En referensguide till de diagnostiska indikatorerna för bärbara Inspiron-datorer

En referensguide till de diagnostiska indikatorerna för bärbara Inspiron-datorer


 


Dells bärbara Inspiron-system har länge haft inbyggda diagnostiska indikatorer. Det kan vara ljudsignaler, strömbrytare som visar olika statuslägen och färger, specifika diagnostiska indikatorer eller en kombination av dem alla för att visa vid vilken punkt under självtestet (POST) som systemet har problem.

Följande artikel är en referensguide till koder som finns på varje modell och vad koderna egentligen betyder. Koderna ändras mellan olika modeller och år. De här indikatorerna är bara en startpunkt för att begränsa eventuell felsökning som du utför för att identifiera orsaken till problemet. Du kan använda detta som utgångspunkt för att hitta rätt felsökningsguide. Du kan även kontakta teknisk support så hjälper de dig att leta efter dessa indikatorer.


Innehållsförteckning:

 1. Diagnostiska indikatorer för den bärbara Inspiron-serien (innan 2006)
 2. Diagnostiska indikatorer för den bärbara Inspiron-serien (2006 till 2016)
 3. Diagnostiska indikatorer för den bärbara Inspiron-serien (2016 till idag)
 4. Pipkoder för bärbara Inspiron-datorer
 5. Guider med diagnostiska indikatorer

 

Obs! Kom ihåg att de diagnostiska indikatorerna endast fungerar som förloppsindikator vid självtestprocessen för alla nedanstående tabeller. De här indikatorerna anger inte problemet som gjorde att självtestsrutinen stoppades. 
 
Obs! Tänk på att om ditt system har slutfört självtestet utan att stanna på en viss felkod och ger en svart skärm, har du med största sannolikhet problem med att starta datorn och inte med självtest. 


Överst på sidan


 

Diagnostiska indikatorer för den bärbara Inspiron-serien (innan 2006)

 

Dessa system använde knapplampor på tangentbordet, men bortsett från Inspiron 1501 använde alla andra Inspiron-modeller under denna tid pipkoder som diagnostiska indikatorer på bärbara datorer.

Bärbar XPS-dator 2007–2008

(Bild 1.1 Inspiron 1501)

Obs! Klicka på rubriken för det avsnitt du vill öppna nedan för att visa innehållet.

Dessa modeller hade en grupp statuslampor på tangentbordet på framsidan av chassit som antingen lyste med ett fast grönt sken, blinkade i grönt eller var släckta. Jag har inkluderat en tabell med vad indikatorerna indikerade.

Tangentbordets lampor

(Bild 1.2 Tangentbordets lampor)

Ikon Beskrivning
Caps Lock-lampa – Tänds när Caps Lock-funktionen är aktiverad
Scroll Lock-lampa – Tänds när Scroll Lock-funktionen är aktiverad
Number Lock-lampa – Tänds när Number Lock-funktionen är aktiverad
Num Lock Caps Lock Bläddringslås Beskrivning Nästa steg
Av Blinkar Av Minnet anses vara bra, men det är på väg att användas (t.ex. vid shadowing av BIOS och vid testning/nollställning av allt minne).
 • Återställ minnesmodulerna
 • bör du kontakta support
Av Av Systemet utför initiering av diskett och hårddisk.
 • bör du kontakta support
Av Blinkar Initiering av flash-USB-styrenhet.
 • Ta bort eventuella USB-enheter
 • bör du kontakta support
Av Ingen DIMM är installerad.
 • Installera minnesmodulerna
 • Återställ minnesmodulerna
 • bör du kontakta support
Blinkar Inbyggd styrenhet, slå på Pentium.
 • Återställ processorn
 • bör du kontakta support
Blinkar Blinkar Samtalsalternativ, ROM för video.
 • bör du kontakta support
Blinkar Blinkar Blinkar CMOS-initiering, SMI-initiering, timer, port A20 och mus.
 • bör du kontakta support
Självtestet har slutförts och BIOS ska just hoppa till PSA-modulen.
 • Titta på ett startproblem
 • bör du kontakta support

Statuslampor
(Bild 1.3 Systemstatuslampor)

Om datorn är ansluten till ett eluttag fungerar batteriindikatorn enligt följande:

 • Fast grönt – batteriet laddas.
 • Blinkande grönt – batteriet är nästan fulladdat.

Om datorn körs på batteri fungerar batteriindikatorn så här:

 • Släckt – batteriet är tillräckligt laddat (eller så är datorn avstängd).
 • Blinkande gult – batteriladdningen är låg.
 • Fast gult – batteriladdningen är kritiskt låg.


Överst på sidan


 

Diagnostiska indikatorer för den bärbara Inspiron-serien (2006 till 2016)

 

System från denna tidsperiod använde endast lampstatus för att visa batteriets och hårddiskens status. (Titta i avsnittet med pipkoder för pipkodtabellen.)

Bärbar Inspiron-dator 2006–2016

(Bild 2.1 Inspiron 14 3442/3443]

Obs! Klicka på rubriken för det avsnitt du vill öppna nedan för att visa innehållet.

Inspiron – systemlampor

(Bild 2.2 Inspiron – systemlampor)

Lampstatus Systemstatus
Vit Nätadaptern är ansluten och batteriet laddas
Gult Batteriladdningen är låg eller kritisk
Av Av
 • Datorn är ansluten och batteriet laddas
 • Datorn körs på batteriet, och batteriet har mer än 10 % laddning


Överst på sidan


 

Diagnostiska indikatorer för den bärbara Inspiron-serien (2016 till idag)

 

Med den senaste serien har de diagnostiska indikatorpipljuden tagits bort från systemen. Istället visar strömknappens läge ett mönster med färger som ändras och blinkar för att indikera var ett problem har inträffat.

Inspiron 2016 till idag

(Bild 3.1 Inspiron 7577)

Obs! Klicka på rubriken för det avsnitt du vill öppna nedan för att visa innehållet.
Obs! Diagnostiska felkoder ersätter alltid all annan användning av lampor. Till exempel så visas inte batterikoder för svagt batteri eller batterifel när diagnostiska felkoder visas.
 

Inspiron – ström och batteri

Inspiron – ström och batteri

(Bild 3.2 Inspiron – ström- och batteristatuslampor)

1 Strömbrytarlysdiod 2 Främre batterilampa
 

Strömstatus

Energiläge Beskrivning
Fast vitt sken
Blinkande vitt Vänteläge
Av Viloläge
Av Mjuk avstängning
Av Ingen nätström eller batteri
 

Batterihantering

Energiläge Beskrivning
Blinkande gult sken och sedan vitt sken En nätadapter eller ett batteri som inte stöds och inte är från Dell är ansluten/anslutet till datorn
Konstant blinkande gult sken Under låg batterinivå
Släckta lampor Batteri i fullt laddningsläge med ansluten nätadapter
Konstant vit Batteri laddas med ansluten nätadapter
Obs! De blinkande mönstren består av två uppsättningar siffror. Dessa representeras av den första gruppen (blinkar gult) och den andra gruppen (blinkar vitt).
 • Den första gruppen: Batterilampan blinkar gult upp till 9 gånger och pausar sedan i 1,5 sekunder innan den andra gruppen körs.
 • Den andra gruppen: Batterilampan blinkar vitt upp till 9 gånger och pausar sedan i 3 sekunder innan den första gruppen körs igen.

Exempel: Om inget minne identifieras (2, 3) blinkar batterilampan två gånger i gult följt av en paus och blinkar sedan tre gånger i vitt följt av en paus osv. Mönstret fortsätter tills systemet stängs av.
 
Strömlampa Problembeskrivning Lösningsförslag
Gult Vit
2 1 Processorfel
 • Kör Intels CPU-diagnostikverktyg
 • Om problemet kvarstår ska du kontakta teknisk support för att få hjälp
2 2 Moderkort: BIOS-, ROM-fel
 • Uppdatera BIOS till senaste versionen
 • Om problemet kvarstår ska du kontakta teknisk support för vidare felsökning
2 3 Inget minne/RAM hittades
 • Bekräfta installerat minne
 • Felsök minnet ytterligare
2 4 Minnes-/RAM-fel
 • Återställ minnet
 • Felsök minnet ytterligare
2 5 Ogiltigt minne är installerat
 • Återställ minnet
 • Felsök minnet ytterligare
2 6 Moderkorts-/kretsuppsättningsfel
 • Uppdatera BIOS till senaste versionen
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
2 7  LCD-fel
 • Uppdatera BIOS till senaste versionen
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
3 1 CMOS-batterifel
 • Felsök CMOS-batteriet
 • Om problemet kvarstår ska du kontakta teknisk support för vidare felsökning
3 2 Fel på PCI eller grafikkort/krets
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
3 3 BIOS-återställning 1
 • Återställningsavbildning hittades inte
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
3 4 BIOS-återställning 2
 • Återställningsavbildning hittades men är ogiltig
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning


Överst på sidan


 

Pipkoder för bärbara Inspiron-datorer

 

Utöver de olika typerna av diagnostikindikatorer finns det ett antal pipkoder i modeller av dessa system.

Koderna erkänns av olika tillverkare och har förblivit desamma ett tag.

Nyckeln till koderna visas i tabellen nedan.

Obs! Klicka på rubriken för det avsnitt du vill öppna nedan för att visa innehållet.
Diagnostiska pipkoder
Kod Anledning Lösningsförslag
1 Kontrollsumma för BIOS-ROM pågår eller fel har inträffat kontakta teknisk support
2 Inga minnesmoduler kunde identifieras FelsökMinne och minnesplatser
3 Kretsuppsättningsfel
Fel vid test av klockan
Fel på port A20
Fel på superkrets-I/O
Fel vid test av tangentbordets styrenhet
kontakta teknisk support
4 Fel vid läsning från/skrivning till RAM-minne FelsökMinne och minnesplatser
5 Fel på realtidsklockan Byt ut CMOS-batteriet och kontakta teknisk support om problemet kvarstår
6 Fel vid test av grafik-BIOS KörDell Diagnostics
7 Fel vid test av processorcache kontakta teknisk support
8 LCD-fel kontakta teknisk support


Överst på sidan


 

Guider med diagnostiska indikatorer

 


Överst på sidan


Obs!
Om du ser en kod du känner igen följer du anvisningarna och om du behöver kontakta din lokala support ser du till att ha information om koden till hands. Teknikern behöver informationen för att hjälpa dig att vidare.

Om du ser en kod du inte känner igen, som inte anges ovan, kan du kontakta din lokala support direkt.
Kontakta teknisk support om du behöver mer hjälp.
  Kontakta oss  


Överst på sidan

Artikel-ID: SLN309627

Senast ändrad: 2018-12-03 12:57


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.