Kunskapsbank

Hur återställer jag en felaktig RAID-matris i en Dell™ XPS™ 420? - KB Article - 340894


Det går inte att starta Dell™ XPS™ 420 eftersom ett fel har uppstått med RAID-matrisen

När du startar den stationära Dell XPS 420-datorn stannar startproceduren vid fönstret för Intel(R) Matrix Storage Manager. Status Failed (felaktig) visas för RAID-volymen och det går inte att starta Microsoft® Windows®. Om det inte har uppstått ett maskinvarufel går det att återställa RAID-volymen med hjälp av Intel(R) Matrix Storage Manager.Återställ den felaktiga RAID-matrisen med hjälp av Intel Matrix Storage Manager

  1. Starta om datorn.

  2. När fönstret för Intel® Matrix Storage Manager visas med status Failed (felaktig) för RAID-volymen trycker du på <Ctrl> och <i> samtidigt, så öppnas alternativet ROM för Intel(R) Matrix Storage Manager.

  3. När fönstret för Intel® Matrix Storage Manager öppnas väljer du 1. Create RAID Volume (skapa RAID-volym) och trycker på <Enter>.

  4. När meddelandet Failed RAID volume detected (felaktig RAID-volym har upptäckts) trycker du på <y> på tangentbordet för att återskapa matrisen.

  5. När matrisen har återskapats startas datorn om. Status för RAID-volymen bör nu vara Normal och du bör kunna starta Microsoft® Windows®. 


Snabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Artikel-ID: SLN52267

Senast ändrad: 2010-12-16 00:00


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.