Kunskapsbank

Hur åtgärdar jag eller förhindrar inbränning på plasma-TV:n från Dell™? - Training Information - 275627


Bilder som kan brännas in på Dells plasma-TV

För att undvika att bilder bränns in är det bäst att inte lämna orörliga bilder på TV:n under längre tidsperioder.
Exempel på orörliga bilder som kan brännas in är:

 • TV-menyer

 • Svarta sidofält, exempelvis i 4:3- eller bredbildsläge

 • Logotyper för TV-kanaler

 • Aktiekurser eller nyhetsvisare

 • Tidsvisning

 • Shoppingkanaler med prisuppgifter

 • Statiska datorbilder

 • Statiska TV-spelsbilder

 • Bakgrunder med dold textningÅterställa en kvarhållen bild på Dell™s plasma-TV genom “konditionering”

Obs!
Innan du använder funktionen för plasmakonditionering för din plasma-TV från Dell är det viktigt att du är medveten om följande:
 • Den här artikeln är avsedd att hjälpa kunder som försöker åtgärda en kvarhållen bild på sin plasma-TV från Dell.
  Dells garanti för plasma-TV:n omfattar inte bilder som blir kvar eller "bränns in".
 • Svåra fall av kvarhållna bilder kallas "inbränning". Funktionen för plasmakonditionering tar inte bort inbrända bilder.
 • Använd plasmakonditioneringen endast när du har problem med att bilden blir kvar. Överanvändning kan försämra TV:ns ljusstyrka.
 • Det kan ta flera timmar att genomföra plasmakonditioneringen.

Så här använder du plasmakonditioneringen:

 1. Starta Dell-plasma-TV:n genom att trycka på strömknappen.

 2. Tryck på menyknappen på fjärrkontrollen för att öppna OSD-menyn.

 3. OSD-menyn markerar du ikonen Setup (inställningar) genom att trycka på pilknapparna i mitten av fjärrkontrollen.

 4. Tryck på Enter-knappen så att Setup-alternativet (inställningar) väljs. Setup-menyn (inställningar) visas.

 5. Markera alternativet Plasma Conditioning (plasmakonditionering) med pilknapparna på fjärrkontrollen.

 6. Tryck på Enter. Plasmakonditioneringen börjar.Försök att ändra kanternas mörkhet från källenhetens meny.

Du kan minska risken för att de svarta kanterna på TV:ns vänstra och högra sida blir kvar på skärmen genom att justera kanternas mörkhet. Källenheter såsom kabel-TV-mottagare kan ha det här alternativet. Läs anvisningarna från källenhetens tillverkare.

Obs! Mer information om möjliga källenheter finns i Dells kunskapsbank i artikeln: 292355 - "What source devices can I connect to my Dell™ TV and what ports do I use to connect them to?" (Vilka källenheter kan jag ansluta till min Dell™-TV och vilka portar ansluter jag dem till?)Mer information om LCD-TV från Dell™

Supportalternativ
Klicka på ett av supportalternativen nedan för vidare hjälp med felsökning.


Dell Community-forum - LCD-TV från Dell™

Få svar från Dell-kunder som hjälper varandra.
Skicka ett e-postmeddelande till Dell
Kommunicera via e-post med en Dell-representant. 


Snabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Artikel-ID: SLN79209

Senast ändrad: 2010-12-16 00:00


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.