Kunskapsbank

Error Code 502 on a Dell™ A940 All-In-One Printer - KB Article - 120324


Placera om kodarremsan på A940-allt-i-ett-skrivaren

Så här placerar du om kodarremsan:

  1. Ta bort strömsladden från enheten.

  2. Lyft på locket till enheten, precis under skannerdelen på allt-i-ett-skrivaren, så att du kan se insidan av enheten där skrivarkassetterna sitter.

  3. Skjut skrivarkassetthållaren försiktigt mot mitten av skrivaren.

Kodarremsa i fel läge
Bild 1 : Kodarremsa i fel läge

  1. Skjut den övre delen av överföringsremmen försiktigt åt höger.

  2. Använd pekfingret och tryck ned kodarremsan försiktigt och tryck sedan upp den igen för att föra tillbaka den i öppningen på baksidan av skrivarkassetthållaren.

Obs!
Det finns en liten öppning för kodarremsan på baksidan av skrivarkassetthållaren.

  1. Kontrollera att remsan sitter ordentligt genom att trycka den först försiktigt bakåt och sedan framåt.

  2. Flytta skrivarkassetthållaren åt vänster och sedan åt höger för att kontrollera hur kodarremsan är placerad.

Kodarremsa i rätt läge
Bild 1 : Kodarremsa i rätt läge

Obs!
Om det går att rucka på kodarremsan är den INTE rätt placerad.

  1. När kodarremsan har placerats om stänger du locket till enheten.

  2. Återanslut strömmen till allt-i-ett-skrivaren.

  3. Tryck på strömknappen. Om kodarremsan är rätt placerad visas inte maskinvarufel: 502.Dell™-skrivare – mer information

Om du vill ha mer hjälp än vad som tillhandahålls i den här artikeln kan du skicka e-post till eller chatta med en kundtjänstrepresentant vid Dells support. 


Snabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Artikel-ID: SLN52269

Senast ändrad: 2010-12-16 00:00


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.