PowerEdge Servers – vanliga frågor och svar

PowerEdge Servers – vanliga frågor och svar


Här kan du hitta svaren på vanliga frågor (FAQ) på Dell-webbplatsen för teknisk support för PowerEdge-servrar. Vi ger dig information om våra tjänster, bästa praxis och länkar till detaljerade beskrivningar om lösningar och alternativa lösningar. Använd formuläret nedan för att begära innehåll.

 

Obs! Dell känner till säkerhetsproblemen på sidokanalen, som kallas Meltdown och Spectre, som påverkar många moderna mikroprocessorer. Vi arbetar med Intel och andra i branschen för att åtgärda problemet. Se www.dell.com/support/meltdown-spectre för mer information, eller den specifika artikeln för Dell EMC-server, Dell Storage och nätverksprodukter.

 

 
 

 
 

I Premium Selection (bästa urvalet) finns artiklar som innehåller information av särskilt värde.

 
 1. Hur felsöker jag interna processorfel (IERR) och fel med datorkontrollen för processorn?
 

Det interna processorfelet (CPU IErr) eller fel med datorkontrollen för processorn är vanligen inte ett fel på själva processorn, utan ett tecken på att processorn har upptäckt ett fel i systemet, eller fick felaktiga instruktioner från en systemkomponent. Det här kan teoretiskt sett bero på vilken systemkomponent som helst. Men oftast är det ett minnesfel.

Detaljerad information om CPU IERR (internt processorfel) finns i den särskilda artikeln Troubleshooting CPU Internal Error (CPU IErr) on PowerEdge Servers) (felsöka interna processorfel (CPU IErr) på PowerEdge-servrar)
 2. Server Out of Warranty - Where do I find support resources? (Serverns garanti ha gått ut – var finns supportresurser?)
 

Menar du att garantin gick ut för PowerEdge-servern, men nu dyker det upp problem? Eller vill du helt enkelt uppgradera systemet med ytterligare maskinvara?  

Hitta kontaktalternativ och resurser om felsökning för PowerEdge-servrar utan ett giltigt supportavtal i den artikeln om när serverns garanti har gått ut.
 3. Hur kan jag överföra filer manuellt till Dells tekniska support?
 

Ibland är det nödvändigt att skicka ytterligare data till Dells tekniska support för avancerad felsökning. Om du vill skicka systemrapporter, bilder eller andra filer till oss använder du filöverföringsfunktionen för Dell TechDirect. Det behövs ingen tidigare registrering för användning.

Använd Dell TechDirect-filöverföring om:

 • Det relaterade systemet eller dess administrationsverktyg (t.ex. SupportAssist) inte har tillgång till internet.

 • Dells tekniska support har bett att få filer större än 8 MB (gränsen för bifogade filer i e-postbilagor).

 • Andra sätt att tillhandahålla filerna har misslyckats innan.

Du hittar de detaljerade stegen för överföringsprocessen i den särskilda artikeln för How to manually upload files to Dell Technical Support? (Hur laddar jag manuellt upp filer till Dells tekniska support?)4. Hur korrigerar jag felet "främmande konfiguration" som rapporteras från en SAS PERC-styrenhet?
 

Du korrigerar felet "främmande konfiguration" som rapporteras från en SAS PERC-styrenhet genom att utföra följande steg:

 1. Se till att alla styrenheter som är installerade i systemet kan hittas.
 2. Bekräfta att alla SAS-kablar är korrekt dragna och ordentligt anslutna.
 3. Starta om och öppna SAS PERC BIOS.
 4. Importera den främmande konfigurationen av SAS PERC-styrenheten till BIOS.
 5. Starta om och öppna SAS PERC BIOS.
 6. Välj den korrekta startbara virtuella disken i vyn Controller Management (styrenhetshantering) för SAS PERC BIOS.
 7. Bekräfta inställningarna för startordning i systemets BIOS.
 8. Kör konsekvenskontrollen på den virtuella disken i SAS PERC BIOS.

Du kan även rensa den från OMSA (OpenManage Server Administrator). När styrenheten märker att RAID-konfigurationen inte stämmer överens eller att den inte är synkroniserad med resten av matrisen, kommer den att märkas som främmande.  Det här inträffar för det mesta vid flytt av en enhet till en annan dator, men det kan även inträffa om enheten går offline. Disken kan ha gått offline eftersom den har gått sönder, håller på att gå sönder eller p.g.a. ett problem firmware.

Detaljerad information om felsökningssteg för HDD och RAID finns i följande artikel:
How-To Server Pages: RAID and Physicals Disks (Hantering av serversidor: RAID- och fysiska diskar)
 5. Hur gör jag för att prenumerera så att jag får aviseringar om uppdateringar för Dells drivrutiner och inbyggda programvara?
 

För att säkerställa optimal prestanda och stabilitet för ditt Dell-system måste du vara medveten om de senaste tillgängliga uppdateringarna för drivrutinerna och den inbyggda programvaran.

Dells tekniska uppdateringsaviseringar är ett bra sätt att få information om versioner så fort de lanserats.

 

Detaljerad information om att skapa aviseringar finns i följande artikel:
Prenumerera för att få aviseringar om Dells drivrutiner och inbyggda programvara
 

 
 

Classics (klassikerna) är artiklar som innehåller svar på vanliga frågor som inte är relaterade till servergenerationen.

 
 1. What is the Service Tag, and where do I find it on my system? (Vad är service tag-numret och var hittar jag det i mitt system?)
 

Dell service tag-nummer är en identifierare på sju tecken som är unik för varje Dell-produkt. Förutom service tag-numret finns det en Express Service-kod som är en 10-siffrig numerisk version av service tag-numret.
Dell behöver minst ett av dessa tag-nummer för att kunna identifiera systemet om du vill öppna en servicebegäran hos Dells tekniska support.

Detaljerad information om hur du hittar service tag-numret finns i följande artikel:
Så här hittar du service tag-numret/Express Service-koden på en Dell-server eller lagringssystem
 2. How can I update my server? (Hur gör jag för att uppdatera min server?)
 

Uppdateringar är programvarufiler som används för att utöka funktionsuppsättningar, livslängd eller prestanda, samt för att korrigera allvarliga fel. Dessutom är systemuppdateringar ett av de första stegen i felsökning av ett fel.

Detaljerad information om de olika sätten att uppdatera Dell PowerEdge-servrar finns i följande artikel:
Manual Maintenance: Updates and more for your Dell PowerEdge server (Manuellt underhåll: uppdateringar och mer för din Dell PowerEdge-server)
 3. How can I open a support request? (Hur gör jag för att öppna en supportbegäran?)
 

Det finns många sätt att kontakta Dells tekniska support för att öppna supportbegäranden. Verktyget Dell SupportAssist kan exempelvis informera vårt supportteam automatiskt om ett fel inträffar på ett av systemen som övervakas. När det gäller system utan ett giltigt serviceavtal eller frågor utöver maskinvarufel, rekommenderar vi att du kontaktar oss via Twitter eller vår Community.

Detaljerad information om de olika sätten att öppna serviceförfrågningar hos Dells tekniska support finns i följande artiklar:
How to open an incident: online (Hur öppnar jag ett ärende: online) 
How to open an incident: over the phone (Hur öppnar jag ett ärende: via telefon)
 4. How can I change the ownership of a Dell system? (Hur ändrar jag ägarskap för ett Dell-system?)
 

Det finns två huvudskäl till varför man vill ändra ursprunglig information om registrerat ägarskap:

 • Ägarskapet har ändrats – du har nyss köpt eller fått en använd Dell-produkt
 • Systemet har flyttats till ett annat land permanent

För permanent flyttade system (minst 6 månader) kommer serviceavtalet som köpts för ett system vid försäljningstillfället att vara giltigt i landet där systemet köptes.

Dell kommer att överföra serviceavtalet, förutsatt att Dell är underrättat om flytten och att tjänsten finns tillgänglig på destinationsplatsen. Avtalen Åter till depå, Complete Care, Samma dag och Endast delar är inte alltid tillgängliga för överföring utanför regionen som de köptes i. Läs igenom avtalet för mer information.

 1. Från Webbplats för support klickar du på Support från den övre banderollen. Välj sedan Garanti och Överföring av ägarskap från menyn.

 2. Längst ned på sidan använder du antingen knappen Identifiera produkten, eller så anger du service tag-numret manuellt. Tryck på Lägg till en annan produkt om du vill lägga till upp till fem service tag-nummer. Tryck på Fortsätt när du är klar. Rör det sig om minst 10 tag-nummer, ska du använda länkarna Amerikansk massöverföring för USA eller Internationell massöverföring på sidan för överföring av ägarskap.

 3. Fyll i så mycket som möjligt i Information om föregående ägare. Om fältet inte är (Tillval), och du saknar informationen, anger du ”Okänd” för att kunna gå vidare. Det är möjligt att du blir kontaktad för att förtydliga informationen du uppgett

Obs! Ofullständig eller felaktig information kommer att innebära en fördröjning i bearbetningen av begäran och kan innebära att du nekas överföra ägarskap.
 1. Fyll i Information om ny ägare. Tryck sedan på Fortsätt

 2. På sidan Granska kan du kontrollera informationen och redigera eventuella fel innan du trycker på Skicka

 3. Nästa sida är Slutanvändaravtal för överföring av ägarskap. Om du godkänner villkoren trycker du på Ja, jag godkänner

 4. Sista sidan är bekräftelsesidan. Du kan trycka på knappen Överför en annan produkt för att överföra fler system vid behov.

Det finns fler kontakter för frågor om överföringsprocessen i följande artikel:
Så här ändrar du ägarskap för en Dell-server
 5. Do SATA HDDs carry the same warranty as other types of HDDs? (Har SATA-hårddiskar samma garanti som andra typer av hårddiskar?)
 

Nej, det har de inte. Enligt beskrivningen i Dells begränsade maskinvarugaranti kan de endast ha en begränsad maskinvarugaranti på 1 år:

Seriella ATA-hårddiskar (SATA) i PowerEdge- och PowerVault-system har en begränsad maskinvarugaranti på 1 år, oberoende av systemgarantier. Serviceerbjudanden, som exempelvis tjänsterna Dell ProSupport, Dell ProSupport Plus och Dell ProSupport Flex kan göras tillgängliga för att ge längre serviceperioder för SATA-hårddisken mot en ytterligare avgift.
 

Obs! Den här begränsningen gäller inte för system med KYHD-tjänsten (Keep Your Hard Drive).

 
 

Hot Topics (heta ämnen) är artiklar som innehåller svar på frågor som för närvarande förekommer ofta.

 
 1. How can I install Win Server 2008 R2SP1 on a Dell PE R230, R330, T130 or T330 incl. USB 3.0? (Hur installerar jag Win Server 2008 R2SP1 på en Dell PE R230, R330, T130 eller T330 inkl. USB 3.0?)
 

Dells PowerEdge-servermodeller (R/T/M/FX) 430 och högre från 13:e generationen har både USB 2.0 och USB 3.0. Det finns en knapp i BIOS som låter användaren använda antingen USB 2.0 eller USB 3.0 (fabriksinställningen är 2.0).

PowerEdge-servermodeller (R/T) 330 och lägre har endast USB 3.0.

Detaljerad information om BIOS-inställningarna och de förberedande stegen för att installera tidigare Windows-versioner finns i följande artikel:
How to inject USB 3.0 drivers into Windows Server 2008 R2SP1 for use on Dell R230, R330, T130, T330 (Hur lägger jag in drivrutiner för USB 3.0 i Windows Server 2008 R2SP1 för användning på Dell R230, R330, T130, T330)
 2. Varför visas statusen "okänd" för iDRAC och CMC i OME efter uppdateringen av inbyggd programvara?

De senaste versionerna av inbyggd programvara för iDRAC (integrated Dell Remote Access Controller) och CMC (Chassis Management Controller) har stöd för att ha TLS 1.1 som standardkommunikationsprotokoll. Om webbläsaren eller operativsystemet där OME (OpenManage Essentials) är installerat inte stöder TLS 1.1-protokollet visas en ”okänd” status.

Detaljerad information om en alternativ lösning på det här problemet finns i följande artikel:
OME - iDRAC or CMC displays an “unknown” status after upgrading to 2.40.40.40 or later (OME – iDRAC eller CMC visar en ”okänd” status efter att du uppgraderat till 2.40.40.40 eller senare) (endast på engelska)
Om du inaktiverar TLS 1.0 kommer det att uppstå anslutningsproblem för Dell Management-konsoler på Windows Server 2008 R2 och 2012
 3. Hur konfigurerar jag SNMP för SupportAssist Enterprise?
 

SupportAssist Enterprise ska kunna konfigurera den fjärrstyrd SNMP-enheten automatiskt. I vissa fall fungerar inte den här funktionen och då måste den konfigureras manuellt.

Detaljerad information om de olika sätten att konfigurera SNMP finns i följande artikel:
SupportAssist Enterprise - "Unable to configure SNMP" in SAE (SupportAssist Enterprise – det gick inte att konfigurera SNMP i SAE)
 4. Varför har DSET (Dell System E-Support Tool) ersatts av SAE (SupportAssist Enterprise)?
 

DSET (Dell System E-Support Tool) var ett välkänt verktyg från Dell som användes i flera år på tidigare generationers Dell PowerEdge-servrar. Nu finns ny teknik som tillhandahåller nya sätt att samla relevant systeminformation, och då är det dags för ett nytt verktyg som kan göra mer än vad DSET klarade av.

Det här nya verktyget är SupportAssist Enterprise. Det kan hålla koll på upp till 300 Enterprise-enheter (servrar, lagringsenheter och switchar) samtidigt och öppnar automatiskt supportförfrågningar hos Dells tekniska support.

Detaljerad information om den ändringarna finns i följande artikel:
Varför har diagnostikverktyget DSET (Dell System E-Support Tool) ersatts av SAE (SupportAssist Enterprise)?
 5. Vad är det fabriksinstallerade rotlösenordet för min förinstallerade ESXi?
 

Med lanseringen av den 14:e generationen av DellEMC PowerEdge-servrar kommer det fabriksinställda lösenordet för det förhandsinstallerade VMWare ESXi-operativsystemet ha ändrats till det individuella Service Tag-numret för systemet. Äldre system hade inget standardlösenord.

Detaljerad information om den ändringarna finns i följande artikel:
14G PowerEdge-servrar: Rotlösenord och BOSS-S1-konfiguration på fabriksinstallationer av VMWare ESXi
 

 
 

Depository (förvaringslager) innehåller de 25 mest begärda artiklar från senaste månaderna.

 
 


 1. Så här konfigurerar och hanterar du iDRAC 6 och Lifecycle Controller för Dell PowerEdge 11G-servrar
 2. Så här installerar du ett operativsystem på Dell PowerEdge-servrar
 3. Så här kontrollerar du systemkonfigurationen
 4. Åtgärda PERC-fel PowerEdge RAID-styrenhet (PowerEdge RAID Controller Errors-fel)
 5. Export av TSR- (Tech Support Report) och RAID-styrenhetsloggen via iDRAC 7+8
 6. Så här reparerar du felet med blå skärm i Windows "STOP 0x00000019: BAD_POOL_Header" (Server)
 7. OpenManage Server Administrator – Installation (steg för steg)
 8. Förstå hårddisktyper, RAID och RAID-styrenheter på Dell PowerEdge- och bladchassiservrar
 9. Använda Virtual Media på iDRAC 6, 7 och 8
 10. Så här identifierar du vilken generation Dell PowerEdge-servern tillhör
 11. Så här ändrar du ägarskap för en Dell-server
 12. PowerEdge CMOS battery status is shown as ”unknown” in OMSA 7.x (PowerEdge CMOS-batteristatus visas som ”okänd” i OMSA 7.x)
 13. Uppdatera Dell PowerEdge-servrar via startbar media/ISO
 14. Så här lägger du in USB 3.0-drivrutiner i Windows Server 2008 R2 SP1
 15. How to open an incident: over the phone (Hur öppnar jag ett ärende: via telefon)
 16. How to open an incident: online (Hur öppnar jag ett ärende: online)
 17. How-To Server Pages : Memory (Hantering av serversidor: Minne)
 18. How-To Server Pages : RAID and Physicals Disks (Hantering av serversidor: RAID- och fysiska diskar)
 19. Så här installerar du ett operativsystem på Dell PowerEdge-servrar
 20. Windows Server: långsamt nätverk på virtuella Hyper-V-datorer med kön för virtuella datorer aktiverad
 21. Windows Server 2012 R2 chipset driver fails to install on PowerEdge servers of 12th generation (Windows Server 2012 R2-kretsdrivrutinen kan inte installeras på PowerEdge-servrar från den 12:e generationen)
 22. Statusindikatorer på chassit samt lampor för hårddiskhållaren
 23. Windows Server: Så här stänger man av Windows-brandväggen ordentligt i Windows Server 2008 och senare versioner
 24. Så här kör du maskinvarudiagnostik på din PowerEdge-server
 25. Felsöka internt processorfel (CPU IErr) på PowerEdge-servrar

 
 


 
 

Thilo_Enterprise_Support
........................................

Avsnittet Vanliga frågor om Dell PowerEdge hanteras av

Thilo Roberg (Dell EMC – Tyskland)
 
 
 

 
 

Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request
Artikel-ID: QNA43856

Senast ändrad: 2018-04-25 08:45


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.