Kunskapsbank

Datorn startar inte med Microsoft Windows 7


Innehållsförteckning:

 1. Operativsystem
 2. Kontrollera att ett självtest vid start genomförs
 3. Koppla från alla externa enheter
 4. Kontrollera om specifika felmeddelanden genereras
 5. Återställ standardkonfigurationen för BIOS
 6. Starta från hårddisken med menyn för engångsstart
 7. Kör datordiagnostik
 8. Starta datorn i felsäkert läge
 9. Starta från senast fungerande konfiguration
 10. Kontrollera om ändringar har gjorts nyligen
 11. Använd Startreparation om du vill återställa viktiga Windows-filer
 12. Använd Systemåterställning om du vill återställa systemet till ett tidigare tillstånd
 13. Gör en felsökning med omstart för att identifiera programvaruproblemet
 14. Felsökning efter virus och skadliga program
 15. Återställa fabriksinställningarna för operativsystemet

Den här artikeln innehåller information om "Computer Does Not Boot to Microsoft Windows 7" (datorn startar inte till Microsoft Windows 7)


1. Operativsystem

 

Artikeln gäller för Microsoft Windows 7.
Klicka här om du vill ändra operativsystem.


Överst på sidan

2. Kontrollera att ett självtest vid start genomförs

 

I många fall är förklaringen att datorn inte överlåter kontrollen till operativsystemet. När du slår på datorn ska skärmbilden med Dell-logotypen och en förloppsindikator längst ned visas. Om förloppsindikatorn fylls helt och sedan försvinner betyder det att datorn har genomfört ett självtest.

Klicka här om självtest inte genomförs för datorn

Klicka här om hårddisken inte identifieras.


Överst på sidan

3. Koppla från alla externa enheter

 

Det kan hända att en maskinvaruenhet stör den normala startprocessen i Windows. Försök med att koppla bort alla enheter från datorn, inklusive:

 • Skrivare.
 • Skannrar.
 • Mediekortläsare.
 • Dockningssystem för små medieenheter (iPod, handdator, MP3-spelare osv.).
 • Digitalkameror och videokameror.
 • USB-lagringsenheter.
 • Cd- eller dvd-skivor från alla optiska enheter.

Om du har en stationär dator är de enda enheter du bör låta vara anslutna till datorn bildskärmen, musen och tangentbordet.


Överst på sidan

4. Kontrollera om specifika felmeddelanden genereras

 

Dell har information om vissa specifika felmeddelanden som kan uppstå vid start. Klicka på följande länkar om du vill ha mer information:
 

Om felet eller felmeddelandet inte är något av de ovanstående kan du försöka med att söka efter fler lösningar på internet.
Klicka på din föredragna sökmotor nedan och beskriv problemet i sökrutan.

Sök Dell   Sök Microsoft   Sök Google   Sök Bing


Överst på sidan

5. Återställ standardkonfigurationen för BIOS

 

Om datorn är inställd på att först försöka starta med en annan enhet kan det leda till problem med att starta Windows. Återställ fabriksinställningarna för BIOS i datorn genom att följa de här anvisningarna:

 1. Starta om datorn.
 2. När skärmbilden med Dell-logotypen visas under start trycker du på tangenten F2 v tills Entering Setup (visa inställningar) visas längst upp till höger på skärmen.
 3. Beroende på BIOS kan det hända att du måste trycka på en tangent, som anges längst ned på skärmen, för att läsa in standardinställningarna. Till exempel F9 på Inspiron N5110.
 4. Tryck på Esc för att stänga BIOS och se till att du väljer Save and Exit (spara och avsluta) för att spara ändringarna.
 
Obs! Om det inte löser problemet att återställa BIOS till fabriksinställningarna kan du försöka med att uppdatera BIOS till den senaste versionen för att lösa problem relaterade till BIOS på datorn eller surfplattan. Mer information om processen för att uppdatera eller nedgradera BIOS finns i artikeln Vad är BIOS och hur hämtar och installerar jag den senaste BIOS-versionen? i Dells kunskapsbank.
 
Obs! Systemets BIOS kan skadas om proceduren för uppgradera eller nedgradera BIOS inte har slutförts eller om den har avbrutits.
Ett skadat BIOS är en möjlig orsak till att datorn inte kan slutföra självtest eller i vissa fall ens starta operativsystemet.
Om din dator eller surfplatta från Dell har stöd för BIOS-återställning kan du återställa det skadade BIOS med hjälp av BIOS-återställningsmetoden för din dator eller surfplatta från Dell. Mer information finns i artikeln BIOS-återställningsalternativ på en dator eller surfplatta från Dell i Dells kunskapsbank.

Överst på sidan

6. Starta från hårddisken med hjälp av menyn för engångsstart

Starta om datorn och när skärmbilden med Dell-logotypen visas trycker du på tangenten flera gånger för att öppna menyn för engångsstart. Välj alternativet Boot from Hard Drive (starta från hårddisk) och tryck på Enter.


7. Kör datordiagnostik 

Om du vill köra PSA-diagnostik startar du datorn och trycker på tangenten F12 flera gånger när skärmbilden med Dells logotyp visas. Menyn för engångsstart visas. Välj Diagnostics (diagnostik) så påbörjas en diagnostisk bedömning av datorns maskinvara.

Testet tar cirka fem minuter.

Om du får ett felmeddelande när PSA-diagnostiken körs kan du läsa sidan för diagnostik av Dell-maskinvara för att få mer information:

Klicka här om du vill felsöka diagnostiska fel

Ta reda på om det har uppstått maskinvaruproblem med datorn genom att köra Dell Online Diagnostics (Dells onlinediagnostik).

 
Obs! För Dell Latitude-datorer kan du prova att återställa datorn med hjälp av den forcerade ePSA-metoden. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank How to Use Forced ePSA to Recover from POST or Boot Failure (så använder du forcerad ePSA för att återställa datorn vid självtest- eller startfel.)

Överst på sidan

8. Starta datorn i felsäkert läge

 
 1. Starta datorn.
 2. Tryck på F8 på tangentbordet när skärmbilden med Dells logotyp försvinner, tills Avancerade alternativ för Windows visas på skärmen. (Om Avancerade alternativ för Windows inte visas startar du om systemet och försöker igen.)
 3. Välj Felsäkert läge och tryck på Enter.
 4. Logga in som administratör eller som en användare med administrativ åtkomst.

Om datorn inte startas om i felsäkert läge väljer du bland följande alternativ för att felsöka. Fortsätt sedan med Steg 5.


Överst på sidan

9. Försök med att starta med den senast fungerande konfigurationen

Du kan använda funktionen för start med den senast fungerande konfigurationen som hjälp för att återställa de inställningar som användes i datorn senast du startade Windows utan problem. Så här startar du med den senast fungerande konfigurationen:

 1. Starta systemet.
 2. Tryck på när meddelandet For troubleshooting and advanced startup options for Windows, press F8 (Tryck på F8 för felsöknings- och avancerade startalternativ i Windows) visas.
 3. Välj den senast fungerande konfigurationen.

 

10. Kontrollera om ändringar har gjorts nyligen

 Om det går att starta i felsäkert läge kontrollerar du om någon ny programvara eller maskinvara nyligen har installerats i datorn. Om så är fallet försöker du med att avinstallera de programmen eller den maskinvaran från datorn.

Överst på sidan

11. Använd Startreparation om du vill återställa viktiga Windows-filer

 

Startreparation är ett återställningsverktyg i Windows 7 som kan användas för att åtgärda vissa problem, till exempel saknade eller skadade systemfiler, som kan förhindra att Windows startar som det ska. När du kör Startreparation görs en sökning efter problemet i datorn. Sedan görs ett försök att åtgärda problemet så att datorn kan starta som den ska.

Om du vill ha mer information om hur du återställer viktiga Windows-filer med hjälp av Startreparation klickar du på länken nedan:

Köra Startreparation i Windows


Överst på sidan

12. Använd Systemåterställning om du vill återställa systemet till ett tidigare tillstånd

 

Klicka här för att se en video om hur du använder systemåterställning i återställningsmiljön i Windows (WinRE). (Obs! Endast på engelska)

Obs!Om menyn Avancerade alternativ för Windows inte visas startar du om datorn och försöker igen.
 
Obs! Försök att återställa från den senaste återställningspunkten. Om problemet kvarstår försöker du med den näst senaste återställningspunkten, och fortsätter på så vis tills du har löst problemet. Du måste installera om alla program som har installerats efter den valda återställningspunkten.
 1. Starta om datorn.
 2. Tryck på under startprocessen tills menyn Avancerade alternativ för Windows visas.
 3. Tryck på tills Reparera datorn markeras och tryck sedan på .
 4. I fönstret Systemåterställningsalternativ väljer du språk och klickar sedan på Nästa.
 5. Logga in som en användare med administratörsbehörighet och klicka på OK.
 6. Välj Systemåterställning på menyn Välj ett återställningsverktyg.
 7. I fönstret Systemåterställning klickar du på Nästa.
 8. Markera kryssrutan Visa återställningspunkter som är äldre än 5 dagar om du vill se en fullständig lista över återställningspunkter.
 9. Klicka för att välja en återställningspunkt.
 10. Klicka på Nästa och sedan på Slutför.
 11. Klicka på Ja i bekräftelsefönstret.
 12. Klicka på Starta om när systemåterställningen har slutförts.
 13. Om felmeddelanden visas under återställningsprocessen korrigerar du felen med hjälp av de anvisningar som visas på skärmen.

Överst på sidan

13. Gör en felsökning med omstart för att identifiera programvaruproblemet

 

Det kan hända att ett program eller en tillämpning stör den normala startprocessen i Windows. Microsoft har skapat en detaljerad procedur för identifiering av startprogram som orsakar att Windows inte startar som det ska. Klicka på länken nedan när du vill starta felsökningsproceduren:

Så här felsöker du ett problem genom att göra en omstart i Windows Vista eller Windows 7


Överst på sidan

14. Felsökning efter virus och skadliga program

 

Det kan hända att datorn är påverkad av virus eller någon annan skadlig programvara. Dell rekommenderar att du stärker datorns skydd mot angrepp genom att se till att hålla antivirusprogrammet uppdaterat.

Visa vår guide för borttagning av virus och spionprogram


Överst på sidan

15. Återställa fabriksinställningarna för operativsystemet

 

Om du inte kan identifiera problemet med hjälp av felsökning med omstart kan det vara nödvändigt att återställa fabriksinställningarna för datorn. Om du vill återställa de ursprungliga fabriksinställningarna för datorns operativsystem och programvara klickar du på länken nedan:

Återställa, fabriksåterställa eller installera om Windows 7 på din Dell-dator


Överst på sidan
 

 
Artikel-ID: SLN128763

Senast ändrad: 2018-08-16 03:54


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.