Windows Server: långsamt nätverk på virtuella Hyper-V-datorer med kön för virtuella datorer aktiverad

Windows Server: långsamt nätverk på virtuella Hyper-V-datorer med kön för virtuella datorer aktiveradI den här artikeln förklarar vi hur du löser problem med långsamma nätverk på virtuella Hyper-V-datorer med en Windows Server 2008 R2- eller Server 2012-värd

Nätverket i virtuella Hyper-V-datorer (VM-enheter) på Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2012 kan fungera trögt om Broadcom-nätverksadaptrar har installerats på värden. Det kan ske om en så kallad VMQ (kö för virtuella datorer) aktiveras på den fysiska nätverksadapter som används i VM-enheterna.

Med en VMQ kan man förbättra nätverksprestanda på VM-enheter genom att underlätta överföringen av nätverksdata från den fysiska adaptern till rätt VM-enhet. Med vissa Broadcom-nätverksadaptrar blir dock effekten den motsatta: nätverket fungerar i stället extra trögt på alla VM-enheter där en virtuell switch är kopplad till en sådan adapter.

I skrivande stund (19 februari 2013) finns endast två kända lösningar: avaktivera VMQ på de berörda nätverksadaptrarna eller ändra MAC-adresserna på motsvarande virtuella switchar. Det kan dock hända att Broadcom nu har släppt en uppdatering som löser problemet. Det första steget i felsökningen bör alltså vara att du har uppdaterat drivrutinen och den inbyggda programvaran för Broadcom-adaptrarna på Hyper-V-värden.

Om problemet kvarstår fastän du har uppdaterat drivrutinen och firmware, kan du koppla de virtuella switcharna till en adapter som inte berörs (förutsatt att någon sådan finns på värden). Om ingen sådan nätverksadapter finns att tillgå, har du två lösningar att välja på:

  • Avaktivera VMQ på berörda virtuella switchar och fysiska nätverksadaptrar.
  • Ändra MAC-adressen för alla berörda virtuella switchar.

Använd PowerShell-cmdleten Set-VMNetworkAdapter när du vill avaktivera VMQ för en virtuell switch:

  • Set-VMNetworkAdapter –ManagementOS -Name <VirtualNetworkAdapterName> -VmqWeight 0

Du kan avaktivera VMQ på fysiska nätverksadaptrar genom att avmarkera motsvarande kryssruta på fliken Avancerat på egenskapssidan för nätverksadaptern.

Om du vill ändra MAC-adressen för en virtuell switch kan du gå till Hyper-V Manager eller använda någon av följande Set-VMNetworkAdapter-PowerShell-cmdleter:

  • Om du vill ha en statisk MAC-adress: Set-VMNetworkAdapter –ManagementOS -Name <VirtualNetworkAdapterName> -StaticMacAddress <MacAddress>
  • Om du vill ha en dynamisk MAC-adress: Set-VMNetworkAdapter –ManagementOS -Name <VirtualNetworkAdapterName> -DynamicMacAddress

Mer information om det här problemet finns i Trögt nätverk på virtuella datorer på Windows Server 2012 Hyper-V-värdar med VMQ aktiverad.
Mer information om VMQ finns i Använda köer för virtuella datorer.

Behöver du mer hjälp?

Support från Dells kunskapsbank

Hitta ytterligare Produktresurser

Support från Dells forum

Besök våra Communities och be om hjälp

Kontakta Dell för att så support

Skapa en Supportförfrågan online
Artikel-ID: SLN132131

Senast ändrad: 2016-01-12 13:20


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.