DSA-2019-084: Uppdatering av Dell SupportAssist for Business PCs och Dell SupportAssist for Home PCs på grund av PC Doctor-säkerhetsproblem

DSA-2019-084: Uppdatering av Dell SupportAssist for Business PCs och Dell SupportAssist for Home PCs på grund av PC Doctor-säkerhetsproblem


DSA-identifierare: DSA-2019-084

CVE-id: CVE-2019-12280

Allvarlighetsgrad: Hög

Allvarlighetsgrad: CVSS v3. Baspoäng: alla poäng för CVE:er finns på NVD (http://nvd.nist.gov/)

 

Berörda produkter: 

Dell SupportAssist for Business PCs version 2.0

Dell SupportAssist for Home PCs version 3.2.1 och alla tidigare versioner

 

Sammanfattning: 

Du måste uppdatera Dell SupportAssist for Business PCs eller Dell SupportAssist for Home PCs till den senaste versionen på grund av ett säkerhetsproblem i PC Doctor-komponenten. 

 

Mer information: 

PC Doctor-komponenten i Dell SupportAssist for Business Systems och Dell SupportAssist for Home PCs har uppdaterats på grund av följande säkerhetsproblem:

  • PC Doctor CVE-2019-12280

 

Mer information om CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) som nämns här finns i NVD (National Vulnerability Database på adressen http://nvd.nist.gov/home.cfm. Om du vill söka efter en viss CVE använder du databasens sökverktyg på http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/search.

 

Lösning: 

Följande Dell SupportAssist for Business Systems- och Dell SupportAssist for Home PCs-version innehåller lösningar på det här säkerhetsproblemet:

 

  • Dell SupportAssist for Business PCs version 2.0.1
  • Dell SupportAssist for Home PCs version 3.2.2

 

Dell rekommenderar att alla kunder uppdaterar så snart som möjligt.

 

Metod 1: automatisk uppdatering

Om du aktiverar automatiska uppdateringar uppdateras Dell SupportAssist for Business PCs och Dell SupportAssist for Home PCs automatiskt till den senaste versionen.

 

Metod 2: manuell uppdatering

Om du vill uppdatera manuellt laddar du ned och installerar den senaste produktversionen.

 

Dell SupportAssist for Business PCs
https://downloads.dell.com/serviceability/Catalog/SupportAssistx64.msi
https://downloads.dell.com/serviceability/Catalog/SupportAssistx86.msi

 

Dell SupportAssist for Home PCs 
https://downloads.dell.com/serviceability/catalog/SupportAssistInstaller.exe

 

Om du vill få tillgång till uppdateringar för produkter går du till https://www.dell.com/support/home?app=drivers.

 

Du kan även använda en av Dells aviseringslösningar om du vill få meddelanden och hämta uppdateringar av drivrutiner, BIOS och den fasta programvaran automatiskt när de blir tillgängliga.


Kredit:

Dell tackar Peleg Hadar för att ha rapporterat det här säkerhetsproblemet.


Allvarlighetsgrader: 

En förklaring till allvarlighetsgraderna finns i Dells säkerhetsproblemspolicy. Dell EMC rekommenderar att överväger både baspoängen och eventuella relevanta tidsmässiga och miljömässiga poäng som kan påverka den potentiella allvarlighetsgrad som är associerad med en viss säkerhetssårbarhet.


Juridisk information:

Dell rekommenderar att alla användare avgör huruvida den här informationen är tillämplig för deras enskilda situation och vidtar lämplig åtgärd. Informationen häri tillhandahålls ”i befintligt skick” utan garanti av något slag. Dell frånsäger sig alla garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång. Under inga omständigheter ska Dell eller dess leverantörer hållas ansvariga för några som helst skador, inklusive direkta och indirekta skador, följdskador, affärsförluster och särskilda skador, även om Dell eller dess leverantörer har informerats om risken för sådana skador. Eftersom vissa länder inte tillåter undantag eller begränsning av ansvar för indirekta skador eller följdskador kanske ovannämnda begränsning inte gäller.

 

Artikel-ID: SLN317291

Senast ändrad: 2019-07-31 09:48


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.