Kunskapsbank

Lösa problemet ”Windows 7 är inte äkta”Dell OEM Microsoft Windows 7-installationen är plötsligt "inte äkta" enligt WGA (Windows Genuine Advantage)


Problem med att Windows inte är äkta som kan innehålla fel 0xC8000247

Användaren har mottagit en popup-meddelande där det stod att hans/hennes version av Windows inte var autentisk.


Varför är det så?

Det finns många saker som kan orsaka felet "Windows är inte äkta" i Windows 7. Dells OEM-Windows (Original Equipment Manufacturer) använder en särskild OEM-nyckel (SLP (system Locked Pre-installation)) och OEM BIOS-flagga (Basic in/out system) för aktivering av operativsystemet (OS).

I vissa fall kan BIOS-flaggan vara aktiverad för en äldre version av Windows och efter en viss tidsperiod flaggar WGA operativsystemet som "INTE ÄKTA". Det inbegriper, men är inte begränsat till, följande:

 • Tid och datum är inte korrekt på systemet, eller den utvalda tidszonen matchar inte tidszonen för den faktiska platsen.
 • Alla obligatoriska uppdateringar från Windows Update har inte installerats (en del har att göra med ändringar som har tillämpats på sommartid).
 • Skadad programvara eller drivrutin i operativsystemet
 • Virus och skadlig programvara
Obs! Den här artikeln erbjuder bara EN möjlig lösning på ett visst WGA-fel där BIOS-flaggan har ställts in. Det gäller inte för alla WGA-problem.

Vad är lösningen?

Det finns flera åtgärder som kan användas för att lösa detta problem. Om problemet kvarstår när tid/datum/tidszon och Windows-uppdateringar har åtgärdats provar du följande:

 • Hämta och installera den senaste BIOS-versionen för systemet och kör WGA-verktyget (https://www.microsoft.com/genuine/validate/, klicka på knappen Validate now (Verifiera nu), så bör problemet vara åtgärdat.
 • Om systemet är utrustat med Intel Rapid Storage Technology uppdaterar du IRST-drivrutinerna från https://support.dell.com eller Intels sida för drivrutiner och programvara. När drivrutinen har uppdaterats gör du en kall omstart (starta om systemet från ett avstängt läge) av systemet TVÅ GÅNGER.  Referens: http://social.microsoft.com/Forums/en-US/genuinewindows7/thread/3d9c5a6c-812b-4a7d-8b67-209b4d974e34
 • Försök med följande om detta inte löser problemet:
  1. Klicka på knappen Start
  2. Skriv: CMD.exe i startsökfältet
  3. HögerklickaCMD.exe och välj Kör som administratör
  4. Ange: net stop sppsvc och tryck på Retur. (Om du får frågan om du är säker, välj Ja)
  5. Skriv:cd c:\windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform och tryck på Enter.
  6. Ange: rename tokens.dat tokens.bar och tryck på Retur.
  7. Ange: slui och tryck på Retur.
  8. Efter ett par sekunder visas dialogrutan för Windows-aktivering. Du blir sannolikt ombedd att ange din produktnyckel och/eller återaktivera. För Dell-system kommer det att autentiseras automatiskt.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du med de här stegen:
  1. Använd det öppna kommandotolkfönstret. Om det är stängt öppnar du Kör som administratör igen
  2. Öppna Mappalternativ i kontrollpanelen och ändra Dolda filer och mappar till "Visa dolda filer, mappar och enheter"
  3. Öppna Utforskaren och navigera till: c:\windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform.
  4. Byt namn på alla filer förutom mappen Cache. (exempel: REN Tokens.dat tokens_.dat och tryck sedan på Enter.)
  5. Högerklicka i SoftwareProtectionPlatform-mappen och välj egenskaper och klicka på fliken Tidigare versioner.
  6. Välj ett datum innan problemet började och kopiera bara tokens.dat-filen till mappen cache.
  7. Ange: slui och tryck på Retur.
 • Om problemet kvarstår kan det finnas andra faktorer som orsakar problemet, de mest anmärkningsvärda är virus och skadlig programvara. Se till att du har kontrollerat datorn efter dessa potentiella hot.
 • Om du har provat alla dessa alternativ utan att lyckas kan du kontakta teknisk support för fler felsökningsalternativ.
Obs! Om systemet inte längre är under garanti är support för operativsystemet via Dells tekniska support en avgiftsbaserad tjänst.
 
Obs! Läs mer om Windows-produktnyckeln i vår informativa artikel Windows Product Key Frequently Asked Questions (Vanliga frågor om Windows-produktnycklar) 

 
Artikel-ID: SLN104591

Senast ändrad: 2018-08-16 03:53


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.