Images on the LCD Screen Appear Fuzzy - Frequently Asked Question (FAQ) - 169001

Images on the LCD Screen Appear Fuzzy - Frequently Asked Question (FAQ) - 169001


Ändra storlek på ikoner och justera dpi

Justera visningsegenskaper och gör ikoner och text lättare att se genom att:

<UL=DISC>
 • Öka ikonstorleken
 • Ändra textens dpi-inställning till 96 dpi

Öka ikonstorleken så här:

 1. Högerklicka på ett tomt område på skrivbordet och klicka på Egenskaper.

 2. I fönstret Egenskaper för bildskärm klickar du på fliken Utseende.

 3. Ändra teckenstorleken till stor eller extra stor genom att klicka på nedåtpilen under Teckenstorlek (bild 1).


  Bild 1: Fliken Utseende

 4. Klicka på knappen Effekter.

 5. Sätt en bock bredvid Använd stora ikoner i fönstret Effekter (bild 2).


  Bild 2: Fönstret Effekter

 6. Tillämpa de nya inställningarna genom att klicka på OK, så stängs Egenskaper för bildskärm.

Ändra dpi-inställningen till standardinställningen 96 dpi så här:

 1. Högerklicka på ett tomt område på skrivbordet och klicka på Egenskaper.

 2. Klicka på fliken Inställningar.

 3. Klicka på knappen Avancerat.

 4. Klicka på listrutan på fliken Allmänt och ändra DPI-inställning till 96 (bild 3).


  Bild 3: Listrutan DPI-inställning

 5. Klicka på OK.

 6. Starta om systemet så att ändringarna börjar gälla genom att klicka på Ja .The DPI setting in Advanced Display Properties are set to 120 when it is shipped from the factory.

Images in Internet Explorer or other applications may appear fuzzy or may be of poor quality.

The DPI setting in Advanced Display Properties is sometimes set to too high a resolution of 120 DPI when the computer ships from the factory. Note also that the problem can recur if the operating system is reinstalled; if it does, reset the resolution to 96. 


Snabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Artikel-ID: SLN69178

Senast ändrad: 2010-12-16 00:00


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.