En guide för att avinstallera Dell Roxio Creator Starter på en Dell-dator

En guide för att avinstallera Dell Roxio Creator Starter på en Dell-dator


 
Artikelsammanfattning: Den här artikeln innehåller information om hur du avinstallerar programvaran Dell Roxio Creator Starter från en Dell-dator.


Innehållsförteckning:
  1. Ta bort Dell Roxio Creator Starter från en Dell-dator
  2. Avinstallationsguide1.


  Ta bort Dell Roxio Starter från en Dell-dator.    Guiden nedan visar dig hur du tar bort programmet Dell OEM Roxio Creator Starter från en Dell-dator.

Om du har andra frågor kan du läsa artikeln nedan.
Om du redan har tagit bort programvaran och vill installera om följer du guiden nedan.

Överst på sidan2.


  Avinstallationsguide.    Du ska alltid försöka ta bort Roxio Creator från Kontrollpanelen i Windows först:
  • Windows 8: <Win + x>-tangenterna visar tillsammans en meny > Kontrollpanelen > Program och funktioner

  • Windows 7 och Vista: Start-knappen > Kontrollpanelen > Program och funktioner

  • Windows XP: Start > Kontrollpanelen > Lägg till/ta bort program

Lösningarna nedan ska bara användas om du stöter på installationsproblem efter att du har tagit bort Creator via avinstallationsalternativen i Windows.

Creator 2011 System Cleaner ska bara användas som en sista utväg. Det fungerar med flera versioner av Creator. Läs anvisningarna noggrant för att säkerställa att Creator 2011 System Cleaner fungerar som det ska.

Använda System Cleaner.

1. Stoppa alla installations- eller programprocesser i Roxio.

2. Extrahera Creator 2011-installationsprogrammet.
  1. Om du har hämtat Creator måste du extrahera filen installer.exe till en ny mapp. Du kan behöva hämta ett program för att extrahera installationsprogrammet – som WinZip trial. Om extraheringsfunktionen för .exe är installerad högerklickar du på .exe-filen för att få upp ett menyalternativ för att extrahera den. Se till att du extraherar .exe-filen till en ny mapp på hårddisken.

  2. Om installationsprogrammet finns på en skiva högerklickar du på installationsskivan och väljer Utforska för att öppna den. Kopiera sedan alla filerna till en ny mapp på hårddisken.

3. Hämta och installera Creator 2011 System Cleaner från länken ovan. När du har hämtat filen packar du upp C2011_CleanSystem.bat till den mapp där installerarfilerna extraherades i steg 2. Det ska vara samma mapp som för filen Creator 2011 setup.exe.
4. Dubbelklicka på C2011_CleanSystem.bat för att starta processen.


Överst på sidan

Om du behöver mer hjälp eller vill ge oss feedback kan du kontakta vårt teknikteam på Twitter.
 


Snabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Artikel-ID: SLN284858

Senast ändrad: 2014-03-31 00:00


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.