Rengöra LCD-panelen på din bärbara Dell-dator eller -skärm

Rengöra LCD-panelen på din bärbara Dell-dator eller -skärm


Rengöring av LCD-panelen

I vissa fall kan en smutsfläck på bildskärmen leda till pixelisering. Rengör LCD-skärmen med hjälp av anvisningarna nedan:

VIKTIGT! Isopropylalkohol är en brandfarlig vätska. Vätska ska aldrig sprutas eller hällas direkt på LCD-skärmen. Rengör inte skärmen när datorn är på.
 
  1. Stäng av datorn.

  2. Koppla bort strömmen till systemet eller skärmen.

  3. Applicera rengöringslösningen på en mikrofiberduk (spruta INTE rengöringslösningen direkt på LCD-panelen).

  4. Torka varsamt av LCD-skärmen med en mjuk, torr trasa.
    Om några märken finns kvar fuktar du trasan med LCD-rengöringsmedlet och för varsamt trasan över skärmen i samma riktning, uppifrån och ned.

  5. Kontrollera att LCD-skärmen är torr innan du stänger ned den eller använder datorn.
Viktigt! Spruta inte någon typ av rengöringslösning direkt på LCD-panelen. Se till att spruta rengöringslösningen på en mikrofiberduk.
 
Obs! Använd inte några av följande kemikalier eller några lösningar som innehåller dem: aceton, etylalkohol, toluol, etylsyra, ammoniak eller metylklorid. Använd inga andra kemikalier eller lösningar om du är osäker på om de är lämpliga. Om du använder någon av kemikalierna i listan ovan kan LCD-skärmen få permanenta skador. Vissa kommersiella fönstermedel innehåller ammoniak och ska därför inte användas.
 
Obs! Många rengöringslösningar säljs som just LCD-rengöringsmedel. Du kan använda dessa för att rengöra LCD-skärmar på bärbara Dell-datorer eller skärmar. Du kan även använda en blandning med hälften isopropylalkohol och hälften vatten. Mikrofibertrasor, som sådana som används för att göra rent glasögon, passar utmärkt för LCD-skärmar.

Pixelpolicy

Om du upplever en pixelkvalitetsdefekt, t.ex. ljusa, fasta eller döda pixlar på din bärbara Dell-dators eller -skärms LCD-panel kan du läsa i Dell's LCD Pixel Policy (Dells LCD-pixelpolicy).


Monitor Support page More information and support for your Dell monitor, laptop or tablet screen can be found on our Monitor Support site.


Snabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Artikel-ID: SLN153766

Senast ändrad: 2018-05-03 18:45


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.