Hur ansluter jag min Dell LCD-TV till min kabel-TV Converter Box?

Hur ansluter jag min Dell LCD-TV till min kabel-TV Converter Box?
Ansluta kabel-TV Converter till Dells LCD-TV

Utför följande steg för att ansluta converter digitalboxen till din Dell LCD-TV:
1. Från rutan kabel-TV converter ansluta kabel TV-signalen till IN (put) kontakten på omvandlaren, Anslut OUT(put) kontakt från omvandlaren till 75 (ohm) kontakten på TVn.

Ansluta en LCD-TV till kabelboxen Converter


2. Med hjälp av fjärrkontrollen, tryck på strömbrytaren för att stänga enheten .
3. Tryck på knappen meny i mitten av fjärrkontrollen. On Screen Display (OSD) menyn visas.
4. Med hjälp av pilarna som omger på menyknappen, markera Setup noteringen.
5. Tryck på höger pil på fjärrkontrollen för att expandera avsnittet installation. Fönstret visas.
6. Använder den ned pil, markera Tunerläge.
7. Tryck på höger pil för att expandera avsnittet Tuner-läge. Fönstret Tuner-läget visas.
8. Använder den ned pil, markera kabel noteringen.
9. Tryck på knappen Menu för att spara ändringarna.


Snabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Artikel-ID: SLN36749

Senast ändrad: 2015-12-01 08:56


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.