PowerEdge 14G och Datacenter Scalable Solutions-servrar – Så här registrerar du iDRAC 9:s inbyggda SupportAssist

PowerEdge 14G och Datacenter Scalable Solutions-servrar – Så här registrerar du iDRAC 9:s inbyggda SupportAssist


Den här artikeln beskriver hur du registrerar SupportAssist-modulen som är inbäddad i iDRAC9 (intern Dell Remote Access Controllers version 9) för Dell PowerEdge 14G och Datacenter Scalable Solutions-servrar.

Du måste registrera dig om du vill aktivera de automatiska, proaktiva och prediktiva funktionerna hos SupportAssist för ett system. Det går att skapa och spara en SupportAssist-insamling lokalt eller till en nätverksdelad plats för underhållssyfte utan att du behöver registrera dig.

Hitta ytterligare information om iDRAC i användarhandboken som matchar den inbyggda programvaran.


Nödvändiga förhandsåtgärder


Om du vill påbörja registreringsprocessen måste du aktivera Vidarekoppling av OS BMC/iDRAC i iDRAC-anslutningsinställningarna.

Aktivera Vidarekoppling av OS BMC/iDRAC

 1. När du loggat in iDRAC-webbgränssnittet, gå till Underhåll (bild 1)

 2. Nu klickar du på fliken Anslutning (bild 1)

 3. Förstora avsnittet Vidarekoppling av OS BMC/iDRAC (bild 1) genom att klicka på det

 4. Ställa in alternativet Status till Aktiverad (bild 1)

iDRAC9_ OS_to iDRAC_Pass-trough
Bild 1: Aktivera funktionen Vidarekoppling av OS BMC/iDRAC


Registreringsguide


Registreringsguiden för SupportAssist (bild 2) startar automatiskt när du öppnar avsnittet SupportAssist på fliken Underhåll i iDRAC-webbgränssnittet.
Om du avbryter guiden visas den blåa knappen Registrera i det övre vänstra hörnet som du kan använda för att starta om guiden.

iDRAC9_Support_Assist_Registration_Wizard
Bild 2: Registreringsguide för iDRAC9 SupportAssistDu slutför registreringen genom att ange nödvändig kontakt- och leveransinformation.

 1. Primär kontaktinformation

  Den primära kontaktpersonen är den första personen som informeras angående supportrelaterade ärenden.

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Telefonnummer
  • Alternativt nummer (om det första telefonnumret inte är tillgängligt)
  • E-postadress
  • Serviceadress (fysisk adress, där enheten kommer att underhållas eller dit reservdelar ska levereras)
  • Företagsnamn
  • Adress (för företaget/kontaktpersonen)

 2. Information för sekundär kontaktperson

  Ange en sekundär kontaktperson för att säkerställa ett ordentligt informationsflöde om den primära kontaktpersonen är otillgänglig.

  Obs! Du kan när som helst ta bort eller ändra informationen om den sekundära kontaktpersonen.
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Telefonnummer
  • Alternativt nummer (om det första telefonnumret inte är tillgängligt)
  • E-postadress

När du har accepterat licensavtalet för slutanvändare (EULA) ska du kontrollera sammanfattningen för att se så att informationen stämmer.


Behöver du mer hjälp?
Hitta ytterligare Produktresurser

Besök våra Communities och be om hjälp

Skapa enSupportförfrågan online
Artikel-ID: SLN306712

Senast ändrad: 2018-11-07 14:57


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.