Så här kör du maskinvarudiagnostik på din PowerEdge-server

Så här kör du maskinvarudiagnostik på din PowerEdge-server


Den här artikeln visar hur du startar diagnostikverktyget för maskinvara på PowerEdge-servrar, vilket är ett verktyg som tillhandahålls av Dell för grundläggande felsökning och underhåll.


Innehållsförteckning

 1. Inledning
 2. PowerEdge-servrar 12G och senare
 3. PowerEdge-servrar 11G
 4. PowerEdge-servrar 9G/10G

1. Inledning

Diagnostikverktyg för maskinvara är inbyggda verktyg som finns installerade innan du kör operativsystemet på servern. De tillhandahålls av Dell.

Vi rekommenderar att du utför diagnostik med diagnostikverktyget för maskinvara, som del av en regelbunden underhållsplan för att validera att maskinvaran fungerar normalt.

Diagnostikverktyget har en fysisk (till skillnad mot logisk) vy över av den anslutna maskinvaran, så den kan identifiera problem med maskinvaran som operativsystemet och andra onlineverktyg inte kan hitta.

Du kan använda diagnostikverktyget för maskinvara till att validera minnet, I/O-enheter, processor, fysiska diskar och annan kringutrustning. 

Proceduren beror på servergenereringen, genvägar och skärmbilderna nedan.

Hitta detaljerad information i användarhandboken för din PowerEdge-server:

 1. Gå till PowerEdge-avsnittet på dell.com/support
 2. Välj den matchande systemtypen och klicka på den
 3. Nu visas alla tillgängliga handböcker

 

Obs! Behöver du hjälp med att definiera genereringen av din Dell-server? Läs artikeln: Identifiera generering av servern.

2. PowerEdge-servrar 12G och senare

 1. Tryck på F10 vid start.
 2. I den vänstra rutan i Lifecycle Controller klickar du på Maskinvarudiagnostik.
 3. I den högra rutan klickar du på Kör maskinvarudiagnostik. Diagnostikverktyget startar.
 4. Följ anvisningarna på skärmen. När testet är slutfört visas resultat av testerna på skärmen. (Bild 1 – endast på engelska)
   

Bild 1: ePSA-diagnostik

 
Obs! Om du vill stänga maskinvarudiagnostik startar du om systemet.

3. PowerEdge-servrar 11G

 1. Vid start trycker du påF10 för att komma till LifeCycle Controller.
 2. Klicka på Maskinvarudiagnostik.
 3. På skärmen väljer du

   
  • Kör diagnostik för att testa komponenter (Bild 2 (endast på engelska))
  • MPMemory för att köra diagnostik på minnesmodulerna (Bild 2 (endast på engelska)).

    

Choose_Diag_or_MPMemory
Bild 2: Kör diagnostik
 


 
3.1 Starta det inbäddade diagnostikverktyget för maskinvara

 

Obs! Stegen nedan beskriver den senaste versionen av maskinvarudiagnostiken som är inbyggd i USC (Unified Server Controller) på 11G PowerEdge-servrar. Äldre versioner kan se annorlunda ut, men alternativen är liknande.


Om du väljer Kör diagnostik kommer du sedan att behöva:

 • Välja Snabbtest för att snabbtesta alla komponenter

 • Välja Utökat test för att testa alla komponenter intensivt

 • Välja Anpassat test för att testa enstaka komponenter

11G_HW_Diag_options
Bild 3: TestalternativTesta en enhet

 1. Välj Anpassat test

 2. På nästa sida kan du välja den komponent som du vill testa.

  Exempelvis för test av hårddisk: (Bild 4 (endast på engelska)).
  1. Välj den enhet som du vill testa

  2. Välj den typ av test som du vill utföra (t.ex. enhetssjälvtest)

  3. Välj önskat Diagnostikalternativ

   Rekommenderas:
   • Endast icke-interaktiva tester
   • Logga utdatafilens sökväg (för att spara resultaten)
   • Fortsätt vid fel (för att förhindra avbrott när fel påträffas)
 3. Klicka på Kör test för att starta processen

Choose_component_to_be_tested
Bild 4: Testa en hårddisk


 
3.2 Minnesdiagnostik

Med MpMemory kan du kontrollera minnets status.
Om du valde MPMemory-alternativet måste du välja vilken typ av test som du vill köra:

Snabbt eller Anpassat. Du kan välja Snabbt om du vill utföra ett grundläggande test.


Bild 6: MpMemory. (Engelska)

Om du vill utföra ett anpassat test markerar du det test du vill utföra.


Bild 7: Anpassat test. (Engelska)


Den tid det tar att köra testet varierar beroende på hur mycket minne det finns installerat på servern.


4. PowerEdge-servrar 9G/10G

 1. Hämta 32bit Diagnostics (32-bitarsdiagnostik) till arbetsstationen
 2. Starta programmet på arbetsstationen.
 3. Klicka på Fortsätt.
 4. Välj en mapp där du vill extrahera filerna.
 5. Klicka på Skapa en startbar CD.
 6. Välj en mapp där du vill spara diags.iso-filen.
 7. Bränn diags.iso-filen som en avbildningsfil på en CD eller montera sin virtuellt media i DRAC.
 8. Starta servern till CD/virtuellt media.
 9. Välj alternativet #2 – DDGUI-grafikbaserad diagnostik.

Glöm inte att ta en skärmdump av testresultaten.
 
Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Artikel-ID: SLN283546

Senast ändrad: 2018-10-19 13:29


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.