Vad är BIOS och Uppdatera BIOS på ditt Dell-system

Vad är BIOS och Uppdatera BIOS på ditt Dell-systemVill du veta mer om system-BIOS och hur du kontrollerar och uppdaterar BIOS på ditt Dell-system? I den här artikeln får du veta hur du gör det.

Obs! Information om hur du återställer och rensar system-BIOS finns i följande KB-artikel:

Innehållsförteckning:

 1. Vad är system-BIOS?
 2. Varför bör du uppdatera system-BIOS?
 3. Få fram system-BIOS-versionen
 4. Så här uppdaterar du system-BIOS i Windows
 5. Uppdaterar BIOS på system där BitLocker aktiverats
 6. Så här uppdaterar du system-BIOS med en USB-flash-enhet
 7. Uppdatering av Dell BIOS i Linux- och Ubuntu-miljöer
 8. Användbara länkar

1. Vad är system-BIOS?

Förkortningen BIOS står för Basic Input Output System. BIOS, kallas också System Setup (systemkonfiguration), är en programvara i ett litet minneschip på datorns moderkort. Chipet kallas normalt CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). BIOS är ett gränssnitt mellan datorns maskinvara och operativsystem, t.ex. Windows. Via BIOS kan man styra datorns maskinvara med programvaran.

BIOS innehåller också instruktioner för grundläggande åtgärder i datorn, t.ex. att välja mellan att starta från nätverket eller hårddisken samt vilken enhet som ska startas först.

BIOS används också till att identifiera och konfigurera maskinvarudelar i datorn, t.ex. hårddisken, floppydisken, den optiska enheten, CPU:n, minnet, Plug and Play-enheterna osv. Det kallas ESCD (Extended System Configuration Data) och sparas normalt i ett stabilt extraminne, ett så kallat NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory).

Tekniken har utvecklats under åren, så numera skiljer sig CMOS och NVRAM åt på olika sätt – men de används ändå som beteckning för BIOS. CMOS innehåller BIOS (inklusive inställningar), medan NVRAM innehåller ESCD, så om du uppdaterar BIOS raderas inte NVRAM.

Du öppnar system-BIOS (systemkonfigurationen) på en Dell-dator genom att trycka på F2 på startskärmen. (Bild 1)

Bild 1: Laddningsskärm för BIOS

Laddningsskärm för BIOS

Du kan även trycka på F12 och sedan välja BIOS Setup (BIOS-inställningar) i menyn. (Bild 2)

Bild 2: Menyn One Time Boot (engångsstart)

Startmeny

Varning: Var försiktig med att ändra BIOS-inställningarna. BIOS-gränssnittet är till för avancerade användare. Risken finns att du gör en ändring som medför att du inte kan starta datorn eller att data försvinner.

Det här är ett exempel på hur sidan för BIOS-systemkonfigurationen kan se ut: (bild 3)

Bild 3: BIOS-skärm för OptiPlex 990

BIOS-skärm

Överst på sidan


2. Varför bör du uppdatera system-BIOS?

Vi rekommenderar att du inkluderar BIOS-uppdateringen med dina övriga schemalagda uppdateringar. Precis som med operativsystemet och drivrutinsversioner, uppdaterar du BIOS för att få förbättrade funktioner och ändringar så att din programvara förblir aktuellt och kompatibelt med övriga moduler (maskinvaran, firmware, drivrutinerna och programvaran) samt för säkerhetsuppdateringar och stabil drift.

Du måste uppdatera BIOS manuellt, till skillnad från Windows och antivirusprogram, som normalt uppdateras automatiskt.

Med vårt användarvänliga, självinstallerande uppdateringspaket kan du enkelt uppdatera manuellt.

Varning: Säkerhetskopiera alltid dina data innan du uppdaterar BIOS. Minsta fel kan leda till att data försvinner.

Överst på sidan


3. Få fram system-BIOS-versionen

Du kan kontrollera BIOS-versionen på flera olika sätt, men det lättaste sättet är att använda systeminformationen.

Windows 8 och 8.1: öppna "Metro"-sidan. Skriv run (kör). Tryck på Return (Enter). Skriv msinfo32 och klicka på OK i Kör-rutan.

Windows 10: skriv msinfo32 i sökrutan. Tryck på Return (Enter).

Äldre Windows-versioner: klicka på Startknappen. Klicka på Run (Kör). Skriv msinfo32 och tryck på OK i Kör-rutan.

När fönstret för systeminformation öppnas ska System Summary (systemöversikt) vara markerat i vänstra navigeringsfältet. BIOS-version och -datum finns i det högra sammanfattningsfältet. (bild 4)

Bild 4: Systeminformation

msinfo32

Du kan också visa BIOS-versionen i kommandotolken.

 1. Klicka på Start. I dialogrutan Run (kör) eller Search (sök) skriver du cmd, klicka sedan på "cmd.exe" i sökresultat.

 2. Om fönstret User Access Control (kontroll för användaråtkomst) visas väljer du Yes (ja)

 3. I kommandotolken skriver du systeminfo vid C:\. Tryck sedan på Retur så kan du se BIOS-versionsnumret i resultaten (bild 5)

Bild 5: Kommandoraden systeminfo

systeminfo

Överst på sidan


4. Så här uppdaterar du system-BIOS i Windows

Det är viktigt att hålla system-BIOS uppdaterat. Nya BIOS-versioner kan innehålla förbättrad maskinvarukompatibilitet, bättre diagnostik samt säkerhetsuppdateringar och ökad stabilitet.

När du väl har fastställt att du behöver uppdatera BIOS hämtar du den senaste versionen på Dells supportsida: www.dell.com/drivers

I videon nedan visar vi hur du uppdaterar BIOS.

Obs! När du uppdaterar BIOS på en bärbar dator måste batteriet sitta i och strömadaptern måste vara ansluten.
 1. Öppna en webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome osv.). Gå till www.dell.com/support/drivers.

 2. Om du uppmanas att "Identify your product" (Verifiera produkten) anger du produktens service-ID – eller väljer "Browse for a product" (Bläddra fram produkten) om du vill välja manuellt.

 3. Om fel system visas klickar du på "View a different product" (Visa en annan produkt) och anger service-ID eller bläddrar manuellt.

 4. När du har valt rätt system kan du behöva klicka på fliken "Find it Myself" (Hitta själv) och gå till "Refine your results:" (Filtrera resultaten:) längre ned på sidan. Välj BIOS i kategori-listmenyn. Då visas träffar för endast BIOS-kategorin.

 5. Om fler än en fil visas klickar du på "View details" (Visa information) om den senaste BIOS-versionen. Klicka på "Important Information" (Viktig information).

Obs! Ibland måste du installera en tidigare version innan du kan uppdatera till den senaste versionen. Den informationen visas vanligen under "Important Information" (Viktig information). Om du vill hitta andra BIOS-versioner kan du söka efter dem bland länkarna på https://downloads.dell.com.
 1. Klicka på Hämta fil för att starta hämtningen.

 2. Spara filen på skrivbordet.

 3. När du har hämtat filen kan du dubbelklicka på ikonen på skrivbordet.

 4. Följ anvisningarna på skärmen och utför installationen (bild 6). Då startas systemet om, och BIOS uppdateras.

Bild 6: Fortsättningsuppmaning för BIOS-flash-uppdateringen

BIOS-uppdatering

Ovanstående sida kan variera mellan olika versioner och system.

Överst på sidan


5. Uppdaterar BIOS på system där BitLocker aktiverats

Obs! Om du inte avaktiverar BitLocker innan du uppdaterar BIOS, identifieras inte BitLocker-nyckeln nästa gång du startar om systemet.

Du uppmanas då – varje gång du startar om datorn – att ange återställningsnyckeln innan du får fortsätta.

Om du inte har återställningsnyckeln kan du förlora data eller tvingas ominstallera operativsystemet.

Mer information finns i följande hjälpavsnitt:

Överst på sidan


6. Så här uppdaterar du system-BIOS med en USB-flash-enhet

Om du behöver uppdatera BIOS men inte kan köra Windows i systemet, kan du hämta BIOS-filen på ett annat system och spara den på en startbar USB-flash-enhet.

Obs! Du måste använda ett startbart USB-flashminne. Läs följande artikel om du vill få mer information:
 1. Hämta BIOS-uppdateringsfilen (.EXE) på ett annat system

 2. Kopiera filen, t.ex. O9010A12.exe, till den startbara USB-flash-enheten.

 3. Mata in USB-flash-enheten i det system där du vill uppdatera BIOS.

 4. Starta om systemet. Tryck på F12 när välkomstlogotypen för Dell visas. Då öppnas menyn One Time Boot (engångsstart).

 5. Markera USB storage device (USB-lagringsenhet) med hjälp av piltangenterna och tryck på Enter.

 6. Systemet startas. En Diag C:\>-ruta visas

 7. Kör filen: skriv hela filnamnet (te.x. O9010A12.exe) och tryck på Enter.

 8. BIOS-uppdateringsverktyget öppnas. Följ instruktionerna på skärmen. (bild 7)

Bild 7: Skärm för DOS BIOS-uppdatering

DOS BIOS

Överst på sidan


7. Uppdatering av Dell BIOS i Linux- och Ubuntu-miljöer

Om du vill uppdatera system-BIOS i en Linux-miljö, till exempel Ubuntu, kan du få mer information genom att följa länken nedan:

Överst på sidan


8. Användbara länkar

Följande artiklar täcker andra ämnen rörande BIOS. De kan vara användbara beroende på vilken uppgift du tar dig an/vilken information du behöver.


Kontakta teknisk support om du behöver mer hjälp.

Kontakta ossArtikel-ID: SLN284433

Senast ändrad: 2018-08-22 13:16


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.