Så här konfigurerar och hanterar du iDRAC 6 och Lifecycle Controller för Dell PowerEdge 11G-servrar

Så här konfigurerar och hanterar du iDRAC 6 och Lifecycle Controller för Dell PowerEdge 11G-servrar


 

Artikelsammanfattning: Den här artikeln innehåller information om hur du konfigurerar och hanterar iDRAC 6 och Lifecycle Controller för 11G PowerEdge-servrar.


 

Innehållsförteckning:

 1. Konfigurera och hantera iDRAC
 2. Förstå och konfigurera Lifecycle Controller
 
 
Obs! Dell 11G-servrar omfattar följande modeller: T110, T110 II, R210, R210 II, R310, T310, R410, T410, R415, R510, R515, R610, T610, R710, T710, R715, R810, R815, R910, M610x, M610, M710, M710HD, M810 och M915

 

1: Konfigurera och hantera iDRAC

 

Standard-inloggningsuppgifter för iDRAC:

Användarnamn = root

Lösenord = calvin


Komma igång med iDRAC6 (integrated Dell Remote Access Controller 6)

 

Med iDRAC6 kan du fjärrövervaka, felsöka och reparera ett Dell-system även när systemet är avstängt.

iDRAC6 har en omfattande uppsättning funktioner, som t.ex. konsolomdirigering, virtuella media, virtuell KVM, Smart Card-autentisering och enskild inloggning.

Hanteringsstationen är systemet som en administratör använder för att fjärrhantera ett Dell-system som har en iDRAC6.

System som övervakas på det här sättet kallas för hanterade system.
 

Alternativt kan du installera programvaran Dell™ OpenManage™ på hanteringsstationen och det hanterade systemet.

Utan programvaran för hanterade system kan du inte använda RACADM lokalt, och iDRAC6 kan inte spara den sista kraschskärmen.Se följande länkar om du vill ha en mer djupgående introduktion till iDRAC6:
 

Har jag en iDRAC installerad?

Följande system levereras som standard med en iDRAC: R710, T610, R610, R810, R910

Systemen T110, R210, R310, T310, R410, T410 och R510 levereras med följande alternativ:

 • BMC, IPMI2.0-kompatibel (Baseboard Management Controller)

 • Dell™ OpenManage™

 • Verktyg för enhetlig serverkonfiguration

 • LifeCycle Controller aktiverad via tillval: iDRAC6 Express, iDRAC6 Enterprise och vFlash

 

Du bekräftar att du har en iDRAC installerad genom att kontrollera följande (Bild 1 (endast på engelska)).  Den kommer att visas i slutet av självtestprocessen.

DRAC 2 
Bild 1: Ta reda på om iDRAC är installerat

 

 


 

Konfigurera systemet till att använda en iDRAC6

Använd iDRAC6-konfigurationsverktyget om du vill konfigurera systemet till att använda en iDRAC6.
 

Använda iDRAC6-konfigurationsverktyget: (innan du börjar är det alltid en bra idé att uppdatera systemets inbyggda programvara, se hur du gör det i ”Steg 6: Håll iDRAC uppdaterad”)

 1. Starta eller starta om systemet.

 2. Tryck på <Ctrl>när du uppmanas under självtestet. Om operativsystemet börjar ladda innan du trycker på , ska du låta systemet starta upp och starta sedan om systemet och försök igen.

 3. Konfigurera LAN på moderkortet (nätverkskort). Använd piltangenterna för att välja LAN-parametrar och tryck på . NIC-val visas. Använd piltangenterna för att välja ett av följande NIC-lägen:

   

  Dedikerad – Välj det här alternativet om du vill gör det möjligt för fjärråtkomstenheten att utnyttja det dedikerade nätverksgränssnittet på iDRAC6 Enterprise. Det här gränssnittet delas inte med värdoperativsystemet och dirigerar hanteringstrafiken till ett separat och fysiskt nätverk, vilket gör att det kan separeras från programtrafiken. Det här alternativet är endast tillgängligt om en iDRAC6 Enterprise är installerad i systemet. När du har installerat iDRAC6 Enterprise-kortet ska du se till att du ändrar NIC-valet till Dedikerad. Detta kan göras antingen via iDRAC6-konfigurationsverktyget, iDRAC6-webbgränssnittet eller via RACADM.

  Shared (delad) – Välj det här alternativet om du vill dela nätverksgränssnittet med värdoperativsystemet. Nätverksgränssnittet för fjärråtkomstenheten är fullt fungerande när värdoperativsystemet är konfigurerat för NIC-teamindelning. Fjärråtkomstenheten tar emot data via NIC 1 och NIC 2, men den överför endast data via NIC 1. Om NIC 1 misslyckas går det inte att nå fjärråtkomstenheten. Grundläggande installation av iDRAC6 35

  Shared with Failover LOM2 (delad med Failover LOM2) – Välj det här alternativet om du vill dela nätverksgränssnittet med värdoperativsystemet. Nätverksgränssnittet för fjärråtkomstenheten är fullt fungerande när värdoperativsystemet är konfigurerat för NIC-teamindelning. Fjärråtkomstenheten tar emot data via NIC 1 och NIC 2, men den överför endast data via NIC 1. Om NIC 1 misslyckas växlar fjärråtkomstenheten till NIC 2 för all dataöverföring. Fjärråtkomstenheten fortsätter att använda NIC 2 för
  dataöverföringen. Om NIC 2 misslyckas växlar fjärråtkomstenheten alla dataöverföringar tillbaka till NIC 1 om felet i NIC 1 har åtgärdats.

  Shared with Failover All LOMs (delad med Failover alla LOM-anslutningar) – Välj det här alternativet om du vill dela nätverksgränssnittet med värdoperativsystemet. Nätverksgränssnittet för fjärråtkomstenheten är fullt fungerande när värdoperativsystemet är konfigurerat för NIC-teamindelning. Fjärråtkomstenheten tar emot data via NIC 1, NIC 2, NIC 3 och NIC 4, men den överför endast data via NIC 1. Om NIC 1 misslyckas växlar fjärråtkomstenheten alla dataöverföringar till NIC 2. Om NIC 2 misslyckas växlar fjärråtkomstenheten alla dataöverföringar till NIC 3. Om NIC 3 misslyckas växlar fjärråtkomstenheten alla dataöverföringar till NIC 4. Om NIC 4 misslyckas växlar fjärråtkomstenheten alla dataöverföringar tillbaka till NIC 1, men endast om NIC 1-felet har åtgärdats

  Konfigurera LAN-parametrarna för nätverkets styrenhet till att använda DHCP eller en statisk IP-adresskälla.

  1. Använd nedåtpilen för att välja LAN-parametrar och tryck på .

  2. Använd upp- och nedåtpilarna för att välja IP-adresskälla.

  3. Använd höger- och vänsterpilen för att välja DHCP, Auto Config (automatisk konfiguration) eller Static (statisk).

  4. Om du har valt Static (statisk) kan du konfigurera inställningarna för IP-adress, delnätsmask och standardgateway.

  5. Tryck på .

 4. Tryck på .

 5. Välj Save Changes (spara ändringarna) och Exit (avsluta).

  Genomgång av Dell iDRAC6

   


Åtkomst till webbgränssnittet

Så här kommer du till iDRAC6-webbgränssnittet:

1. Öppna en webbläsare som stöds.

 • Gå till steg 2 om du vill öppna det webbaserade gränssnittet med en IPv4-adress.
 • Gå till steg 3 om du vill öppna det webbaserade gränssnittet med en IPv6-adress.


2. Öppna det webbaserade gränssnittet med en IPv4-adress; IPv4 måste vara aktiverat:
I webbläsarens adressfält skriver du: https:// Sedan trycker du på .

3. Öppna det webbaserade gränssnittet med en IPv6-adress; IPv6 måste vara aktiverat.
I webbläsarens adressfält skriver du: https://[] Sedan trycker du på .

4. Om det förinställda HTTPS-portnumret, port 443, har ändrats skriver du: https://: där iDRAC-IP-address är IP-adressen för iDRAC6 och port-number är HTTPS-portnumret.

5. I adressfältet skriver du https:// och trycker på . Om det förinställda HTTPS-portnumret (port 443) har ändrats skriver du: https://: där iDRAC-IP-address är IP-adressen för iDRAC6 och port-number är HTTPS-portnumret.

Inloggningsfönstret för iDRAC6 visas.
 


Logga in på iDRAC

Du kan logga in antingen som en iDRAC6-användare eller som en Microsoft Active Directory-användare. Det förinställda användarnamnet och lösenordet för en iDRAC6-användare är root och calvin.s
Du måste ha beviljats behörighet att logga in på iDRAC av administratören för att kunna logga in på iDRAC6.

Gör så här för att logga in:

1. I fältet Username (användarnamn) skriver du något av följande:• Ditt iDRAC6-användarnamn. Användarnamnet för lokala användare är skiftlägeskänsligt.
Exempel är root, it_user eller john_doe.

• Ditt Active Directory-användarnamn.
Active Directory-namn kan anges som , \, / eller @. De är inte skiftlägeskänsliga. Exempel är dell.com\john_doe eller JOHN_DOE@DELL.COM.

2. I fältet Password (lösenord) anger du ditt iDRAC6-användarlösenord eller Active Directory-användarlösenord. Lösenord är skiftlägeskänsliga.

3 Från listrutan Domain (domän) väljer du This iDRAC (denna iDRAC) om du vill logga in som iDRAC6-användare, eller välj någon av de tillgängliga domänerna om du vill logga in som en Active Directory-användare.

 

Obs! Välj This iDRAC (denna iDRAC) från listrutan om du, som Active Directory-användare, har angett domännamnet som en del av användarnamnet.

 

4 Klicka på OK eller tryck på .Använda vFlash

Dell vFlash-mediekortet förser ytterligare funktioner till kunder som redan har ett iDRAC6 Enterprise-kort. Dell vFlash-media är ett SD-kort på 8 GB från Dell som sätts in i iDRAC6 Enterprise-kortet. Det här informationsdokumentet beskriver hur du konfigurerar och använder vFlash. Använda Dell™ vFlash


 

 

Överst på sidan


 

2: Förstå och konfigurera Lifecycle Controller

 

Dells Lifecycle Controller förenklar serverns livscykelhantering – från provisionering, driftsättning, korrigering och uppdatering till serviceunderhåll och användaranpassning – för servrar som finns både lokalt och på avstånd.

Den levereras som en del i Dells fjärråtkomststyrenhet eller iDRAC (Express, Enterprise och vFlash) från och med det att Dells PowerEdge 11G-servrar börjar användas.

Mer information om Dell Lifecycle Controller finns här: Lifecycle Controller.

 

Lifecycle Controller minskar tiden och det antal steg som behövs för att utföra åtgärder, minskar felpotential, förbättrar driftstid och säkerhet för server och program och ger mer effektiv IT-hantering.

Lifecycle Controller är utvecklad på branschens standardiserade UEFI-plattform (Unified Extensible Firmware Interface) och WSMan-gränssnitt (Web Services for Management) och ger en öppen miljö för konsolintegration som även tillåter anpassade skript för Lifecycle Controller.

 

Ledande systemhanteringskonsoler (t.ex. Microsoft® System Center Configuration Manager, BMC Software BladeLogic® Operations Manager, Symantec™ Deployment Solution, Dell™ Management Console) har integrerat Dell Lifecycle Controller och erbjuder därmed dess funktioner till befintliga infrastrukturer där de konsolerna är installerade. 

Överst på sidan

 Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Artikel-ID: SLN85572

Senast ändrad: 2018-09-26 16:52


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.