Dell PowerEdge: Reparera felet med blåskärm i Windows ”STOP 0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA”

Dell PowerEdge: Reparera felet med blåskärm i Windows ”STOP 0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA”


Den här artikeln innehåller information om hur du reparerar felet med blåskärm i Windows ”STOP 0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA”.Om du har ett fel med blåskärm i Windows, fel 0x00000050, kan du få grundläggande information om koden. Felet anger i allmänhet maskinvara eller minne som orsaken till problemet. För ytterligare information kan du läsa Microsoft Community-artikeln: Felkontroll 0x50: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA.  Felsökningen från Microsofts supportwebbplats återges här för din bekvämlighet:

 1. Klicka på Start och därefter på Kör. Skriv in MSCONFIG. Välj startfliken och avaktivera alla icke-Microsoft-startobjekt.
 2. Gå till fliken Tjänster. Avaktivera alla icke-Microsoft-tjänster.  Testa för att se om problemet försvinner. Återaktivera endast i grupper för att isolera problemtjänsten eller starta programmet.
 3. Verifiera att all ny maskin- och programvara är korrekt installerad. Koppla bort ny maskinvara eller byt ut den för att se om detta löser problemet.
 4. Kör Windows-uppdateringar och uppdatera din Windows-installation.
 5. 5. Gå till Windows Server-katalog (https://www.windowsservercatalog.com/) för att kontrollera att all maskinvara och alla drivrutiner är kompatibla med operativsystemet. Uppdatera maskinvarukomponenter med de senaste drivrutinerna med den senaste fasta programvaran från https://www.dell.com/support/
 6. Kör eventuell systemdiagnostik som tillhandahålls av datortillverkaren, särskilt en RAM-kontroll. Om det här är en ny installation av maskinvara eller programvara kan du kontakta tillverkaren för eventuella uppdateringar av drivrutiner eller fast programvara som krävs.
   

Nedan finns allmänna felsökningssteg. Alla blåskärmsfel kräver inte en ominstallation av operativsystemet. De flesta kan faktiskt repareras. Dessa steg inte är specifika för den aktuella koden och kanske inte behövs för alla blåskärmsfel.
 


Lösning

Kör PSA/ePSA-diagnostiken för att isolera orsaken.
Detaljerade anvisningar om att köra PSA/ePSA-diagnostik finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Kör inbyggd diagnostik för ditt System.

 • Om diagnostiken misslyckas öppnar du Dells interaktiva supportagent och söker efter felkoderna för att avgöra vilken del som orsakar felet.
 • Om diagnostiken lyckas identifierar du när Windows-blåskärmen uppstår.
  • Före start: Om du vill fastställa en felaktig del isolerar du minnet genom att ansluta en modul i taget och isolerar hårddisken genom att ansluta en fungerande hårddisk till systemet tills den felaktiga delen har upptäckts.
  • Före inloggning: Starta i felsäkert läge och inaktivera alla startposter. Isolera en startpost i taget tills du hittar orsaken.
  • Periodvis/efter inloggning: Samla in minidumpfiler genom att navigera till C:\windows\minidump och analysera minidumpfilerna med ett verktyg som kallas BlueScreenView som utvecklats av Nirsoft. Du kan också använda Windbg och använda länken till Dell.com för att ställa in felsökningen. Identifiera orsaken och installera om lämpliga drivrutiner och program.  Om problemet kvarstår kan det vara nödvändigt att utföra en ominstallation av Windows.
Obs! Drivrutiner kan inaktiveras i Windows 7/2008 R2 med hjälp av Microsofts verktygsuppsättning för diagnostik och återställning (DaRT)

 


Ytterligare resurser

https://blogs.msdn.microsoft.com/deviations/2010/06/07/quick-tips-kernel-dumps-blue-screens-and-analyze-v/

https://blogs.msdn.microsoft.com/mahjayar/2007/04/01/debugging-the-mystery-of-the-crashing-desktop/

http://blogs.msdn.com/b/ntdebugging/archive/2009/05/29/reversing-in-reverse-linked-list-pool-corruption-a-complete-walkthrough.aspx

https://blogs.msdn.microsoft.com/ntdebugging/2009/05/29/reversing-in-reverse-linked-list-pool-corruption-a-complete-walkthrough-part-1/


 


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Artikel-ID: SLN147482

Senast ändrad: 2018-04-24 10:44


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.