Databáza poznatkov

Dell Latitude E4310 Keyboard GuideThis article provides information on keyboard shortcuts available and the functions they perform on the Dell Latitude E4310


Keyboard Shortcut Key Functions

The below table is a list of combination short-cut key functions available on the Latitude E4310

F1 Fn + F1 Puts the system to sleep
F2 Fn + F2 Toggles battery charging on/off
F3 Fn + F3 Shows battery status
F4 Fn + F4 Toggles number lock on/off for using integrated number keys, requires activation in BIOS
F5 Fn + F5 Toggles scroll lock on/off
F7 Fn + F7 Launch DCP (Dell Control Point)
F8 Fn + F8 Toggles between external display and internal LCD
F10 Fn + F10 Activates SysRq
F11 Fn + F11 Copies a screenshot into the clipboard
F12 Fn + F12 Activates Pause
Left Arrow Fn + ← Toggles ambient light sensor on/off
Up Arrow Fn + ↑ Increase LCD brightness
Down Arrow Fn + ↓ Decrease LCD brightness
Right Arrow Fn + → Adjust backlit keyboard brightness (optional)

Note: If you experience problems with your keyboard, please follow the troubleshooting link below:

Back to Top

Identifikátor článku: SLN284896

Dátum poslednej zmeny: 12/12/2017 11:17 AM


Ohodnotiť tento článok

Presné
Užitočné
Jednoducho pochopiteľné
Bol pre vás tento článok užitočný?
Áno Nie
Pošlite nám pripomienky.
Poznámky nemôžu obsahovať nasledujúce špeciálne znaky: <>()\
Ľutujeme, náš systém odosielania pripomienok je momentálne nefunkčný. Skúste znova neskôr.

Ďakujeme vám za pripomienky.