Dell OptiPlex 755 Visual Guide

Dell OptiPlex 755 Visual GuideThis article provides a visual guide to your OptiPlex 755 Computer


Table of Contents:

  1. Ultra Small Form Factor (USFF) Front View
  2. Ultra Small Form Factor (USFF) Rear View
  3. Small Form Factor (SFF) Front View
  4. Small Form Factor (SFF) Rear View
  5. Desktop Chassis (DT) Front View
  6. Desktop Chassis (DT) Rear View
  7. Mini-Tower Chassis (MT) Front View
  8. Mini-Tower Chassis (MT) Rear View
  9. Back panel connectors
Note: For a more detailed description about each location, please go to the system manuals at www.dell.com/support/manuals


1. Ultra Small Form Factor (USFF) Front View

USFF

1 USB 2.0 connectors (2) 2 Audio microphone connector
3 Audio Headphone connector 4 Power Light
5 Power Button 6 Cooling Vents
7 5.25-inch Module bay 8 Hard drive activity light
9 Cooling Vents

Back to the top


2. Ultra Small Form Factor (USFF) Rear View

USFF

1 Diagnostic lights (1234) 2 System cover release catch
3 Back panel connectors, see Figure 1 4 External power connector
5 Cooling vent

Figure 1 (USFF Back Panel Connectors)

1 Parallel connector 2 LAN link integrity light
3 LAN network adapter (RJ45) 4 LAN network activity light
5 Audio line-out connector 6 Audio line-in/ microphone connector
7 USB 2.0 connectors (5) 8 Serial connector
9 DVI Video connector 10 External power connector
11 Diagnostic lights (1234)

Back to the top


3. Small Form Factor (SFF) Front View

1 USB 2.0 connectors (2) 2 Power Button
3 Dell Badge 4 LAN indicator light
5 Diagnostic lights (1234) 6 Hard drive activity light
7 Power Light 8 Audio Headphone connector
9 Audio microphone connector 10 3.5-inch floppy drive bay
11 5.25-inch Module bay

Back to the top


4. Small Form Factor (SFF) Rear View

1 PCI Card Expansion Slots 2 Back Panel Connectors, see GUIDE
3 Power Connector 4 Voltage Selector Switch
5 Padlock Rings 6 Cover Release Latch

Back to the top


5. Desktop Chassis (DT) Front View

1 USB 2.0 connectors (2) 2 LAN indicator light
3 Power Button 4 Dell Badge
5 Power Light 6 Diagnostic lights (1234)
7 Hard drive activity light 8 Audio Headphone connector
9 Audio microphone connector 10 3.5-inch floppy drive bay
11 5.25-inch Module bay

Back to the top


6. Desktop Chassis (DT) Rear View

1 PCI Card Expansion Slots 2 Back Panel Connectors, see GUIDE
3 Power Connector 4 Voltage Selector Switch
5 Padlock Rings 6 Cover Release Latch

Back to the top


7. Mini-Tower Chassis (MT) Front View

1 Service Tag Location 2 5.25-inch Module Bay
3 3.5-inch Floppy Drive Bay 4 Hard Drive Activity Light
5 USB 2.0 Connectors (2) 6 Diagnostic Lights (1234)
7 Power Button and Light 8 Audio Headphone Connector
9 Audio microphone connector 10 LAN indicator light

Back to the top


8. Mini-Tower Chassis (MT) Rear View

1 Cover Release Latch 2 Padlock Rings
3 Voltage Selector Switch 4 Power Connector
5 Back Panel Connectors, see GUIDE 6 PCI Card Expansion Slots

Back to the top


9. Back panel connectors

1 Parallel connector 2 LAN link integrity light
3 LAN network adapter (RJ45) 4 LAN network activity light
5 Audio line-out connector 6 Audio line-in/ microphone connector
7 USB 2.0 connectors (6) 8 VGA Video connector
9 Serial connector

Back to the top

Artikel-ID: SLN285020

Senast ändrad: 12/12/2017 12:02 PM


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.