Så här använder du och felsöker Inspiron 5537

Så här använder du och felsöker Inspiron 5537


Innehållsförteckning:

 1. Datorn startar inte eller så visas ingen bild
 2. Datorn svarar inte
 3. Microsoft Windows kraschar, hänger sig, startar om eller så uppstår blåskärmsfel
 4. Dell PC Diagnostics Quick Test och SupportAssist för datorer och surfplattor
 5. Felsökning av en LCD-skärm till en bärbar dator som är svart, tom eller svår att tyda
 6. Specifikationer för Inspiron 5537
 7. Portplatser
 8. Återställa systeminställningarna (BIOS) till standardinställningarna
 9. Så här gör du samt felsökning av trådlösa nätverk
 10. Aktivera respektive inaktivera den trådlösa antennen på en Dell-dator
 11. Inaktivera eller aktivera styrplattan med hjälp av snabbtangenten
 12. Musen, tangentbordet eller styrplattan fungerar inte som den ska
 13. Använda och felsöka Dells webbkamera och programmet Dell Webcam Central
 14. Datorkomponent hittas inte
 15. Drivrutiner till Inspiron 5537
 16. Dells supportsida för Windows 7
 17. Dells supportcenter för Windows 8

Artikelsammanfattning: I den här artikeln finns information om användning och felsökning rörande Inspiron 5537.


1. Datorn startar inte eller så visas ingen bild

Om datorn inte startar alls eller om den startar (lampor tänds och fläkten går igång) men inte visar någon bild lyssnar du om en serie ljudsignaler hörs när du försöker starta.

Om du hör ljudsignaler går du till (tabell 1) för att få hjälp med att felsöka problemet med datorn.

Pip Beskrivning Möjlig orsak
1 Kontrollsumma för BIOS-ROM pågår eller fel har inträffat Systemkortsfel, omfattar korrupt BIOS eller ROM-fel.
2 Inget minne (RAM) hittas Fel på minne eller minneskortplats
3
 • Kretsfel (North and South bridge error, DMA/IMR/Timer error)
 • Fel vid test av klockan
 • Gate A20 failure (Fel på port A20)
 • Fel på superkrets-I/O
 • Fel vid test av tangentbordets styrenhet
Systemkortsfel
4 Fel vid läsning från/skrivning till minne Minnesfel.
5 Fel på realtidsklockan CMOS-batterifel
6 Fel vid test av grafik-BIOS. Fel på videodelsystem
7 Fel vid test av processorcache Fel på processorn
8 LCD LCD-fel

Tabell 1: Upprepande ljudsignalskoder


Gå igenom följande steg när inga pipljud hörs: Gå igenom följande steg när inga pipljud hörs:

 1. Koppla ifrån alla externa tillbehör, däribland tangentbord, mus och extern skärm. Bland tillbehören finns också externa lagringsenheter som flash-enheter, USB-enheter, skrivare, kort mm.
 2. Ta bort nätadaptern från datorn och koppla ifrån adaptern från eluttaget.
 3. Ta bort batteriet. Mer information om hur du gör det finns på onlinehandbokssidan för Inspiron 5537. Klicka på Användarhandbok.
  Du kan ombes ange datorns Service Tag-nummer. Mer information om hur du hittar Service Tag-numret finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: How to find the service tag on a Dell notebook computer (Så här hittar du Service Tag-numret på en bärbar Dell-dator).
 4. Håll in strömknappen i 15 sekunder.
 5. Se till att anslutningarna på strömkabeln och nätadaptern sitter ihop.
 6. Sätt i nätadaptern i datorn och ett fungerande eluttag.
 7. Tryck på strömknappen för att se om datorn slås på och startar. Om den inte gör det läser du i Dells kunskapsbank, artikeln Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Datorn startar inte eller så fastnar startprocessen vid fönstret med Dell-logotyp).
 8. Stäng av datorn och sätt tillbaka batteriet i datorn.
 9. Tryck på strömknappen för att se om datorn sätts på och startar. Om den inte gör det läser du i Dells kunskapsbank, i artikeln Check the Battery (Kontrollera batteriet).
 10. Starta tillkopplade enheter en i taget och testa för att se om datorn går igång.

Överst på sidan


2. Datorn svarar inte

 1. Tryck på strömknappen i minst 15 sekunder för att säkerställa att datorn stängs av.
 2. Koppla ifrån alla externa tillbehör, däribland tangentbord, mus och extern skärm. Bland tillbehören finns också externa lagringsenheter som flash-enheter, USB-enheter, skrivare, kort mm.
 3. Tryck på strömknappen för att se om datorn slås på och startar. Om den inte gör det läser du i Dells kunskapsbank, artikeln Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Datorn startar inte eller så fastnar startprocessen vid fönstret med Dell-logotyp).
 4. Hämta och installera SupportAssist. Information om hur du hämtar och installerar SupportAssist finns på sidan SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist för datorer och surfplattor).
 5. Utför systemunderhåll på datorn, mer information finns i Dells kunskapsbank i artikeln Optimization and Maintenance of Microsoft Windows (Optimering och underhåll av Microsoft Windows).
 6. Börja koppla på enheter en i taget och testa för att se om datorn slutar svara.
Överst på sidan

3. Microsoft Windows kraschar, hänger sig, startar om eller så uppstår blåskärmsfel

Via den här länken kommer du till följande artikel i Microsofts kunskapsbank: Microsoft Windows Crashes, Stops, Restarts or a Blue Screen Appear (Microsoft Windows kraschar, hänger sig, startar om eller så uppstår blåskärmsfel).

Överst på sidan

4. Dell PC Diagnostics Quick Test och SupportAssist för datorer och surfplattor

Obs! Det snabbaste och enklaste sättet att identifiera och lösa problemet är att använda vårt diagnostikverktyg online för snabbtest. Det fixar antingen problemet automatiskt eller vägleder dig genom de åtgärder du behöver vidta för att lösa problemet. Om diagnostiken identifierar en felaktig del, så startar vi, beroende på vilket fel det är, omedelbart processen för en kostnadsfri ersättningsdel inom garantin.

Med Dell kan du underhålla och diagnostisera datorn på flera sätt:

 • Det snabbaste och enklaste sättet att hitta och lösa de vanligaste problemen är att använda Dells snabbtest för PC-diagnostik. Det fixar antingen problemet automatiskt eller vägleder dig genom de åtgärder du behöver vidta för att lösa problemet.
  Obs! När diagnostiken identifierar en felaktig del, så startar vi, beroende på vilket fel det är, omedelbart processen för en kostnadsfri ersättningsdel inom garantin.

 • Via SupportAssist (hette tidigare My Dell) får du systemuppdateringar, identifiering av problem och enhetsspecifika meddelanden, så nu kan du lösa och förebygga problem ännu smidigare än tidigare. Med det här programmet har du allt som krävs för att kunna underhålla datorer och surfplattor exakt och initierat. Mer information, t.ex. om hur du hämtar och installerar SupportAssist, finns på sidan SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist för datorer och surfplattor).
 • Om du saknar internetuppkoppling på datorn kan du köra den inbyggda diagnostiken. Mer information om hur du gör det finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Run Built-In Diagnostics (ePSA) for Your System (Kör inbyggd diagnostik (ePSA) för ditt system).
Överst på sidan

5. Felsökning av en LCD-skärm till en bärbar dator som är svart, tom eller svår att tyda

Mer information om felsökning av LCD-skärmen till en bärbar dator finns i Dells kunskapsbank, artikeln Troubleshooting a Notebook LCD Screen That is Black, Blank or Hard to See (Felsökning av en LCD-skärm till en bärbar dator som är svart, tom eller svår att tyda).

Överst på sidan

6. Specifikationer för Inspiron 5537

Information om Inspiron 5537-specifikationer finns på onlinehandbokssidan för Inspiron 5537. Klicka på Specifikationer.

Du kan ombes ange datorns Service Tag-nummer. Mer information om hur du hittar Service Tag-numret finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: How to find the service tag on a Dell notebook computer (Så här hittar du Service Tag-numret på en bärbar Dell-dator).

Överst på sidan

7. Portplatser

Information om portplatser finns på onlinehandbokssidan för Inspiron 5537. Klicka på Specifikationer.

Du kan ombes ange datorns Service Tag-nummer. Mer information om hur du hittar Service Tag-numret finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: How to find the service tag on a Dell notebook computer (Så här hittar du Service Tag-numret på en bärbar Dell-dator).
Överst på sidan

8. Återställa systeminställningarna (BIOS) till standardinställningarna

Alternativ 1:

 1. Starta om datorn.
 2. När du uppmanas till det under självtest vid start trycker du på tangenten <F2>, så öppnas skärmbilden för konfiguration.
 3. När skärmbilden System Setup (systeminställningar) visas trycker du på <högerpilen> för att gå till menyn Exit (avsluta).
 4. Tryck på <pil ned>-tangenten tills Restore Defaults (återställ standardinställningar) markeras och tryck på Retur.
 5. Tryck på <returtangenten> vid Yes (ja) för att läsa in optimala standardinställningar och starta om datorn.

Alternativ 2:

 1. Starta om datorn.
 2. När du uppmanas till det under självtest vid start trycker du på tangenten <F2>, så öppnas skärmbilden för konfiguration.
 3. När skärmbilden System Setup (systeminställningar) visas trycker du på <F9>.
 4. Tryck på <returtangenten> vid Yes (ja) för att läsa in optimala standardinställningar och starta om datorn.
Överst på sidan

9. Så här gör du samt felsökning av trådlösa nätverk

Information om hantering och felsökning om trådlösa nätverk finns i Dells supportcenter för nätverk och trådlöst.

Överst på sidan

10. Aktivera respektive inaktivera den trådlösa antennen på en Dell-dator

 1. Håll ned tangenten <Fn> och tryck på tangenten <F2> . Upprepa medan du växlar den trådlösa antennen av och på.

Mer information om hur du stänger av eller slår på den trådlösa antennen på en Dell-dator finns i Dells kunskapsbank, artikeln How to Turn the Wireless Antenna On and Off on a Dell Computer (Aktivera respektive inaktivera den trådlösa antennen på en Dell-dator).

Överst på sidan

11. Inaktivera eller aktivera styrplattan med hjälp av snabbtangenten

Tangent Åtgärd
Håll ned tangenten <Fn> och tryck på tangenten <F3>.

Tabell 2: Snabbtangenter för styrplatta

Mer information om hur du stänger av eller slår på styrplattan finns i Dells kunskapsbank, artikeln Disabling or Enabling the Touchpad Using the Hot Key (Aktivera eller inaktivera styrplattan via snabbtangent).

Överst på sidan

12. Musen, tangentbordet eller styrplattan fungerar inte som den ska

Läs följande artiklar i Dells kunskapsbank för att få information om hur du använder musen, tangentbordet eller pekplattan eller felsöker problem med dem.

Överst på sidan

13. Använda och felsöka Dells webbkamera och programmet Dell Webcam Central

Mer information om hur du felsöker webbkameran på datorn finns i Dells kunskapsbank, artikeln Using and Troubleshooting the Dell Webcam and Dell Webcam Central Software (Använda och felsöka Dells webbkamera och programmet Dell Webcam Central).

Överst på sidan

14. Datorkomponent hittas inte

Via SupportAssist (hette tidigare My Dell) får du identifiering av problem samt enhetsspecifika meddelanden. Med det här programmet har du allt som krävs för att kunna underhålla datorer och surfplattor exakt och initierat. Information om hur du hämtar och installerar SupportAssist finns på sidan SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist för datorer och surfplattor).

Överst på sidan

15. Drivrutiner till Inspiron 5537

Information om tillgängliga drivrutiner till Inspiron 5537 finns på drivrutinssidan för Inspiron 5537.

Du kan ombes ange datorns Service Tag-nummer. Mer information om hur du hittar Service Tag-numret finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: How to find the service tag on a Dell notebook computer (Så här hittar du Service Tag-numret på en bärbar Dell-dator).

I artikeln "How to Download and Install a Driver" (Hämta och installera en drivrutin) finns information om hur du hämtar drivrutiner för datorn Inspiron 5537.

Överst på sidan

16. Dells supportsida för Windows 7

Via den här länken kommer du till Dells supportsida för Windows 7.

Överst på sidan

17. Dells supportcenter för Windows 8

Via den här länken kommer du till Dells supportcenter för Windows™ 8.

Överst på sidanArtikel-ID: SLN179248

Senast ändrad: 2018-03-14 12:34


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.