Skapa en startbar USB-flashenhet med verktyget Diskpart

Skapa en startbar USB-flashenhet med verktyget DiskpartDen här artikeln innehåller anvisningar om hur du skapar en startbar USB-flashenhet med verktyget Diskpart.


Innehållsförteckning:

 1. Create a bootable USB Flash Drive using the Diskpart utility (Skapa en startbar USB-flashenhet med verktyget Diskpart).
 2. How to use Diskpart (Använda Diskpart).
Varning! Dessa anvisningar är riktade till avancerade användare. Du skulle kunna ändra en inställning som kan hindra datorn från att starta på rätt sätt och du skulle potentiellt kunna förlora data. Du använder de här anvisningarna på egen risk!

1. Skapa en startbar USB-flashenhet med verktyget Diskpart

En användare kan vilja skapa en startbar USB-flashenhet som har en större partition än de maximala 2 Gb som skapats med hjälp av DDDP (Dell Diagnostic Distribution Package). Se artikeln (How to Create a Bootable USB Flash Drive using Dell Diagnostic Deployment Package (DDDP)) Så här skapar du ett startbart USB-flashminne med Dell Diagnostic Deployment Package.

Diskpart kan användas för att skapa en partition som är större än 2 Gb på USB-flashenheten så att större filer kan användas. Diskpart är ett verktyg för diskpartition som finns i Windows.

Följ anvisningarna i nästa avsnitt om hur du använder Diskpart för att skapa en startbar Windows USB-flashenhet:

Obs! Du behöver en USB-flashenhet på minst 4 Gb och din DVD för ominstallation av Windows

Överst på sidan


2. Använda Diskpart

 1. Sätt i USB-flashenheten (helst 4 Gb +) i datorn

Varning! Alla data på USB-flashenheten förloras så se till att spara alla data innan du fortsätter.
 1. Gå till Kommandotolken. Välj Start och skriv CMD i sökfältet, högerklicka på CMD.exe och välj Kör som administratör
  Alternativt, gå till Start > Alla program > Tillbehör > högerklicka på Kommandotolken och välj Kör som administratör

Upphöjd kommandotolk

 1. Det kan hända att dialogrutan UAC (User Account Control) visas. Klicka på Ja om du vill fortsätta.

 2. När Kommandotolken öppnas skriver du in följande kommandon följt av Enter

 3. DISKPART – startar verktyget

 4. LIST DISK – visar USB-flashenhetens disknummer. I bilden nedan visas USB-flashenheten som Disk 2.

DiskPart

 1. SELECT DISK X (byt ut X mot USB-flashenhetens nummer. Vi använder 2 i detta exempel)

 2. CLEAN – rensar enheten

 3. CREATE PARTITION PRIMARY – skapar partition

 4. SELECT PARTITION 1 – välj partition 1

 5. ACTIVE – markerar aktuell partition som aktiv

 6. FORMAT FS=NTFS QUICK – formaterar partitionen

 7. ASSIGN – tilldelar en enhetsbokstav.

 8. AVSLUTA

Sätt in Windows-DVD:n i den optiska enheten.
I kommandotolken anger du följande:

g: <enter> (där ”g” står för DVD-enhetsbokstaven)
cd boot <enter> (ändrar till startkatalog)
G:\boot bootsect /nt60 d: <enter> (där ”d” är USB-enhetsbokstaven)

 

Kopiera alla filer från Windows-CD:n till USB-flashenheten med xcopy

cd\ <enter>
G:\xcopy g:\*.* /s/h/f  f:\ <enter>

 

Detta kopierar Windows installationsfiler till USB-flashenheten. Det kan ta flera minuter.

xcopy-switchar är följande:

/s – kopierar kataloger och underkataloger, ej tomma sådana.
/h – kopierar dolda filer och systemfiler.
/f – visar hela käll- och målfilnamnen under kopiering.

Skriv xcopy /? för att visa hela listan av switchar <enter>

Detta gör USB-enheten startbar och när den väljs vid start kommer den att starta direkt i Windows-installationen.

Överst på sidan


Artikel-ID: SLN153364

Senast ändrad: 2019-09-20 01:18


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.