How do I restore setup defaults on my Dell™ EC Series™ Desktop system? - KB Article - 318268

How do I restore setup defaults on my Dell™ EC Series™ Desktop system? - KB Article - 318268
Återställ fabriksinställningar

  1. Starta om datorn.

  2. När text börjar visas på skärmen, eller Dells logotyp, trycker du på <Delete> var tredje sekund.

  3. När skärmbilden System Setup (systeminställningar) visas trycker du på <F9> så att fabriksinställningarna läses in.

  4. Meddelandet Load Optimal Defaults (läs in optimala standardinställningar) visas. Ok markeras som standard.

  5. Läs in standardvärdena genom att trycka på <Enter>.

  6. Tryck på <högerpil> tills Exit (avsluta) markeras.

  7. Tryck på <Enter> för Save Changes and Exit (spara ändringar och avsluta).

  8. Meddelandet Save configuration changes and exit setup? (vill du spara konfigureringsändringar och avsluta inställningarna?) visas. Ok markeras som standard.

  9. Läs in standardvärdena genom att trycka på <Enter>. Systemet startas om. 
Snabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Artikel-ID: SLN67164

Senast ändrad: 2010-12-08 00:00


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.