Knowledge Base

Dell PowerEdge: Başlatma sırasında "Önyükleme Aygıtı Yok" ifadesinin görüntülenmesi


Bu makalede "önyükleme yok" durumuna yönelik sorun giderme işlemi açıklanmaktadır. Bu, sunucunun açılması ve Dell ekranının göründüğü ancak işletim sisteminin yüklenmesi gerekirken "Önyükleme Aygıtı Yok" hatasının görüntülenmesi ve hiçbir şeyin olmaması anlamına gelir. Bu makalede güç yok ve POST yapılamıyor sorunları açıklanmaktadır: Başlatılamayan Sunucuda sorun giderme.

Not: İşletim sisteminin yeniden yüklenmesi gerekirse Dell PowerEdge Sunuculara işletim sistemi nasıl yüklenir? (İşletim Sistemi dağıtımı) başlıklı özel makalede verilen adımları izleyin.


İçindekiler

 1. Tanım
 2. Önyükleme aygıtını manuel olarak seçme
 3. RAID sorunlarını giderme

 

1. Tanım

Açılış Sırasında Kendi Kendini Sınama (POST) aşaması tamamladıktan sonra sunucu, önyüklenebilir bir aygıtı önyüklemeye çalışır. Önyükleme aygıtı bir bilgisayarın başlatılması için gereken dosyaları okuyabilen veya içeren herhangi bir donanım parçasıdır. BIOS'ta varsayılan önyüklenebilir ortam seçilebilir ve varsayılan olarak ilk olarak raid denetleyici kartı (PERC) seçilir. Önyüklenebilir bir aygıtta bulunan dosyalar (RAID, USB anahtarı, DVD, ISO dosyası) işletim sistemini başlatma talimatlarını içerir. Bu dosyalar bulunamadığında "Önyükleme Aygıtı Yok" hatası görüntülenir.
Neyin düzgün çalışmadığını kontrol etmek için birkaç eylem gerçekleştirilebilir.

 2. Önyükleme aygıtını manuel olarak seçme

Öncelikle hangi aygıtın birincil önyükleme olarak seçildiği kontrol edilir. Hızlı bir kontrol yapmak için manuel önyükleme seçimini başlatmak üzere F11 tuşunu kullanın.

 1. Sistemi yeniden başlatın
 2. Boot Manager'a (Önyükleme Yöneticisi) girmek için POST işlemi sırasında F11 tuşuna basın
 3. İşletim sisteminin yüklü olduğu doğru Sabit Disk sürücüsünü (Sanal Sürücü) seçin
 4. Bu aygıttan önyükleme yapın

Sistem artık işletim sistemine önyükleme yapıyorsa donanım iyi durumdadır ve BIOS ayarlarında önyükleme sırası çakışması vardır. Bunun en olası nedeni, sistemin sürücülerden önce CD/DVD ve/veya USB'den önyükleme yapmak üzere ayarlanmış olmasıdır. Bu, mantıksal bir ayardır. Bu sorunu çözmek için sisteme takılı bir USB veya CD/DVD'nin olmadığından emin olun.

Not: Hata, önyükleme modundaki yanlış bir ayarlardan da kaynaklanabilir. UEFI modunda yüklü bir işletim sistemi BIOS modunda önyükleme yapamaz ve bunun tersi de geçerlidir.

Önce sürücüden önyükleme yapmak üzere önyükleme sırası ayarını Sistem Kurulumu'ndan kalıcı olarak değiştirebilirsiniz. Bunu değiştirmek için:

 1. Sistemi yeniden başlatın
 2. Sistem Ayarları'na girmek için sistem başlatılırken F2 tuşuna basın
 3. Boot Settings (Önyükleme Ayarları) içinde Boot Sequence (Önyükleme Sırası) öğesini değiştirin
 4. Ekranın sağ üst köşesindeki Exit (Çıkış) aracılığıyla menüden çıkın
Not: Bu işlem tamamlandıktan sonra, ileri bir tarihte CD/DVD veya USB'den önyükleme yapmak isterseniz F11 tuşuna basmanız gerekecektir.


 


3. RAID sorunlarını giderme

Sunucu, herhangi bir değişiklik olmadan düzgün bir şekilde çalışıyorken sorun ortaya çıkarsa RAID özelliklerinin denetlenmesi gerekir

PERC BIOS'ta sabit sürücü durumunun denetlenmesi

PERC BIOS Yapılandırma Yardımcı Programı'nı açmak için POST işlemi sırasında Ctrl + R tuşlarına basın.
Sabit sürücünün RAID dizisine dahil olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki adımları uygulayın: PD Mgmt (Physical Disk Management) (Fiziksel Disk Yönetimi) ekranına gitmek için Ctrl + N tuşlarına basın ve sabit sürücülerin çevrimdışı veya eksik olup olmadığını kontrol edinBu sayfada Sanal Disk'in en iyi durumda çevrimiçi olup olmadığını kontrol edin.
HDD hatasını tespit etme ve sorunu giderme ile ilgili daha fazla bilgiyi bu makale'de (İngilizce) bulabilirsiniz. 

RAID birden çok Sanal Disk'i (VD) yönetirken sunucu, raid denetleyicisinde önyüklemeye yapmaya çalışırken hangi VD'nin bulunması gerektiğini seçmek önemlidir.
Önyüklenebilir Sanal Disk en sondaki "CTRL Mgmt" sekmesinde seçilebilir. İşletim sisteminin yüklü olduğu VD'yi seçmek önemlidir.

RAID düzgün bir şekilde çalışıyorsa son adım olarak işletim sistemi dosyalarının araştırılması gerekir. Sunucu donanımıyla ilgili herhangi bir şüphe varsa sorun gidermeyi başlatmak için Support Live Image (Support Live Image bir Dell PowerEdge ürününe nasıl indirilir ve çalıştırılır) üzerinde önyükleme yapılabilir.


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Article ID: SLN292433

Last Date Modified: 26/03/2018 04:45 PM


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.