Problem med Dells bärbara system eller systemet är överhettat.

Problem med Dells bärbara system eller systemet är överhettat.


Innehållsförteckning

 1. Vad är normalt?
 2. Tips för en ordentlig användning

Den här artikeln innehåller information om överhettning och systemavstängningar, som kan uppstå till följd av dammansamling, inaktuellt BIOS eller felaktig användningsmiljö.


Vad är normalt?

Systemet kan bli varmt vid användning när -

 • det används längre än 10–15 minuter
 • du tittar på dvd/Blu-ray
 • du strömmar video online
 • du tittar på eller använder Flash-innehåll,
 • du spelar tv- eller onlinespel
 • fläkten används nära en värmekälla eller i varm miljö. 
  Fläktens ljudnivå och hastighet kan öka eller minska beroende på systemets temperatur 

Vad är symtomen på systemöverhettning?

 • Slumpmässiga avstängningar
 • Systemet låser sig
 • Systemet hänger sig
 • Slumpmässiga omstarter

Överst på sidan


Tips för en ordentlig användning

 • Dell rekommenderar inte att man placerar bärbara system direkt i knäet. På grund av minskad tjocklek i moderna bärbara system, kan värmeöverföringen bli ett problem. 
  Obs! Under normal drift kan temperaturen på undersidan av ett bärbart system överskrida behagliga nivåer vid långvarig kontakt. Det är möjligt att hudirritation kan uppstå vid långvarig kontakt med systemchassit.
 • Om det bärbara systemet (bärbar dator) står på ett hårt och platt underlag, som inte är gjort av tyg, så ökar luftflödet och uppvärmningen underifrån och inuti systemet minskar. 
  Om det bärbara systemet står på en filt, kudde eller någon annan typ av tyg så täcks fläkten. Då kan datorn överhettas, vilket kan leda till permanenta skador. 
 • Du bör normalt använda systemet i en rumstemperatur på 0° C till 35° C där luftfuktigheten inte är högre än 90 %.  Information om angivna omgivningstemperaturer vid användning av systemet finns i användarhandboken eller installationshandboken
 • Använd regelbundet tryckluft för att rengöra luftintagen.
 • Användning av en kylplatta kan minska värmen och öka prestandan.
 • Om du vill veta vilka temperaturgränser som gäller för ditt system går du till Dells supportwebbplats, slår upp din datormodell och öppnar användarhandboken under länken för handböcker.

Överst på sidan


Rengöra luftintagen

 1. Titta på datorns luftintag och se om de är täckta med damm, så att inte värme och luft kan passera.
 2. Slå av systemet
 3. Dra ur nätadaptern
 4. Ta ur batteriet: anvisningar om hur du tar ut batteriet finns i servicehandboken.
 5. Använd tryckluft för att blåsa bort dammet från ventilationshål. 
  Blås inte bort dammet från systemet med munnen. Om du använder en burk med tryckluft ska följa anvisningarna på burken, eftersom datorn kan skadas om du använder burken på fel sätt.  

Överst på sidan


Uppdatera BIOS

Ett inaktuellt BIOS kan orsaka överhettningsproblem på grund av att det har en inaktuell temperaturtabell för systemet.
Gå till Dell-webbplatsen Drivrutiner och hämtningsbara filer och ange Service Tag-numret så visas uppdateringar som gäller din dator.
Om du behöver hjälp med att hämta och installera drivrutiner eller BIOS läser du installationsinstruktionerna.

Överst på sidan


Felsöka maskinvaran

Om du vill ha instruktioner för hur du felsöker maskinvaran i ditt system klickar du här.


Överst på sidan

Artikel-ID: SLN149611

Senast ändrad: 2018-07-17 03:44


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.