Diagnostik och BIOS-loggning på bärbara Dell-datorer - KB Article - 344896

Diagnostik och BIOS-loggning på bärbara Dell-datorer - KB Article - 344896
Felloggar i BIOS

Från och med E-familjens sortiment av bärbara datorer loggas både PSA- och DOS-baserad diagnostik om BIOS-relaterade värme- och effekthändelser i BIOS. I BIOS lagras fem (5) loggar i varje kategori där den äldsta flyttas nedåt. Varje logg består av en datum- och tidsstämpel, händelsetyp eller vilken diagnostik som händelsen kom från samt den faktiska felkoden (bild 1).


Bild 1: Exempel på händelseloggen i BIOS

Dessa loggar kan vara till stor nytta vid felsökning, särskilt för att hitta tillfälliga problem som kan vara svårast att diagnostisera. Om datorn till exempel slumpmässigt drabbas av blåskärmsfel och låser sig kan det bero på en värmehändelse som loggas. Det kan då blir mycket lättare att utifrån tiden och typen av värmehändelse fastställa om problemet orsakas av felaktig funktion, miljö eller maskinvara. 
Snabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Artikel-ID: SLN60453

Senast ändrad: 2010-10-25 00:00


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.