Steg för att åtgärda Windows-datorer som startar men som inte aktiveras eller återställs från vänteläge eller viloläge


Steg för att åtgärda Windows-datorer som startar men som inte aktiveras eller återställs från vänteläge eller vilolägeFöljande artikel innehåller information om flera felsökningssteg för att åtgärda strömspar-, vänte- och vilolägesproblem på Windows-system.


 

Innehållsförteckning:

 1. Översikt
 2. Uppdatera BIOS och kretsuppsättning
 3. Inställningar för BIOS och Energialternativ
 4. Uppdatera grafikdrivrutinen
 5. Uppdatera hiberfil.sys-filen
 6. Windows felsökning för strömhantering
 7. Omstart med Microsoft Config-verktyget
 8. Skapa en ny användarprofil
 9. Återställa systemet
 10. Genomsökning med Systemfilsgranskaren
 11. Ominstallation av operativsystem

Översikt

Den här artikeln beskriver felsökningssteg för att lösa problem med en stationär eller bärbar dator som inte aktiveras från strömspar-, vänte- eller viloläget. Generellt beror det här på en felaktig strömförbrukningsinställning i BIOS och Windows eller att en videodrivrutin är skadad.

Följande felsökningssteg bör göras i turordning uppifrån och ned.

Obs! Om systemet är fast i strömspar- eller viloläge måste det ske en hård nedstängning (tryck på strömknappen tills systemet stängs av).
Eventuellt osparat arbete eller data före systemet sattes i strömspar- eller viloläge kan förloras i denna process.
 


YouTube-video: Aktiveras inte från strömsparläge i Windows 10 (Dells officiella tekniska support) (3:03 – på engelska).

 

Uppdatera BIOS och kretsuppsättning

Det första steget är att uppdatera drivrutinen för BIOS och kretsuppsättning.

Varning! Se till att tillfälligt stänga av BitLocker innan du flashar BIOS på system som har BitLocker aktiverat. Om BitLocker inte tillfälligt stängs av, kommer systemet inte att känna igen BitLocker-tangenten nästa gång du startar om det. En uppmaning att ange återställningsnyckeln visas och detta inträffar vid varje omstart.
Så här stänger du tillfälligt av BitLocker

BIOS

 1. Öppna en webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome osv.) och gå till Dell.com/Support.
 2. Ange Systemets Service Tag-nummer eller navigera till den specifika datormodell du har.
 3. Klicka på fliken Drivrutiner och hämtningsbara filer.
 4. Välj ditt operativsystem i listrutan (bild 1).
 5. Välj BIOS i listrutan Kategori (bild 1).
 6. Klicka på den senaste versionen av BIOS (bild 1).
 7. Klicka på Hämta för att påbörja nedladdningen (bild 1).
  Dell.com/Support
  Bild 1
   
 8. Spara filen på skrivbordet.
 9. När du har laddat ner filen kan du dubbelklicka på ikonen på skrivbordet.
 10. Följ anvisningarna på skärmen och slutför installationen. Detta startar om systemet och utför en BIOS-uppdatering.
 

Kretsuppsättning

 1. Öppna en webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome osv.) och gå till Dell.com/Support.
 2. Ange Systemets Service Tag-nummer eller navigera till den specifika datormodell du har.
 3. Klicka på fliken Drivrutiner och hämtningsbara filer.
 4. Välj ditt operativsystem i listrutan (bild 2).
 5. Välj Kretsuppsättning i listrutan Kategori (bild 2).
 6. Klicka på Intel Chipset Device (bild 2).
 7. Klicka på Hämta för att påbörja nedladdningen (bild 2).
  Dell.com/Support
  Bild 2
   
 8. Klicka på Hämta. Det kan hända att en varning visas med en uppmaning om att köra eller spara filen.
 9. Klicka på Spara.
 10. När fönstret Spara som visas väljer du en mapp där du vill spara filen du hämtar och klickar på Spara. Ett fönster med hämtningsstatus visas.
 11. Kontrollera att kryssrutan vid ”Stäng den här dialogrutan när hämtningen är slutförd” är avmarkerad. När hämtningen har slutförts klickar du på Kör eller Tillåt.
  Obs! Det kan hända att fönstret User Account Control (Kontroll av användarkonto) visas. Klicka i så fall på Continue (Fortsätt).
 12. Ett litet fönster visas med knapparna Fortsätt och Avsluta. Klicka på Fortsätt.
 13. I fönstret Select the folder where you want to unzip the files to (välj den mapp där du vill packa upp filerna) klickar du på OK.
 14. Om du får en fråga om ifall du vill skapa en mapp klickar du på Yes (ja). Om du blir tillfrågad om du vill skriva över mappen klickar du på Yes to All (ja till alla).
 15. I fönstret All files were successfully unzipped (alla filer har packats upp) klickar du på OK.
 16. Ett nytt fönster visas. Följ anvisningarna som visas för att slutföra installationen.

När BIOS och kretsuppsättningsdrivrutiner har uppdaterats, bör systemet testas för att se om problemet är löst.
Om problemet kvarstår går du vidare till nästa steg.

Överst på sidan
 

Inställningar för BIOS och Energialternativ

Följande inställningar bör ändras i BIOS och i Windows.

Obs! Om du använder en mus och ett tangentbord, se till de är anslutna direkt till systemet eller en dockningsstation och inte via en USB-hubb.

 

BIOS:

 1. Sätt på datorn och tryck på F2-tangenten när Dell-logotypen visas för att öppna BIOS.
 2. När du är i BIOS klickar du på plustecknet till vänster om Power Management (strömhantering).
 3. Välj sedan USB Wake Support (stöd för USB-aktivering) och markera rutan för att aktivera stöd för USB-aktivering. Klicka på Apply (Verkställ) längst ned (Bild 3).
  Dell BIOS-skärmen
  Bild 3
   
 4. Alternativet Blockera viloläge (kan även kallas för Kontroll av djupt viloläge) är bara tillgängligt på Stationära datorer. Avmarkera det för att avaktivera. Klicka på Verkställ längst ned (bild 4).
  Dell BIOS-skärmen
  Bild 4
   
 5. Avsluta BIOS.

 

Windows energialternativ:

 1. Sök efter och öppna ”Energialternativ” på Start-menyn.
 2. Klicka på ”Ange hur strömbrytarna ska fungera” på vänster sida av fönstret (Bild 5).
  Windows-energialternativ
  Bild 5
   
 3. Klicka på ”Ändra inställningar som för tillfället inte är tillgängliga” (Bild 6).
 4. Under ”Avstängningsinställningar” ska du se till att ”Aktivera snabb start” är avmarkerat (bild 6).
  Windows-energialternativ
  Bild 6
   

 

När BIOS och Windows energialternativ har ändrats bör systemet testas för att se om problemet är löst.
Om problemet kvarstår går du vidare till nästa steg.

Överst på sidan
 

Uppdatera grafikdrivrutinen

Videodrivrutinen är nästa objekt som ska uppdateras i felsökningsprocessen. Vissa system kan ha två video-/grafikdrivrutiner som behöver uppdateras, Intels inbyggda drivrutin. Sedan den separata drivrutinen för nVidia eller AMD, beroende på vilken som beställdes tillsammans med systemet.

Grafikdrivrutin

 1. Öppna en webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome osv.) och gå till Dell.com/Support.
 2. Ange Systemets Service Tag-nummer eller navigera till den specifika datormodell du har.
 3. Klicka på fliken Drivrutiner och hämtningsbara filer.
 4. Välj ditt operativsystem i listrutan (bild 7).
 5. Välj Video i listrutan Kategori (bild 7).
 6. Klicka på Intel HD Graphics (bild 7).
  Obs! Du kan även behöva hämta drivrutinen för nVidia- eller AMD, beroende på om ett separat grafikkort beställdes tillsammans med systemet.
 7. Klicka på Hämta för att påbörja nedladdningen (bild 7).
  Dell.com/Support
  Bild 7
   
 8. Klicka på Hämta. Det kan hända att en varning visas med en uppmaning om att köra eller spara filen.
 9. Klicka på Spara.
 10. När fönstret Spara som visas väljer du en mapp där du vill spara filen du hämtar och klickar på Spara. Ett fönster med hämtningsstatus visas.
 11. Kontrollera att kryssrutan vid ”Stäng den här dialogrutan när hämtningen är slutförd” är avmarkerad. När hämtningen har slutförts klickar du på Kör eller Tillåt.
  Obs! Det kan hända att fönstret User Account Control (Kontroll av användarkonto) visas. Klicka i så fall på Continue (Fortsätt).
 12. Ett litet fönster visas med knapparna Fortsätt och Avsluta. Klicka på Fortsätt.
 13. I fönstret Select the folder where you want to unzip the files to (välj den mapp där du vill packa upp filerna) klickar du på OK.
 14. Om du får en fråga om ifall du vill skapa en mapp klickar du på Yes (ja). Om du blir tillfrågad om du vill skriva över mappen klickar du på Yes to All (ja till alla).
 15. I fönstret All files were successfully unzipped (alla filer har packats upp) klickar du på OK.
 16. Ett nytt fönster visas. Följ anvisningarna som visas för att slutföra installationen.

När videodrivrutinen har uppdaterats bör systemet testas för att se om problemet är löst.
Om problemet kvarstår går du vidare till nästa steg.

Överst på sidan
 

Uppdatera hiberfil.sys-filen

Uppdatera filen hiberfil.sys genom att slå av och på omkopplaren (avaktivera och aktivera). Detta återställer filen om den är skadad.

 1. Du måste köra det från en administratörs kommandotolksfönster.
  För att öppna ett i Windows 10 eller 8/8.1 högerklickar du på Start-knappen och väljer ”Kommandotolken (Administratör).
  För att öppna ett i Windows 7 kan du söka i Start-menyn efter Kommandotolken, högerklicka på den och välja ”Kör som administratör”.
 2. Kopiera och klistra in i kommandotolken kommandot ”powercfg -h off” och tryck på Enter för att inaktivera (Bild 8).
  Kommandotolken
  Bild 8
   
 3. Starta om systemet och gå till ett kommandotolkfönster som administratör igen.
 4. Kopiera och klistra in i kommandotolken kommandot ”powercfg -h on” och tryck på Enter för att aktivera (Bild 9).
  Kommandotolken
  Bild 9
   
 5. Starta om systemet en gång till. Filen hiberfil.sys bör uppdateras.

När filen hiberfil.sys har uppdaterats bör systemet testas för att se om problemet är löst.
Om problemet kvarstår går du vidare till nästa steg.

Överst på sidan
 

Windows felsökning för strömhantering

Du kan köra Felsökning för strömhantering i Windows för att justera systemets inställningar. Felsökningen för strömhantering kontrollerar systemets timeout-inställningar som bestämmer hur lång tid systemet väntar innan det släcker skärmen eller går in i strömsparläget.

Obs! Justering av de här inställningarna kan hjälpa dig att spara energi och förlänga batteriets livstid på din bärbara dator.


Om du vill köra Felsökning för strömhantering i Windows följer du dessa instruktioner:

 

 1. I Windows kan du söka efter och öppna Kontrollpanelen.
 2. I Kontrollpanelens sökfält skriver du Felsökning (Bild 10).
 3. Klicka på Felsökning (Bild 10).
  Windows-kontrollpanelen
  Bild 10
   
 4. Under System och säkerhet klickar du på Förbättra energiförbrukning (Bild 11).
  Windows-felsökningsfönstret
  Bild 11
   
 5. Klicka på Energi att köra Felsökningsverktyget (Figur 12).
  Windows-felsökaren
  Bild 12

  Ett fönster som heter ”Identifiera problem” visas medan Windows identifierar och försöker rätta till eventuella problem.
 6. När felsökningen är slutförd stänger du Felsökningsfönstret eller klickar på Visa fler alternativ om det behövs.

När Windows energiinställningar har justerats bör systemet testas för att se om problemet är löst.
Om problemet kvarstår går du vidare till nästa steg.


Överst på sidan
 

Omstart med Microsoft Config-verktyget

För att starta om systemet med hjälp av Microsoft Config-verktyget utför du följande steg:

 1. I Sökrutan skriver du msconfig och trycker på Enter.
 2. Klicka på fliken Start. Klicka på Inaktivera alla och sedan på Verkställ.
 3. Klicka på fliken Tjänster. Markera kryssrutan som säger Dölj alla Microsoft-tjänster och klicka sedan på Inaktivera alla.
 4. Starta om systemet och kontrollera om problemet är löst.

Om det fortfarande finns kvar ska du upprepa stegen ovan för att återaktivera alla tjänster och startobjekt. Börja leta efter problemet i programmet, drivrutinen eller enheten.

Om problemet inte kvarstår måste du åter aktivera tjänster och startobjekt ett i taget tills orsaken till problemet är identifierat.

Den här proceduren är av avgörande betydelse för att undvika onödiga ominstalleringar av operativsystemet. Den här processen är bara temporär och krävs för att kontrollera om ett startobjekt eller en tjänst orsakar problemet.

Återställa startprocessen till en normal start i MSCONFIG.

 1. I Sökrutan skriver du msconfig och trycker på Enter.
 2. Klicka på fliken Allmänt.
 3. Klicka på Normal start.
 4. Klicka på OK.
 5. Klicka på Ja när du blir uppmanad att starta om datorn.

Om problemet kvarstår efter testning går du till nästa steg.

Överst på sidan
 

Skapa en ny användarprofil

För att skapa en ny användare i Windows ska du se till att du är inloggad med ett konto som har administratörsbehörighet.

Windows 7

 1. Klicka på Start-knappen.
 2. Klicka på menyalternativet Kontrollpanelen.
 3. I kontrollpanelen Hantera konton.
 4. Klicka på Skapa ett nytt konto.
 5. I fönstret för att skapa ett nytt konto.
 6. I fältet Nytt kontonamn anger du namnet på det nya konto du vill skapa.
 7. För att ge kontot full åtkomst väljer du kontotypen Administratör.
 

Windows 8/8.1/10

 1. Svep in från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar, och tryck sedan på Ändra datorinställningar.
 2. Klicka på Konton och sedan på Andra konton.
 3. Klicka på Lägg till ett konto och klicka sedan på Logga in utan ett Microsoft-konto (rekommenderas inte).
 4. Klicka på Lokalt konto.
 5. Ange ett användarnamn för det nya kontot.
 6. Om du vill att den här personen ska logga in med ett lösenord anger du och bekräftar lösenordet, lägger till en ledtråd för lösenordet och trycker eller klickar sedan på Nästa.
  Klicka på Slutför.

Om kontot är inte ett administratörskonto följer du anvisningarna nedan.

 1. Använd kortkommandot Windows-tangenten + I för att öppna Inställningsappen.
 2. Klicka på Konton.
 3. Klicka på Familj och andra personer.
 4. Under Andra personer väljer du användarkontot och klickar på Ändra kontotyp.
 5. Under Kontotyp väljer du Administratör i listrutan.
 6. Klicka på OK för att slutföra uppgiften.

Systemet bör testas för att se om problemet inträffar i det nya kontot. Om problemet inte sker med det nya kontot ligger felet i det ursprungliga kontot.
Om problemet kvarstår i det gamla kontot går du till nästa steg.

Överst på sidan
 

Återställa systemet

Om systemskyddet är aktiverat på ditt system skapar Windows automatiskt en återställningspunkt när du installerar nya Windows-uppdateringar.

Obs! Systemåterställning tar inte bort någon av dina filer. Du kan vara tvungen att installera om program, uppdateringar eller drivrutiner som installerades efter det datum du återställer systemet till.
 

Windows 7
Använd följande länk och klicka på avsnittet Windows 7 startar på rätt sätt.
Återställa, fabriksåterställa eller installera om Windows 7 på din Dell-dator.

 

För Windows 8 (8.1)
Återställa Windows 8 till en tidigare återställningspunkt

 

Windows 10
Gör en systemåterställning i Windows 10

När systemåterställningen är klar bör systemet testas för att se om problemet är löst.
Om problemet kvarstår, eller om det här steget hoppades över, går du till nästa steg.

Överst på sidan
 

Genomsökning med Systemfilsgranskaren

Systemfilsgranskaren (SFC) är inbyggd i Windows och kan söka igenom Windows systemfiler för att hitta skador eller andra ändringar. Om en fil har ändrats ersätts den filen automatiskt med rätt version.

Du måste köra det här från en administratörs kommandotolksfönster.
För att öppna ett i Windows 8/8.1 eller 10 högerklickar du på Windows-knappen och väljer ”Kommandotolken (Administratör)”.
I Windows 7 kan du även söka på Start-menyn efter Kommandotolken, sedan högerklicka på den och välja Kör som administratör.

Skriv följande kommando i kommandotolkfönstret: sfc /scannow
Tryck på Enter för att köra en fullständig systemgenomsökning:

När SFC-genomsökningen är klar bör systemet testas för att se om problemet är löst.
Om problemet kvarstår, eller om det här steget hoppades över, går du till nästa steg.

Överst på sidan
 

Ominstallation av operativsystem

Om problemet kvarstår efter alla felsökningssteg (utom det valfria steget för anslutet viloläge) har utförts.

En ominstallation av operativsystemet (OS) måste utföras.

Obs! Program och alla data behöver säkerhetskopieras.

 

Innan du installerar om OS kan du behöva skapa återställningsmedier av Windows. Anvisningar för hur du gör detta med ditt Dell-system kan finnas i följande artiklar.

 

Windows 10

Stegvisa instruktioner för ominstallation av Windows 10 finns i följande artikel med videor.
Återställa eller installera om Windows 10 på din Dell-dator.

För Windows 8 (8.1)

Stegvisa instruktioner för ominstallation av Windows 8/8.1 finns i följande artikel.
Uppgraderings- och installationsanvisningar för Windows 8.1

Windows 7

Stegvisa instruktioner för ominstallation av Windows 7 finns i följande artikel med videor.
Återställa, fabriksåterställa eller installera om Windows 7 på din Dell-dator.

 

Om du har fler frågor om den här artikeln kan du kontakta Dells tekniska support.

Överst på sidan
 
Artikel-ID: SLN122264

Senast ändrad: 2020-03-16 17:45

Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
0/3000 characters
Ange betyg (1–5 stjärnor).
Ange betyg (1–5 stjärnor).
Ange betyg (1–5 stjärnor).
Ange om artikeln var användbar eller inte.
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
återstående tecken.