How to Install and Use the Dell Crash Analysis Tool

How to Install and Use the Dell Crash Analysis Tool


Important Information

Note:

This article is intended for Windows XP only.

If the system is unable to boot into the operating system, please use the following Dell Knowledge Base article: System Does Not Boot Into Microsoft® Windows® XP.


Ladda ner och installera Crash Analysis-verktyget

Ladda ner Crash Analysis-verktyget

 1. Klicka på Dell Crash Analysis Tool (Dells Crash Analysis-verktyg) för att ladda ner de filer som behövs.
  Genom att ladda ner programvara från Dells webbplats godkänner du villkoren i Dells licensavtal för programvara.

 2. Klicka på Save (Spara) för att spara filen till en plats på din dator och visa fönstret Save As (Spara som).

 3. Ange en plats där du vill spara filen. Om du till exempel vill spara filen på skrivbordet klickar du på Skrivbord. Klicka sedan på Spara. Se till att du antecknar filnamnet och var du sparade filen.

Installera Crash Analysis-verktyget

 1. Leta reda på den fil som du sparade till datorn och dubbelklicka sedan på filen för att visa fönstret Open File - Security Warning (Öppna fil - Säkerhetsvarning) .

 2. Klicka på Run (Kör) för att starta installationsprogrammet för Crash Analysis-verktyget.

 3. I fönstret Application: Dell Crash Analysis Tool Application (Program: Programverktyget Dell Crash Analysis) som visas klickar du på Continue (Fortsätt).

 4. Notera sökvägen som visas i rutan Välj den mapp där du vill packa upp filerna och klicka på OK.

 5. När du uppmanas att skapa en mapp för de uppackade filerna klickar du på Yes (Ja) och packar upp filerna till mappen.

 6. När meddelandet All files were successfully unzipped (Alla filer packades upp framgångsrikt) visas klickar du på OK.

 7. När fönstret Crash Analysis Tool - InstallShield Wizard (Crash Analysis-verktyg - Installationsguide) visas klickar du på Next (Nästa).

 8. På sidan Ready to Install the Program (Klar att installera programmet) i guiden klickar du på Install (Installera) för att installera Crash Analysis-verktyget.

 9. När installationen är slutförd klickar du på Finish (Avsluta) på sidan InstallShield Wizard Completed (Installationsguide avslutad) i guiden för att installera Crash Analysis-verktyget på datorn.


When to use the Crash Analysis Tool

If you have attempted other troubleshooting methods and feel you need to reinstall your operating system due to blue screen errors or system crashes, try using the Crash Analysis Tool first.


Kör Crash Analysis-verktyget

För att köra Crash Analysis-verktyget:

 1. Klicka på Start, välj Alla program, välj Dell-tillbehör och klicka sedan på Crash Analysis Tool (Crash Analysis-verktyget).
 2. I fönstret Crash Analysis Tool , under Welcome to the Crash Analysis Tool (Välkommen till Crash Analysis-verktyget), klickar du på Run (Kör).

Crash Analysis-verktyget söker igenom datorn för att upptäcka drivrutiner som kan orsaka datorproblem. När sökningen är slutförd visas resultaten på listan Crash Analysis Tool Scan Results (Sökningsresultat i Crash Analysis-verktyget) i fönstret Crash Analysis Tool .

Som en del av Crash Analysis-processen återställer verktyget automatiskt de drivrutiner som det upptäcker. Det innebär att Crash Analysis-verktyget ersätter en drivrutin genom att använda en tidigare installerad version av drivrutinen.


Visa sökningsresultat

Visa sökningsresultaten efter att du kört Crash Analysis-verktyget. Använd informationen från sökningsresultaten för att fastställa vilka drivrutiner du måste uppdatera för att lösa problemet:

 1. Visa den drivrutin eller de drivrutiner som kommer upp på listan Crash Analysis Tool Scan Results (Sökningsresultat i Crash Analysis-verktyget) (Bild 1).

  Bild 1: Sökningsresultat i Crash Analysis-verktyget

 2. Använd följande information i listan Sökningsresultat i Crash Analysis-verktyget för att fastställa vilken drivrutin eller program det kan vara som orsakar problemet:
  • Spalten Driver (Drivrutin). På listan i spalten Drivrutin finns filnamnet för drivrutinen.
  • Spalten Manufacturer (Tillverkare). På listan i spalten Tillverkare finns tillverkaren av drivrutinen.
   Obs!

   Besök Dells supportwebbplats och sök den information du behöver om du behöver mer information för att kunna identifiera en drivrutin eller ett program som används ihop med Dells maskinvara.

   Om drivrutinen eller programmet inte har levererats av Dell kan du söka på Internet för att hitta tillverkaren av drivrutinen eller programmet.

 3. När du har fastställt vilken drivrutin eller vilka drivrutiner som orsakar felet använder du en eller båda av följande metoder, beroende på situationen.


Additional Troubleshooting Information for System Problems

If you continue to experience issues on your Windows XP-based computer, see the following Dell resources for additional troubleshooting information:


Snabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Artikel-ID: SLN79149

Senast ändrad: 2016-04-12 16:05


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.