Allmänt underhåll du bör utföra för att hålla din Dell-dator i gott skick

Allmänt underhåll du bör utföra för att hålla din Dell-dator i gott skickRiktlinjer för allmänt datorunderhåll

Precis som alla andra enheter som innehåller rörliga delar kräver de flesta datorer en del allmänt underhåll för att se till att deras funktion är optimal. Beroende på den miljö där systemet är placerat kan regelbunden rengöring krävas för att förhindra systemfel på grund av överhettning.

Vi rekommenderar att systemen förvaras på en ren plats som är fri från damm, päls och andra föroreningar som kan täppa till datorns ventilation. Värme är alltid det största hotet mot systemet, och de flesta datorer har kylsystem (aktiva eller passiva) för att avleda värmen och skydda systemets komponenter. Centralprocessorn (CPU) och grafikprocessorn (GPU) är de två komponenter som alstrar mest värme. Andra enheter som alstrar värme är strömförsörjningsenheten (PSU) och hårddiskar (HDD). (Bild 1 & 2)


Bild 1


Bild 2

Vi rekommenderar att datorn används på en plats med temperaturer mellan 0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F) med en luftfuktighet som inte överstiger 40 %.

Du bör regelbundet inspektera systemet och rengöra det vid behov, baserat på platsens omgivande förhållanden.

System som används i en dammig fabrik kan behöva rengöras med ett par veckors intervall, medan system i en ren och dammfri miljö kanske bara behöver en årlig kontroll.

Användning av bärbara system på en filt, kudde, eller någon annan typ av tyg kan täcka fläktgallren och blockera luftflödet som kyler ner system. Detta kan leda till överhettning och orsaka permanent skada. (Bild 3)

Bild 3

Vi rekommenderar att bärbara datorer används på ett hårt, plant underlag som inte är tygklätt – för att bidra till ökat luftflöde och minska värmen underifrån och inifrån systemet.


Underhållsuppgifter

Rengör systemet efter behov. Det finns vissa indikatorer på att ett system kan behöva rengöras.

Några verktyg du kan behöva för att rengöra systemet

När du är redo att göra rent systemet ska det vara avstängt och urkopplat. Om du rengör ett bärbart system ska du även ta bort systembatteriet. När alla strömkällor har avlägsnats ska du trycka och hålla in strömknappen i 15 sekunder (på så sätt urladdas eventuell lagrad energi i systemets kondensatorer, vilket minskar risken för statisk elektricitet som kan skada komponenter)

Viktigt! Dammsugning orsakar statisk laddning och kan skada sköra systemkomponenter.

När du bär en antistatisk rem ska du på stationära system/Tower-system ta bort höljet/sidoåtkomstpanelen för att komma åt de interna komponenterna. Om det finns ett avtagbart hölje på CPU:ns kylfläns ska du ta bort det. Om inte ska du använda tryckluft på burk för att rensa bort ansamlat damm på kylflänsarna på CPU:n, GPU:n och PSU:n. Rengör sedan fläktarna, med små puffar tryckluft.

Viktigt! Kör inte fläktarna med hög hastighet eftersom detta kan skada lagren och leda till fläktfel.

Bärbara system kan ha ett nedre hölje som kan tas bort av användaren (se systemhandboken på support.dell.com). Genom att ta bort det nedre höljet kommer du lättare åt kylflänsarna. Rengör luftventilerna och CPU:ns/GPU:ns kylflänsar med korta puffar tryckluft för att få bort smuts, damm och skräp.

Vid systemproduktion sker en konstant process av utvärdering och förbättring. I datorer sker förbättring av systemprestanda bl.a. genom att uppdatera BIOS mikrokod. Dessa uppdateringar gör ändringar i systemets prestanda baserat på kundernas feedback och tekniska utvärderingar för att förbättra prestanda. Besök support.dell.com för den senaste BIOS-versionen och uppdatera systemet när nya versioner är tillgängliga.

Artikel-ID: SLN290711

Senast ändrad: 2018-05-14 11:44


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.