Guide för användning och felsökning av mus

Guide för användning och felsökning av musOm den trådbundna USB-, den trådlösa USB- eller Bluetooth®-musen inte fungerar som den ska läser du det avsnitt som kan utökas nedan som bäst matchar problemet och följer instruktionerna.

Föreslagna snabbåtgärder:

 1. Sätt tillbaka USB-kabeln eller den trådlösa USB-mottagaren.
 2. Om du har en trådlös USB- eller Bluetooth-mus sätter du i nya batterier.
 3. Spara alla data, stäng alla öppna program och starta om datorn.

 

 

 1. Leta upp den trådlösa USB-mottagaren som medföljde musen.
  Obs!

  När du köper ett tangentbord eller mus med en dator:

  • Titta i alla fack i förpackningen som enheten/enheterna levererades i. Den trådlösa USB-mottagaren är liten och enkel att missa. Det sitter en informativ tagg på mottagaren för att hjälpa dig att hitta den. Se bild 1 för att se mottagarens storlek och form.

  När du köper ett tangentbord eller mus separat från en dator:

  • Den trådlösa USB-mottagaren är under tangentbordet när du köper ett tangentbord eller både tangentbord och mus samt under musen när den köps separat. Det sitter en informativ tagg på mottagaren för att hjälpa dig att hitta den. Se bild 2 för en typisk placering, storlek och form på mottagaren.
  Trådlös USB-mottagare
  Bild 1: Trådlöst mottagare
    Trådlös USB-mottagare
  Bild 2: Plats för trådlös mottagare i förpackning

   

  När du inte kan hitta den trådlösa mottagaren när du har packat upp enheterna, har vissa möss och tangentbord en plats för att lagra den trådlösa mottagaren. Titta under musknapparna där batterierna sitter eller i batterifacket på ett tangentbord, men de levereras inte på de platserna.

   

 2. Sätt i den trådlösa USB-mottagaren enligt Bild 3.

  Placering av den trådlösa USB-mottagaren
  Bild 3: Sätta i den trådlösa USB-mottagaren
  Anteckningar:
  1. Mottagaren går bara att ansluta på ett sätt. Om kontakten inte verkar passa kan du prova med att vinkla den eller vända på den.
  2. När du använder den mottagare som medföljde musen behövs ingen konfiguration.

 

 1. Titta på kontakten i slutet av USB-musens sladd.
   
 2. Leta upp en motsvarande port och USB-symbol på den bärbara datorn. Mer information finns i Bild 1.


  Bild 1: Platser för USB-porten
  Obs! Kontakten kan bara anslutas på ett sätt. Om kontakten inte verkar passa kan du prova med att vinkla den eller vända på den.

 

Om du vill para ihop eller para ihop en Bluetooth-mus till datorn för första gången eller igen läser du följande artikel i Dells kunskapsbank: Fix, Connect to and Learn About Bluetooth (Bluetooth – åtgärda problem, allmän information och anslutningsinformation).

 

Obs! Följande steg gäller för alla trådbundna USB-möss, oavsett varumärket.
 1. Sätt tillbaka den trådbundna USB-musens sladd i USB-porten.
   

 2. Kontrollera att det är rent i den optiska öppningen på undersidan av musen och runt skrollhjulet. Mer information finns i avsnittet How to Clean Your Mouse (så här rengör du musen).
   

 3. Kontrollera att det underlag som du använder har tillräckligt mycket struktur för att musen ska veta när den flyttas (en musmatta är bäst lämpad eftersom musen registrerar rörelse genom reflektioner; därför är det svårare för musen att registrera att den har förflyttats på en jämn yta).
   

 4. Försök att ansluta den trådbundna USB-musen till en annan USB-port på datorn. Ett meddelande om att drivrutiner installeras visas eventuellt. I detta fall ska du vänta tills ett meddelande om att drivrutinerna har installerats visas innan du använder musen.
   

 5. Testa med en annan trådbunden USB-mus, om tillgänglig. Ett meddelande om att drivrutiner installeras kan visas. I detta fall ska du vänta tills ett meddelande om att drivrutinerna har installerats visas innan du använder musen.
   

 6. Spara alla data, stäng alla öppna program och starta om datorn. Om du inte har en annan mus eller pekskärm kanske du måste hålla ned strömbrytaren i minst 15 sekunder för att stänga av datorn, och du förlorar då alla data som inte sparats.
   

 7. Om musen fortfarande inte fungerar efter att du har gått igenom stegen ovan läser du följande artikel i Dells kunskapsbank: Resolve Hardware Issues Using ePSA or PSA Diagnostics and Guide to Error Codes (åtgärda maskinvaruproblem med hjälp av ePSA- eller PSA-diagnostik och guide till felkoder).
  Anteckningar:
  • Testet avgör om en trådbunden USB-mus identifieras på en maskinvarunivå under operativsystemet (OS). Om den identifieras innebär det att den trådbundna USB-musen inte fungerar på grund av OS eller installerad programvara. Du kan använda en återställningspunkt för att återställa operativsystemet till en tidpunkt då musen fungerade (i Windows 10 kallas det för att uppdatera operativsystemet). Om det inte fungerar måste du kanske installera om operativsystemet. Mer information finns i Dells kunskapsbank, artikel, How to Restore or Reinstall Microsoft Windows on a Dell Computer (återställa eller installera om Microsoft Windows på en Dell-dator).
  • När ett fel rapporteras under testet skriver du ner felet och valideringskoden som visas. Sedan använder du en annan internetenhet för att gå till sidan Enhanced Preboot System Assessment (avancerad systemutvärdering före start) för att rapportera felet.

 

 1. Se till att du använder den trådlösa USB-mottagaren som medföljde den trådlösa musen. Om en annan mottagare används kan det innebära att den använder en annan teknik som inte är kompatibel med musen. Mer information om den senaste tekniken som erbjuds av Dell finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: How to use the Dell Universal Pairing (använda Dells universella ihopparning). För produkter som är märkta med Logitech går du till Logitechs nedladdningswebbplats för drivrutiner och programvara.
  Obs!

  När du köper ett tangentbord eller mus med en dator:

  • Titta i alla fack i förpackningen som enheten/enheterna levererades i. Den trådlösa USB-mottagaren är liten och enkel att missa. Det sitter en informativ tagg på mottagaren för att hjälpa dig att hitta den. Se bild 1 för att se mottagarens storlek och form.

  När du köper ett tangentbord eller mus separat från en dator:

  • Den trådlösa USB-mottagaren är under tangentbordet när du köper ett tangentbord eller både tangentbord och mus samt under musen när den köps separat. Det sitter en informativ tagg på mottagaren för att hjälpa dig att hitta den. Se bild 2 för en typisk placering, storlek och form på mottagaren.
  Trådlös USB-mottagare
  Bild 1: Trådlöst mottagare
    Trådlös USB-mottagare
  Bild 2: Plats för trådlös mottagare i förpackning

   

  När du inte kan hitta den trådlösa mottagaren när du har packat upp enheterna, har vissa möss och tangentbord en plats för att lagra den trådlösa mottagaren. Titta under musknapparna där batterierna sitter eller i batterifacket på ett tangentbord, men de levereras inte på de platserna.

   

 2. Se till att du har musen på högst tre meters avstånd från datorn.
   

 3. Sätt tillbaka den trådlösa USB-mottagaren i USB-porten.
   

 4. Ta ut och sätt i batterierna på nytt eller installera nya batterier. Mer information om hur du sätter i batterier finns i det dokument som medföljde den trådlösa musen eller på sidan Keyboard and Mouse (tangentbord och mus) i handboken.
   

 5. Se till att musen är påslagen. Se Bild 3 för ett exempel på hur strömbrytaren kan se ut. Mer information om var strömbrytaren är finns i det dokument som medföljde den trådlösa musen eller på sidan Keyboard and Mouse (tangentbord och mus) i handboken.
  På-knapp på trådlös USB-mus eller Strömbrytare på trådlös USB-mus
  Bild 3: Exempel på strömbrytare
   

 6. Mottagaren och musen kan ha en anslutningsknapp. Om så är fallet trycker du på anslutningsknappen på mottagaren och på undersidan av musen. Se bild 4 för ett exempel.

  Bild 4: Plats för anslutningsknapp för trådlös mus
   

 7. Kontrollera att det är rent i den optiska öppningen på undersidan av musen och runt skrollhjulet. Mer information finns i avsnittet How to Clean Your Mouse (så här rengör du musen).
   

 8. Kontrollera att det underlag som du använder har tillräckligt mycket struktur för att musen ska veta när den flyttas (en musmatta är bäst lämpad eftersom musen registrerar rörelse genom reflektioner; därför är det svårare för musen att registrera att den har förflyttats på en jämn yta).
   

 9. Försök att ansluta den trådlösa USB-mottagaren till en annan USB-port på datorn. Ett meddelande om att drivrutiner installeras kan visas. I detta fall ska du vänta tills ett meddelande om att drivrutinerna har installerats visas innan du använder musen.
  Obs! När du använder en trådlös USB-mus med en anslutningsknapp ska du komma ihåg att trycka på anslutningsknappen på mottagaren och undersidan av musen igen.
   

 10. Testa med en annan trådlös USB-mus och -mottagare om sådana finns tillgängliga. Ett meddelande om att drivrutiner installeras kan visas. I detta fall ska du vänta tills ett meddelande om att drivrutinerna har installerats visas innan du använder musen.
  Obs! När du använder en trådlös USB-mus med en anslutningsknapp ska du komma ihåg att trycka på anslutningsknappen på mottagaren och undersidan av musen igen.
   

 11. Spara alla data, stäng alla öppna program och starta om datorn. Om du inte har en annan mus eller pekskärm kanske du måste hålla ned strömbrytaren i minst 15 sekunder för att stänga av datorn, och du förlorar då alla data som inte sparats.
   

 12. Om musen fortfarande inte fungerar efter att du har gått igenom stegen ovan läser du följande artikel i Dells kunskapsbank: Resolve Hardware Issues Using ePSA or PSA Diagnostics and Guide to Error Codes (åtgärda maskinvaruproblem med hjälp av ePSA- eller PSA-diagnostik och guide till felkoder).
  Anteckningar:
  • Testet avgör om mottagaren till den trådlösa USB-musen identifieras på en maskinvarunivå under operativsystemet (OS). Om den identifieras innebär det att den trådlösa USB-musen inte fungerar på grund av OS eller installerad programvara. Du kan använda en återställningspunkt för att återställa operativsystemet till en tidpunkt då musen fungerade (i Windows 10 kallas det för att uppdatera operativsystemet). Om det inte fungerar måste du kanske installera om operativsystemet. Mer information finns i Dells kunskapsbank, artikel, How to Restore or Reinstall Microsoft Windows on a Dell Computer (återställa eller installera om Microsoft Windows på en Dell-dator).
  • När ett fel rapporteras under testet skriver du ner felet och valideringskoden som visas. Sedan använder du en annan internetenhet för att gå till sidan Enhanced Preboot System Assessment (avancerad systemutvärdering före start) för att rapportera felet.

 

 1. Ta ut och sätt i batterierna på nytt eller installera nya batterier. Mer information om hur du sätter i batterier finns i det dokument som medföljde Bluetooth-musen eller på sidan Keyboard and Mouse (tangentbord och mus) i handboken.
   

 2. Kontrollera att det är rent i den optiska öppningen på undersidan av musen och runt skrollhjulet. Mer information finns i avsnittet How to Clean Your Mouse (så här rengör du musen).
   

 3. Se till att du har musen på högst tre meters avstånd från datorn.
   

 4. Kontrollera att det underlag som du använder har tillräckligt mycket struktur för att musen ska veta när den flyttas (en musmatta är bäst lämpad eftersom musen registrerar rörelse genom reflektioner; därför är det svårare för musen att registrera att den har förflyttats på en jämn yta).
   

 5. Spara alla data, stäng alla öppna program och starta om datorn. Om du inte har en annan mus eller pekskärm kanske du måste hålla ned strömbrytaren i minst 15 sekunder för att stänga av datorn, och du förlorar då alla data som inte sparats.
   

 6. Installera de senaste Bluetooth-drivrutinerna för din dator. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbas: How do I download and install a device driver? (hur hämtar och installerar jag en drivrutin?)
  Anteckningar:
  • Drivrutinen finns i kategorin Nätverk.
  • För ytterligare drivrutiner och programvara för produkter som är märkta med Logitech går du till Logitechs nedladdningswebbplats.
   

 7. Para ihop musen med datorn igen. Den här informationen och mycket mer om Bluetooth-möss och -tangentbord finns i Dells kunskapsbank i artikeln Fix, Connect to and Learn About Bluetooth (Bluetooth – åtgärda problem, allmän information och anslutningsinformation).

 

Obs! Följande steg gäller för alla trådbundna USB-möss, oavsett varumärket.
 1. Kontrollera att det inte är något som hindrar musknapparna från att röra sig. Det hörs ett klickande ljud från de flesta musknappar när de trycks ned hela vägen.
   

 2. Sätt tillbaka den trådbundna USB-musens sladd i USB-porten.
   

 3. Försök att ansluta den trådbundna USB-musen till en annan USB-port på datorn. Ett meddelande om att drivrutiner installeras kan visas. I detta fall ska du vänta tills ett meddelande om att drivrutinerna har installerats visas innan du använder musen.
   

 4. Testa med en annan trådbunden USB-mus, om tillgänglig. Ett meddelande om att drivrutiner installeras kan visas. I detta fall ska du vänta tills ett meddelande om att drivrutinerna har installerats visas innan du använder musen.
   

 5. Spara alla data, stäng alla öppna program och starta om datorn. Om du inte har en annan mus eller pekskärm kanske du måste hålla ned strömbrytaren i minst 15 sekunder för att stänga av datorn, och du förlorar då alla data som inte sparats.
   

 6. Om musen fortfarande inte fungerar efter att du har gått igenom stegen ovan läser du följande artikel i Dells kunskapsbank: Resolve Hardware Issues Using ePSA or PSA Diagnostics and Guide to Error Codes (åtgärda maskinvaruproblem med hjälp av ePSA- eller PSA-diagnostik och guide till felkoder).
  Anteckningar:
  • Testet avgör om en trådbunden USB-mus identifieras på en maskinvarunivå under operativsystemet (OS). Om den identifieras innebär det att den trådbundna USB-musen inte fungerar på grund av OS eller installerad programvara. Du kan använda en återställningspunkt för att återställa operativsystemet till en tidpunkt då musen fungerade (i Windows 10 kallas det för att uppdatera operativsystemet). Om det inte fungerar måste du kanske installera om operativsystemet. Mer information finns i Dells kunskapsbank, artikel, How to Restore or Reinstall Microsoft Windows on a Dell Computer (återställa eller installera om Microsoft Windows på en Dell-dator).
  • När ett fel rapporteras under testet skriver du ner felet och valideringskoden som visas. Sedan använder du en annan internetenhet för att gå till sidan Enhanced Preboot System Assessment (avancerad systemutvärdering före start) för att rapportera felet.

 

 1. Kontrollera att det inte är något som hindrar musknapparna från att röra sig. Det hörs ett klickande ljud från de flesta musknappar när de trycks ned hela vägen.
   

 2. Se till att du använder den trådlösa USB-mottagaren som medföljde den trådlösa musen. Om en annan mottagare används kan det innebära att den använder en annan teknik som inte är kompatibel med musen. Mer information om den senaste tekniken som erbjuds av Dell finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: How to use the Dell Universal Pairing (använda Dells universella ihopparning).
  Obs!

  När du köper ett tangentbord eller mus med en dator:

  • Titta i alla fack i förpackningen som enheten/enheterna levererades i. Den trådlösa USB-mottagaren är liten och enkel att missa. Det sitter en informativ tagg på mottagaren för att hjälpa dig att hitta den. Se bild 1 för att se mottagarens storlek och form.

  När du köper ett tangentbord eller mus separat från en dator:

  • Den trådlösa USB-mottagaren är under tangentbordet när du köper ett tangentbord eller både tangentbord och mus samt under musen när den köps separat. Det sitter en informativ tagg på mottagaren för att hjälpa dig att hitta den. Se bild 2 för en typisk placering, storlek och form på mottagaren.
  Trådlös USB-mottagare
  Bild 1: Trådlöst mottagare
    Trådlös USB-mottagare
  Bild 2: Plats för trådlös mottagare i förpackning

   

  När du inte kan hitta den trådlösa mottagaren när du har packat upp enheterna, har vissa möss och tangentbord en plats för att lagra den trådlösa mottagaren. Titta under musknapparna där batterierna sitter eller i batterifacket på ett tangentbord, men de levereras inte på de platserna.

   

 3. Se till att du har musen på högst tre meters avstånd från datorn.
   

 4. Sätt tillbaka den trådlösa USB-mottagaren i USB-porten.
   

 5. Ta ut och sätt i batterierna på nytt eller installera nya batterier. Mer information om hur du sätter i batterier finns i det dokument som medföljde den trådlösa musen eller på sidan Keyboard and Mouse (tangentbord och mus) i handboken.
   

 6. Kontrollera att musen är aktiverad. Se bild 3 för ett exempel på hur strömbrytaren kan se ut. Mer information om var strömbrytaren är finns i det dokument som medföljde den trådlösa musen eller på sidan Keyboard and Mouse (tangentbord och mus) i handboken.
  På-knapp på trådlös USB-mus eller Strömbrytare på trådlös USB-mus
  Bild 3: Exempel på strömbrytare
   

 7. Mottagaren och musen kan ha en anslutningsknapp. Om så är fallet trycker du på anslutningsknappen på mottagaren och på undersidan av musen. Se bild 4 för ett exempel.

  Bild 4: Plats för anslutningsknapp för trådlös mus
   

 8. Försök att ansluta den trådlösa USB-mottagaren till en annan USB-port på datorn. Ett meddelande om att drivrutiner installeras kan visas. I detta fall ska du vänta tills ett meddelande om att drivrutinerna har installerats visas innan du använder musen.
  Obs! När du använder en trådlös USB-mus med en anslutningsknapp ska du komma ihåg att trycka på anslutningsknappen på mottagaren och undersidan av musen igen.
   

 9. Testa med en annan trådlös USB-mus och -mottagare, om sådana finns tillgängliga. Ett meddelande om att drivrutiner installeras kan visas. I detta fall ska du vänta tills ett meddelande om att drivrutinerna har installerats visas innan du använder musen.
  Obs! När du använder en trådlös USB-mus med en anslutningsknapp ska du komma ihåg att trycka på anslutningsknappen på mottagaren och undersidan av musen igen.
 10. Spara alla data, stäng alla öppna program och starta om datorn. Om du inte har en annan mus eller pekskärm kanske du måste hålla ned strömbrytaren i minst 15 sekunder för att stänga av datorn, och du förlorar då alla data som inte sparats.
   

 11. Om musen fortfarande inte fungerar efter att du har gått igenom stegen ovan läser du följande artikel i Dells kunskapsbank: Resolve Hardware Issues Using ePSA or PSA Diagnostics and Guide to Error Codes (åtgärda maskinvaruproblem med hjälp av ePSA- eller PSA-diagnostik och guide till felkoder).
  Anteckningar:
  • Testet avgör om mottagaren till den trådlösa USB-musen identifieras på en maskinvarunivå under operativsystemet (OS). Om den identifieras innebär det att den trådlösa USB-musen inte fungerar på grund av OS eller installerad programvara. Du kan använda en återställningspunkt för att återställa operativsystemet till en tidpunkt då musen fungerade (i Windows 10 kallas det för att uppdatera operativsystemet). Om det inte fungerar måste du kanske installera om operativsystemet. Mer information finns i Dells kunskapsbank, artikel, How to Restore or Reinstall Microsoft Windows on a Dell Computer (återställa eller installera om Microsoft Windows på en Dell-dator).
  • När ett fel rapporteras under testet skriver du ner felet och valideringskoden som visas. Sedan använder du en annan internetenhet för att gå till sidan Enhanced Preboot System Assessment (avancerad systemutvärdering före start) för att rapportera felet.
 1. Kontrollera att det inte är något som hindrar musknapparna från att röra sig. Det hörs ett klickande ljud från de flesta musknappar när de trycks ned hela vägen.
   

 2. Ta ut och sätt i batterierna på nytt eller installera nya batterier. Mer information om hur du sätter i batterier finns i det dokument som medföljde Bluetooth-musen eller på sidan Keyboard and Mouse (tangentbord och mus) i handboken.
   

 3. Se till att du har musen på högst tre meters avstånd från datorn.
   

 4. Kontrollera att musen är aktiverad. Bild 1 är ett exempel på hur strömbrytaren kan se ut. Mer information om var strömbrytaren är finns i det dokument som medföljde den trådlösa musen eller på sidan Keyboard and Mouse (tangentbord och mus) i handboken.
  På-knapp på trådlös USB-mus eller Strömbrytare på trådlös USB-mus
  Bild 1: Exempel på strömbrytare
   

 5. Spara alla data, stäng alla öppna program och starta om datorn. Om du inte har en annan mus eller pekskärm kanske du måste hålla ned strömbrytaren i minst 15 sekunder för att stänga av datorn, och du förlorar då alla data som inte sparats.
   

 6. Installera de senaste Bluetooth-drivrutinerna för din dator. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbas: How do I download and install a device driver? (hur hämtar och installerar jag en drivrutin?)
  Obs! Drivrutinen finns i kategorin Network (nätverk).
   

 7. Para ihop musen med datorn igen. Den här informationen och mycket mer om Bluetooth-möss och -tangentbord finns i Dells kunskapsbank i artikeln Fix, Connect to and Learn About Bluetooth (Bluetooth – åtgärda problem, allmän information och anslutningsinformation).
 1. Se till att det är rent i den optiska öppningen på musens undersida. Mer information finns i avsnittet How to Clean Your Mouse (så här rengör du musen).
   

 2. Kontrollera att det underlag som du använder har tillräckligt mycket struktur för att musen ska veta när den flyttas (en musmatta är bäst lämpad eftersom musen registrerar rörelse genom reflektioner; därför är det svårare för musen att registrera att den har förflyttats på en jämn yta).
   

 3. Ändra inställningarna för musen för att justera pekarens hastighet.

   

  Klicka på den flik som matchar det operativsystem som är installerat på datorn och utför stegen i det avsnittet för att ändra inställningarna.

   

  1. I sökrutan skriver du main.cpl.
    

  2. Tryck eller klicka påmain.cpl i listan över program.
    

  3. Tryck eller klicka på fliken Pointer Options (pekaralternativ).
    

  4. Flytta skjutreglaget under Select a Pointer Speed (välj pekarhastighet) för att justera pekarens hastighet till önskad nivå.
    

  5. Tryck eller klicka på OK.

   

  1. Håll ned Windows-tangenten (Windows-knappen) och tryck sedan på tangenten q.
    

  2. I sökrutan skriver du main.cpl.
    

  3. Klicka eller tryck påmain.cpl i listan över program.
    

  4. Tryck eller klicka på fliken Pointer Options (pekaralternativ).
    

  5. Flytta skjutreglaget under Select a Pointer Speed (välj pekarhastighet) för att justera pekarens hastighet till önskad nivå.
    

  6. Tryck eller klicka på OK.

   

  1. Tryck på Windows-tangenten (Windows-knappen).
    

  2. I sökrutan skriver du Mouse (Mus).
    

  3. Tryck eller klicka på Mouse (Mus) i listan över program.
    

  4. Tryck eller klicka på fliken Pointer Options (pekaralternativ).
    

  5. Flytta skjutreglaget under Select a Pointer Speed (välj pekarhastighet) för att justera pekarens hastighet till önskad nivå.
    

  6. Tryck eller klicka på OK.

   

  1. Klicka på Start.
    

  2. I sökrutan skriver du Mouse (Mus).
    

  3. Klicka på Mus.
    

  4. Klicka på fliken Pointer Options (Pekaralternativ).
    

  5. Flytta skjutreglaget under Select a Pointer Speed (välj pekarhastighet) för att justera pekarens hastighet till önskad nivå.
    

  6. Klicka på OK.


 4. Stäng av datorn.
   

 5. Koppla från alla enheter, inklusive de följande:
  • Högtalare.
  • Skrivare.
  • Skannrar.
  • Andra USB-enheter, inklusive externa tangentbord.
  • USB-flashenhet eller andra externa lagringsenheter.
   

 6. Slå på datorn igen och testa på nytt hur musen rör sig.
  • Om pekaren fungerar som den ska ansluter du en extern enhet åt gången och testar hur pekaren rör sig för att ta reda på vilken enhet som orsakade problemet.
   

 7. Om musen fortfarande inte fungerar efter att du har gått igenom stegen ovan läser du följande artikel i Dells kunskapsbank: Resolve Hardware Issues Using ePSA or PSA Diagnostics and Guide to Error Codes (åtgärda maskinvaruproblem med hjälp av ePSA- eller PSA-diagnostik och guide till felkoder).
  Obs!
  • Testet avgör om musen identifieras på en maskinvarunivå under operativsystemet (OS). Om den identifieras innebär det att musen inte fungerar på grund av OS eller installerad programvara. Du kan använda en återställningspunkt för att återställa operativsystemet till en tidpunkt då musen fungerade (i Windows 10 kallas det för att uppdatera operativsystemet). Om det inte fungerar måste du kanske installera om operativsystemet. Mer information finns i Dells kunskapsbank, artikel, How to Restore or Reinstall Microsoft Windows on a Dell Computer (återställa eller installera om Microsoft Windows på en Dell-dator).
  • När ett fel rapporteras under testet skriver du ner felet och valideringskoden som visas. Sedan använder du en annan internetenhet för att gå till sidan SupportAssist Pre-Boot System Performance Check (SupportAssists prestandakontroll före start) för att rapportera felet.

 

Så här rengör du linsen:

 1. Stäng av datorn och koppla bort musen.
   

 2. Titta på linsen på undersidan av den optiska musen.
  • Om du ser någon smuts testar du först att blåsa bort den med hjälp av en burk med tryckluft.
  • Om det inte fungerar tar du en bomullspinne eller bomullstrasa och fuktar den med isopropylalkohol. Trasan ska vara fuktig, inte blöt. Rengör linsen försiktigt.

 

Så här rengör du skrollhjulet:

 1. Stäng av datorn och koppla bort musen.
   

 2. Titta på skrollhjulet.
  • Om du ser någon smuts testar du först att blåsa bort den med hjälp av en burk med tryckluft.
  • Om så inte är fallet tar du en bomullspinne eller bomullstrasa och doppar den i isopropylalkohol (den ska vara fuktig, inte våt) och torkar runt omkring hjulet för att få bort oljiga avlagringar och smuts.

 

Så här rengör du linsen:

 1. Se till att musen är avstängd och ta ur batterierna. Mer information om var strömbrytaren är och hur man tar ur batterierna finns i det dokument medföljde den trådlösa musen eller på sidan Keyboard and Mouse (tangentbord och mus) i handboken.
   

 2. Titta på linsen på undersidan av musen.
  • Om du ser någon smuts testar du först att blåsa bort den med hjälp av en burk med tryckluft.
  • Om så inte är fallet tar du en bomullspinne eller bomullstrasa och doppar den i isopropylalkohol (den ska vara fuktig, inte våt) och torkar linsen försiktigt.

 

Så här rengör du skrollhjulet:

 1. Se till att musen är avstängd och ta ur batterierna. Mer information om var strömbrytaren är och hur man tar ur batterierna finns i det dokument medföljde den trådlösa musen eller på sidan Keyboard and Mouse (tangentbord och mus) i handboken.
   

 2. Titta på skrollhjulet.
  • Om du ser någon smuts testar du först att blåsa bort den med hjälp av en burk med tryckluft.
  • Om så inte är fallet tar du en bomullspinne eller bomullstrasa och doppar den i isopropylalkohol (den ska vara fuktig, inte våt) och torkar runt omkring hjulet för att få bort oljiga avlagringar och smuts.

Det kan finnas tillfällen då funktionerna hos musknappar har ändrats av misstag, eller då du vill ändra dem.

Klicka på den flik som matchar det operativsystem som är installerat på datorn och utför stegen i det avsnittet för att ändra inställningarna.

 

 1. I sökrutan skriver du Mus.
   

 2. Tryck eller klicka på Mouse & touchpad settings (inställningar för mus- och styrplatta) (System settings) (systeminställningar).
   

 3. Under Select your primary button (välj den primära knappen) använder du listrutan för att välja om du vill att vänster eller höger knapp ska vara den primära knappen (den som du markerar med).

 

 1. Håll ned Windows-tangenten (Windows-knappen) och tryck sedan på tangenten q.
   

 2. I sökrutan skriver du Mus.
   

 3. Tryck eller klicka på Mouse & touchpad settings (inställningar för mus och styrplatta).
   

 4. Under Select your primary button (välj den primära knappen) använder du listrutan för att välja om du vill att vänster eller höger knapp ska vara den primära knappen (den som du markerar med).

 

 1. Tryck på Windows-tangenten (Windows-knappen).
   

 2. I sökrutan skriver du Mus.
   

 3. Tryck eller klicka på Mouse (Mus) i listan över program.
   

 4. Tryck eller klicka på fliken Buttons (Knappar).
   

 5. Tryck eller klicka för att markera kryssrutan bredvid Switch primary and secondary buttons (växla primära och sekundära knappar) för att byta knapparnas funktion.
  Obs! Den vanliga inställningen är att rutan är avmarkerad. Om funktionen för knapparna har ändrats, och du inte vill ha det så, ska du avmarkera rutan.
   

 6. Tryck eller klicka på OK.

 

 1. Klicka på Start.
   

 2. I sökrutan skriver du Mus.
   

 3. Klicka på Mus.
   

 4. Klicka på fliken Buttons (Knappar).
   

 5. Klicka för att markera kryssrutan bredvid Switch primary and secondary buttons (växla primära och sekundära knappar) för att byta knapparnas funktion.
  Obs! Den vanliga inställningen är att rutan är avmarkerad. Om funktionen för knapparna har ändrats, och du inte vill ha det så, ska du avmarkera rutan.
   

 6. Klicka på Spara.
 

 

 1. Sätt tillbaka USB-kabeln i datorn.
   

 2. Spara alla data, stäng alla öppna program och starta om datorn. När musen och tangentbordet inte svarar alls, kanske du måste trycka på och hålla ned strömknappen i minst 15 sekunder för att stänga av datorn, och du förlorar alla data som inte har sparats.
   

 3. Se till att BIOS har uppdaterats till den senaste versionen. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank What is BIOS and How to Download and Install the latest BIOS? (vad är BIOS och hur hämtar jag och installerar den senaste BIOS?).
   

 4. Se till att Windows har de senaste uppdateringarna. Mer information finns i artikeln Windows-uppdatering: Vanliga frågor i Microsofts kunskapsbas.

 

 1. Sätt tillbaka den trådlösa USB-mottagaren i datorn.
   

 2. Spara alla data, stäng alla öppna program och starta om datorn. När musen och tangentbordet inte svarar alls, kanske du måste trycka på och hålla ned strömknappen i minst 15 sekunder för att stänga av datorn, och du förlorar alla data som inte har sparats.
   

 3. Se till att BIOS har uppdaterats till den senaste versionen. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank What is BIOS and How to Download and Install the latest BIOS? (vad är BIOS och hur hämtar jag och installerar den senaste BIOS?).
   

 4. Se till att Windows har de senaste uppdateringarna. Mer information finns i artikeln Windows-uppdatering: Vanliga frågor i Microsofts kunskapsbas.

 

 1. Spara alla data, stäng alla öppna program och starta om datorn. När musen och tangentbordet inte svarar alls, kanske du måste trycka på och hålla ned strömknappen i minst 15 sekunder för att stänga av datorn, och du förlorar alla data som inte har sparats.
   

 2. Se till att BIOS har uppdaterats till den senaste versionen. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank What is BIOS and How to Download and Install the latest BIOS? (vad är BIOS och hur hämtar jag och installerar den senaste BIOS?).
   

 3. Se till att Windows har de senaste uppdateringarna. Mer information finns i artikeln Windows-uppdatering: Vanliga frågor i Microsofts kunskapsbas.Artikel-ID: SLN305030

Senast ändrad: 2018-12-10 08:31


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.