Computer (Aktivera respektive inaktivera den trådlösa antennen på en Dell-dator)

Överst på sidan


Inaktivera eller aktivera styrplattan med hjälp av snabbtangenten

Håll ned tangenten och tryck sedan på tangenten .

Mer information om hur du stänger av eller slår på styrplattan finns i Dells kunskapsbank, artikeln Disabling or Enabling the Touchpad Using the Hot Key (Aktivera eller inaktivera styrplattan via snabbtangent).

Överst på sidan


Musen, tangentbordet eller styrplattan fungerar inte som den ska

Läs följande artiklar i Dells kunskapsbank för att få information om hur du använder musen, tangentbordet eller pekplattan eller felsöker problem med dem.

Överst på sidan


Använda och felsöka Dells webbkamera och programmet Dell Webcam Central

Mer information om hur du felsöker webbkameran på datorn finns i Dells kunskapsbank, artikeln Using and Troubleshooting the Dell Webcam and Dell Webcam Central Software (Använda och felsöka Dells webbkamera och programmet Dell Webcam Central)

Överst på sidan


Datorkomponent hittas inte

Via SupportAssist (hette tidigare My Dell) får du identifiering av problem samt enhetsspecifika meddelanden. Med det här programmet har du allt som krävs för att kunna underhålla datorer och surfplattor exakt och initierat. Information om hur du hämtar och installerar SupportAssist finns på sidan SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist för datorer och surfplattor).

Överst på sidan


Drivrutiner till XPS L502x

Information om vilka drivrutiner som finns till XPS L502x finns på drivrutinssidan för XPS L502x.

Överst på sidan


Dells supportcenter för Windows

Via den här länken kommer du till Dells supportcenter för Windows. Välj det operativsystem som du behöver hjälp med.

Överst på sidan

Artikel-ID: SLN154993

Senast ändrad: 2018-01-23 12:03


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.