How Do I Upgrade To Microsoft® ActiveSync® 3.7.1 For Use With My Dell™ Axim™ Handheld? - KB Article - 178815

How Do I Upgrade To Microsoft® ActiveSync® 3.7.1 For Use With My Dell™ Axim™ Handheld? - KB Article - 178815
Uninstall ActiveSync 3.7

To uninstall ActiveSync 3.7, perform the following steps:

 1. Remove the Axim from the cradle or remove the data cable connection.
  You will be asked to re-seat the Axim into the cradle or to connect the data cable in Section 2.

 2. Click the Start button.

 3. Click the Control Panel icon.
  The Control Panel window appears.

 4. Click the Add or Remove Programs category.
  The Add or Remove Programs window appears.

 5. Locate the Microsoft ActiveSync 3.7 listing and click to highlight it.

 6. Click the Change/Remove button to begin the uninstallation process.
  The Confirm File Deletion window appears.

 7. Click the Yes button to completely remove Microsoft ActiveSync 3.7 and all of its components.
  The Confirm File Deletion window appears.

 8. Click the Yes button to delete the Synchronized File Folders and shortcuts.

 9. After the uninstall process is complete, click the OK button.

 10. Exit the Add or Remove Programs window.

 11. Click the Start button.

 12. Click the My Computer icon.
  The My Computer window appears.

 13. Double-click the C: drive listing.
  The C: drive window appears.

 14. Double-click the Program Files folder.
  The Program Files window appears.

 15. Right-click the Microsoft ActiveSync folder.

 16. Left-click to select Delete from the listing.
  The Confirm File Deletion window appears.

 17. Click the Yes button.

 18. Exit the Program Files window.

 19. From the Desktop, right-click the Recycle Bin icon.

 20. Left-click to select Empty Recycle Bin.
  The Confirm File Deletion window appears.

 21. Click the Yes button to delete the files.

ActiveSync 3.7 and its associated files and folders have been deleted.Hämta och installera Microsoft® ActiveSync

 1. Hämta ActiveSync version 4.5.

 2. Spara filen till datorn.

Obs!
Vi rekommenderar att du sparar filen till skrivbordet så att den är enkel att hitta.

 1. När du har sparat filen klickar du på Öppna.

 2. Klicka på Nästa tre gånger i de fönster som visas. Fönstret Checking COM Ports (kontrollerar COM-portar) visas. (Bild 1)


  Bild 1: Fönstret Checking COM Ports (kontrollerar COM-portar)

 3. Nu placerar du den handhållna Axim-enheten i vaggan eller återansluter datakabeln.

 4. Kontrollera att Standard Partnership (standardpartnerskap) är markerat och klicka sedan på Nästa.

 5. Kontrollera att Synchronize with this desktop computer (synkronisera med stationär dator) är markerat och klicka sedan på Nästa.

 6. Kontrollera att Yes, I want to synchronize with only this computer (ja, jag vill endast synkronisera med den här datorn) är markerat och klicka sedan på Nästa.

 7. Kontrollera att rutorna Calendar (kalender), Contacts (kontakter), Favorites (favoriter), Inbox (inkorg) och Tasks (uppgifter) är markerade och klicka sedan på Nästa.

 8. Klicka på Slutför.
ActiveSync installeras nu i systemet och är redo att användas.Dell Axim – ytterligare information

Supportalternativ

Klicka på ett av supportalternativen nedan för vidare hjälp med felsökning.


Dell Community-forumet – anslagstavlor för Dell Axim

Få svar från Dell-kunder som hjälper varandra.
Skicka ett e-postmeddelande till Dell
Kommunicera via e-post med en Dell-representant. 
Snabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Artikel-ID: SLN67165

Senast ändrad: 2016-04-12 16:00


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.