Så använder du precisionsstyrplattans funktioner i Windows 8(8.1) och 10

Så använder du precisionsstyrplattans funktioner i Windows 8(8.1) och 10Vissa nyare bärbara datorer har en precisionspekplatta installerad som använder en drivrutin som är inbyggd i Windows 8 (8.1) och 10, vilket innebär att du inte behöver hämta och installera någon drivrutin.
 • Läs det övre avsnittet som kan utökas nedan för att ta reda på om din dator eller surfplatta har en precisionspekplatta.
   
 • Om precisionspekplattan inte fungerar som den ska du läsa det avsnitt som kan utökas nedan som bäst stämmer överens med problemet och följa instruktionerna.

 
Obs! Endast de som kör Windows och har ett tangentbord anslutet behöver kontrollera om deras surfplatta har en precisionspekplatta.
 1. I sökrutan skriver du styrplatta.
   

 2. Tryck eller klicka på Mouse & touchpad settings (inställningar för mus- och styrplatta) (System settings) (systeminställningar).
   

 3. Se efter om Din dator har en precisionspekplatta visas.
  Obs! När Din dator har en precisionspekplatta inte visas har datorn ingen precisionspekplatta.
   

 4. Från den här sidan kan du aktivera eller inaktivera pekplattan och de gester som stöds av precisionspekplattan. Mer information om de nya gesterna finns i följande artikel i Microsofts kunskapsbas Prova de senaste pekplattegesterna. Extern länk
 1. Kontrollera att det inte finns smuts, fett, vätska eller mat på styrplattan eller ditt finger (det måste vara god kontakt mellan styrplattan och ditt finger för att styrplattan ska fungera som den ska).
   

 2. Kontrollera att pekplattan är påslagen. Mer information finns i avsnittet Så här avaktiverar eller aktiverar du den bärbara datorns pekplatta.
   

 3. Spara eventuella data, stäng alla öppna program och starta om datorn med hjälp av en trådbunden USB-mus (om sådan finns) eller en Bluetooth-mus om den redan installerats, om så inte är fallet håller du strömbrytaren intryckt i minst 15 sekunder för att stänga av datorn (du förlorar alla data som inte sparats).
   

 4. Dra ur alla sladdar förutom strömsladden, inklusive följande enheter:
  • Högtalare
  • Skrivare
  • Skannrar
  • USB-enheter
  • USB-flashenhet eller andra externa lagringsenheter
  • Extern bildskärm
  • Externt tangentbord
  • Extern mus
  • Om datorn är ansluten till en dockningsstation kopplar du från den.
   

 5. Slå på datorn igen och testa styrplattan på nytt.
  Obs! Vidrör inte pekplattan förrän datorn har startat helt, eftersom den genomgår en kalibreringsprocess under uppstart.
   

 6. Om pekaren fungerar som den ska ansluter du en extern enhet åt gången och testar hur pekaren rör sig för att ta reda på vilken enhet som orsakade problemet.
   

 7. Se till att BIOS har uppdaterats till den senaste versionen. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank What is BIOS and How to Download and Install the latest BIOS? (vad är BIOS och hur hämtar jag och installerar den senaste BIOS?)
   

 8. Kontrollera att den senaste versionen av Intel Serial I/O-drivrutinen är installerad.
  Obs! Intel Serial I/O-skrivardrivrutinen finns i kretsuppsättningskategorin på sidan för hämtning av programvara och drivrutiner för din dator. Mer information om hur du hämtar och installerar drivrutiner finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Vanliga frågor och svar om drivrutiner och hämtningsbara filer
   

 9. Precisionspekplattan har lagt till ytterligare handrörelsefuntioner t.ex. bläddra med två fingrar, trycka med tre eller fyra fingrar och dra för att bläddra. De nya funktionerna kan vara det som orsakar att markören rör sig ojämnt, eftersom de flesta av funktionerna är påslagna som standard. Du kan avaktivera eller ändra sättet som funktionerna fungerar på i egenskaperna för pekplattan.


  Ändra inställningarna för precisionspekplattan på följande sätt:

  1. I sökrutan skriver du styrplatta.
    

  2. Tryck eller klicka på Mouse & touchpad settings (inställningar för mus- och styrplatta) (System settings) (systeminställningar).
    

  3. I avsnittet Pekplatta gör du de ändringar som du önskar.
    

  4. Stäng sidan Inställningar för mus- och pekplatta.
  Obs! Mer information finns i följande artikel i Microsofts kunskapsbas: Prova de senaste pekplattegesterna. Extern länk
 1. I sökrutan skriver du styrplatta.
   

 2. Tryck eller klicka på Mouse & touchpad settings (inställningar för mus- och styrplatta) (System settings) (systeminställningar).
   

 3. Om du vill förhindra att pekaren flyttar sig av misstag medan du skriver kan du använda något eller båda alternativen nedan.
  • Använd listrutan under För att förhindra att pekaren flyttar sig av misstag medan du skriver kan du stänga av tryckningar eller ändra fördröjningen för tryckningar för att välja Lång fördröjning.
  • Under Tillåt tryckningar på pekplattan ska du trycka eller klicka på skjutreglaget för att ändra inställningen till av.
   

 4. Stäng sidan Inställningar för mus- och pekplatta.
 1. Kontrollera att det inte finns smuts, fett, vätska eller mat på styrplattan eller ditt finger (det måste vara god kontakt mellan styrplattan och ditt finger för att styrplattan ska fungera som den ska).
   

 2. I sökrutan skriver du styrplatta.
   

 3. Tryck eller klicka på Mouse & touchpad settings (inställningar för mus- och styrplatta) (System settings) (systeminställningar).
   

 4. Under Ändra markörens hastighet flyttar du på skjutreglaget för att justera markörens hastighet till önskad nivå.
   

 5. Stäng sidan Inställningar för mus- och pekplatta.

 

Obs! Vi rekommenderar inte att du avaktiverar pekplattan om du inte har en extern USB-mus eller en Bluetooth-mus installerad eller om datorn har pekskärm. Det finns inställningar som förhindrar att pekaren hoppar runt medan du skriver. Om detta är ett problem, se avsnittet Pekaren rör sig oberäkneligt när du skriver med den bärbara datorns tangentbord.

Om du fortfarande föredrar att avaktivera precisionspekplattan gör du på följande sätt.

 1. I sökrutan skriver du styrplatta.
   

 2. Tryck eller klicka på Mouse & touchpad settings (inställningar för mus- och styrplatta) (System settings) (systeminställningar).
   

 3. Det finns två alternativ för att avaktivera pekplattan, använd ett av alternativen nedan.
  • För att stänga av pekplattan tillfälligt när en mus ansluts trycker eller klickar du på skjutreglaget under Låt pekplattan vara på när en mus ansluts för att ändra inställningen till av.
  • För att stänga av pekplattan helt trycker eller klickar du på skjutreglaget under Pekplatta för att ändra inställningen till av.
   

 4. Stäng sidan Inställningar för mus- och pekplatta.Artikel-ID: SLN298584

Senast ändrad: 2017-08-17 12:31


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.