What is the ATI™ Multimedia Center LaunchPad? - KB Article - 121500

What is the ATI™ Multimedia Center LaunchPad? - KB Article - 121500
Open the LaunchPad

 1. Click Start.

 2. Point to All Programs.
  The list of programs appears.

 3. Point to ATI Multimedia Center.
  A list of available ATI applications appears.

 4. Click LaunchPad
  A LaunchPad bar appears on your Microsoft® Windows® XP desktop.Create A LaunchPad Shortcut

To create a shortcut to the LaunchPad on your Windows XP desktop, perform the following steps:

 1. Click the Start button.

 2. Point to All Programs.
  The list of programs appears.

 3. Point to ATI Multimedia Center.
  A list of available ATI applications appears.

 4. Right-click and drag the LaunchPad icon onto your Windows desktop.

 5. Release the mouse button.
  A small window with Copy Here, Move Here and Cancel appears.

 6. Left-click Copy Here.Change the Location of the LaunchPad Bar

Initially, the LaunchPad bar appears along the right-hand side of your display. To change the location of the LaunchPad bar, follow the instructions below:

 1. Point to a space on the LaunchPad bar not occupied by a button.
  The mouse cursor appears with a crossed figure as indicated below.

  Alternate Cursor

 2. Right-click and point to Side to display the LaunchPad bar options menu as shown below.

  LaunchPad Options

 3. Select an option to position the LaunchPad bar along the edges of your Windows desktop.

NOTE NOTE: The Undock option (illustrated above) allows a smaller version of the LaunchPad bar to be placed anywhere on the Windows desktop.View the Descriptions of the LaunchPad Icons

The undocked LaunchPad bars look similar to the graphic below.

Undocked Launchpad Examples

The icons on the LaunchPad bar have the following functions:

TV icon Opens the TV Tuner window.

Player icon Opens the ATI File Player window.

VCD icon Opens the Video CD Player window.

CD icon Opens the CD Player window.

DVD icon Opens the DVD Player window.

TV Listings icon Opens the TV Listings window.

Library icon Opens the Multimedia Center Library window.

Many of the features of the ATI All-in-Wonder 9000 Pro are described and explained in the ATI "Help" sections.

To access ATI Help sections:

 • Click the ? button (labeled with a question mark) within individual ATI Multimedia Center windows.

 • Press the <F1> key in the upper left corner of your keyboard while an ATI Multimedia Center window is open.

 • Load the ATI All-in-Wonder 9000 Pro CD, click Documentation, and then click User Guides.Besök Dell Community-forumet om du vill få mer information

Besök Dell Community-forumen och ta reda på vad andra Dell-användare tycker. Dell Community-forumen är en plats där Dell-användare kan diskutera supportfrågor, få nya kunskaper och hjälpa varandra. Använd anslagstavlorna för att posta frågor och svar. 
Snabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Artikel-ID: SLN66940

Senast ändrad: 2010-12-08 00:00


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.