How Do I Prevent Streaks or Color Loss Printouts on My Dell™ Printer? - KB Article - 278050

How Do I Prevent Streaks or Color Loss Printouts on My Dell™ Printer? - KB Article - 278050
Prevent Running Out of Ink by Observing Dell™ Ink Management System Warnings

Most streaks and color loss in printouts are caused by ink cartridges running out of ink or ink cartridge nozzle clogging. Every time you print, the Dell™ Ink Management System helps you keep track of the amount of ink in your Dell™ printer, so you can order replacement ink cartridges from Dell™ before you run out.

NOTE

NOTE: Dell ink cartridges are only available through Dell.

Ink Status Indicator

Ink Status Indicator

When the ink cartridge reaches a level of about 25%, a Low Ink Alert window pops up with the Printing Status.

Low Ink Alert Window
Low Ink Alert Window

When the ink cartridge reaches a level of about 10%, an urgent Low Ink Alert window pops up with the Printing Status.

Urgent Low Ink Alert Window
Urgent Low Ink Alert Window

NOTE

NOTE: Once you have ordered ink, you can stop the Low Ink Alert warnings from appearing by clicking to select the box next to I have already ordered my ink, please don't remind me again. and then click the Close button to close the window.Övrig information om Dells skrivarkassetter

Supportalternativ

Klicka på ett av supportalternativen nedan för vidare hjälp med felsökning.

Dells skrivarkassetter
Beställ bläck och toner till Dell-skrivaren.

Dell Community-forumet
Få svar från Dell-kunder som hjälper varandra.

Skicka ett e-postmeddelande till Dell
Kommunicera via e-post med en Dell-representant. 
Snabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Artikel-ID: SLN67121

Senast ändrad: 2010-12-08 00:00


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.