Genomgång av Windows 10-uppgradering

Genomgång av Windows 10-uppgradering


Innehållsförteckning:

  1. Se om ditt system har testats för Windows 10-uppgradering
  2. Visa generella problem med Windows 10-uppgradering
  3. Kontrollera skrivarstöd
  4. Säkerhetskopiera viktiga filer
  5. Skapa återställningsskivor för din aktuella version av Windows
  6. Uppdatera BIOS och drivrutiner
  7. Uppgradera till Windows 10
  8. Uppdatera datorn med Windows 10-drivrutiner efter uppgraderingen

I den här artikeln diskuteras de viktiga åtgärder du bör vidta innan en uppgradering till Windows 10, som säkerhetskopiering av data, uppdatering av drivrutiner innan uppgradering och att verifiera att systemet stödjer en uppgradering till Windows 10.


 

Se om ditt system har testats för Windows 10-uppgradering

Följande sida visar de datorer från Dell som Dell har testat för en uppgradering till Windows 10. Om din datormodell finns i listan har drivrutiner för Windows 7 och/eller Windows 8.1 testats för att se om de fungerar med Windows 10. Om en drivrutin inte har fungerat finns en uppdaterad drivrutin i Windows Update, vilken kommer installeras under uppgraderingsprocessen.

Klicka här för att visa sidan Tested Systems (Testade system)


Visa generella problem med Windows 10-uppgradering

Dell har identifierat flera generella uppgraderingsproblem med Windows 10. De är inte systemspecifika men påverkar många datorer som uppgraderas till Windows 10. Se till att du har läst igenom dessa problem innan du fortsätter med Windows 10-uppgraderingen, eftersom de kan orsaka problem med datorn och med olika funktioner.

Klicka här för att visa sidan Windows 10 General Issues (Generella problem med Windows 10)


Kontrollera skrivarstöd

Kontrollera att skrivaren fungerar med Windows 10. Dell har testat många av sina skrivare angående stöd för Windows 10, så kontrollera på den här sidan för att fastställa om din skrivare stöds och om du måste uppgradera din skrivarprogramvara eller dina drivrutiner.

Klicka här för att visa sidan Windows 10 Printer Support (Skrivarstöd för Windows 10)


Säkerhetskopiera viktiga filer

Även om uppgradering till ett nytt operativsystem oftast är smärtfritt, ska du alltid säkerhetskopiera dina dokument och viktiga filer innan du påbörjar en större procedur på din dator.

Windows 7

Använd Windows Säkerhetskopiering och återställning när du vill göra en fullständig säkerhetskopiering av dina filer:

Windows 8:

Använd Filhistorik när du vill göra en säkerhetskopiering av dina filer.


Skapa återställningsskivor för din aktuella version av Windows

När du har uppgraderat din dator till Windows 10 finns det under 30 dagar möjlighet att gå tillbaka till den tidigare versionen av Windows. Dell rekommenderar dock att du skapar återställningsmedier av din aktuella version av Windows, utifall att du behöver installera om Windows senare. Mer detaljerad information om hur du skapar återställningsskivor för operativsystemet finns nedan.

DataSafe lokalt

Dell Backup and Recovery

Om du inte har DataSafe Local eller Dell Backup and Recovery på datorn kan du gå till sidan Media Backup (Media för säkerhetskopiering) för att hämta en bild online.


Uppdatera BIOS och drivrutiner

Dell rekommenderar starkt att du uppdaterar BIOS och drivrutinerna för ditt operativsystem innan du startar en uppgradering till Windows 10. Uppgraderingsprocessen för Windows migrerar snarare de aktuella drivrutinerna för din datorn än installerar de nya drivrutinerna som ingår, så det är bäst att ha de senaste drivrutinerna på datorn inför den här migreringen.

Besök webbplatsen Dell Drivrutiner och hämtningsbara filer för din dator för att komma igång med uppdateringen av BIOS och drivrutinerna. Se till att du har ditt systems Service Tag-nummer tillgängligt för att få de drivrutiner som passar din dator.


Uppgradera till Windows 10

Microsoft har gjort det enkelt att uppgradera till Windows 10. Om du kör Windows 7 Service Pack 1 eller Windows 8.1-uppdateringen på din dator, ser du en Windows-ikon i systemfältet. Klicka på ikonen och följ steg-för-steg-anvisningarna för att uppgradera till Windows 10.

Obs! Det kostnadsfria uppgraderingsprogrammet för Windows 10 gäller fram till den 29 juli 2016. System som har uppgraderats till Windows 10 före 29 juli 2016 får kostnadsfria installationsfunktioner för hela produktslivslängden från Microsoft.

Mer information om hur du uppgraderar till Windows 10 hittar du på Microsofts webbplats för uppgradering till Windows 10.

Om du inte har installerat Service Pack 1 för Windows 7, eller om du inte har uppdaterat till Windows 8.1, behöver du göra dessa uppdateringar innan det går att använda Windows 10-uppgraderingen på din dator.

Uppdatera datorn med Windows 10-drivrutiner efter uppgraderingen

När du är klar med uppgraderingen till Windows 10: Gå in på Dells webbplats för drivrutiner. Se efter om det finns någon uppdaterad Windows 10-drivrutin som du inte fick med via Windows Update. Installera alla de drivrutiner under Windows 10 som gäller för din dator.

Besök webbplatsen Dell Drivrutiner och hämtningsbara filer för din dator för att komma igång med uppdateringen av drivrutinerna. Se till att du har ditt systems Service Tag-nummer tillgängligt för att få de drivrutiner som passar din dator.

Snabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Artikel-ID: SLN297955

Senast ändrad: 2018-03-15 14:31


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.