Kunskapsbank

Anslut till en Bluetooth-enhet från Dell-datorn i Windows 7Den här artikeln är avsedd att hjälpa dig att steg för steg para ihop en Bluetooth-kompatibel Dell-dator med en extern Bluetooth®-enhet. Här finns även information som är till hjälp vid grundläggande felsökning.Problem 1: Para ihop med en Bluetooth-enhet (första gången och på nytt)

 1. Sök reda på Bluetooth-ikonen längst ned till höger på datorskärmen.

  Det kan hända att Bluetooth-ikonen inte visas. Klicka på pilen Visa dolda ikoner så visas eventuella dolda ikoner.

  Jämför status med tabell 1.
  Bluetooth-ikon Status
  Aktiverad – Bluetooth-adaptern kan paras ihop med en annan Bluetooth-enhet.

  Ansluten – Bluetooth-adaptern är redan ansluten till en Bluetooth-enhet. (Om den inte är ansluten till önskad enhet gör du om ihopparningen.)
  Avaktiverad – Omkopplaren för trådlös användning är i avaktiverat läge. Information om hur du slår på omkopplaren för trådlös användning finns i
  onlineanvändarhandboken.
  Inget Om ingen ikon visas måste Bluetooth-drivrutinen installeras. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank:
  "Hämta och installera en drivrutin"
  Tabell 1: Bluetooth-status


 2. Kontrollera att följande villkor är uppfyllda:
  • Nya batterier är isatta i den andra Bluetooth-enheten.
  • Dell-adaptern för trådlös Bluetooth-teknik är installerad i datorn.
  • Den senaste drivrutinen för Bluetooth-adaptern är installerad. Om den inte är det läser du följande artikel i Dells kunskapsbank:
   "Hämta och installera en drivrutin"
  • Den Bluetooth-enhet som du ska para ihop med befinner sig inom 10 meter från datorn.


 3. Högerklicka på Bluetooth-ikonen längst ned till höger på datorskärmen.


 4. Klicka på Add a Device (lägg till en enhet).


 5. Ställ in identifieringsläge för Bluetooth-enheten. I identifieringsläge kan enheten identifieras av datorn. Det visas vanligen men inte alltid genom att en blå lampa på enheten blinkar. (Mer information finns i användarhandboken till Bluetooth-enheten.)

  Om du har en Bluetooth-enhet från Dell klickar du nedan för att få information om hur du ställer in identifieringsläge. Fortsätt sedan med steg 6.
  Mer information om hur du ställer in identifieringsläget på en enhet från en annan tillverkare än Dell finns i ägarhandboken som levererades med enheten.

  Ställ in identifieringsläge för Bluetooth-tangentbordet från Dell
  1. Se först till att Bluetooth-enheten är avstängd och tryck sedan på strömknappen på undersidan av tangentbordet.
  2. Sök reda på och tryck på knappen som sitter på undersidan av tangentbordet, längst upp till vänster.
   Bluetooth-indikatorn på tangentbordet blinkar när identifieringsläge är aktiverat och är släckt när identifieringsläge är inaktiverat för tangentbordet.

  Ställ in identifieringsläge för Bluetooth-musen från Dell
  1. Se först till att Bluetooth-enheten är avstängd och tryck sedan på strömknappen på undersidan av musen.
  2. Leta rätt på och tryck på knappen som sitter på undersidan av musen, längst upp till höger.
   Bluetooth-indikatorn på musen blinkar när identifieringsläge är aktiverat och är släckt när identifieringsläge är inaktiverat.

  Ställ in identifieringsläge för resemusen från Dell
  1. Se först till att Bluetooth-enheten är avstängd och tryck sedan på strömknappen på undersidan av musen.
  2. Leta rätt på och tryck på anslutningsknappen som sitter på undersidan av musen, nedtill till vänster.
   Bluetooth-indikatorn på musen blinkar när identifieringsläge är aktiverat och är släckt när identifieringsläge är inaktiverat.

  Ställ in identifieringsläge för BH200 Bluetooth Stereo-headsetet
  1. Se först till att Bluetooth-enheten är avstängd och tryck sedan på strömknappen på headsetet.
  2. Tryck på och håll ned mittknappen för uppspelning/paus på den högra hörluren tills den blå indikatorn börjar blinka. Det tar vanligen cirka åtta sekunder.

  Ställ in identifieringsläge för den trådlösa Bluetooth-pekmusen WM713 från Dell
  1. Håll in strömknappen i två sekunder.
   Strömstatuslampan blinkar för att visa att enheten är i identifieringsläge.


 6. Markera önskad enhet och klicka på Next (nästa).


 7. Det kan hända att du uppmanas att ange det lösenord som anges i dokumentationen till Bluetooth-enheten. I så fall anger du det och klickar på Next (nästa).


 8. De två enheterna paras ihop. Klicka på Close (stäng).

Överst på sidan

Artikel-ID: SLN129493

Senast ändrad: 2016-07-27 12:15


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.