Windows 10'u Dell ISO'dan Yükleme

Windows 10'u Dell ISO'dan Yükleme

Bu makalede "Windows 10'u Windows 10 ISO dosyası kullanarak yükleme" ile ilgili bilgiler verilmiştir.


Microsoft Windows 10 ISO.

Müşteriye gönderilen Dell Windows 10 ortamı bir ISO biçimidir. Bu ISO kurtarma medyasını, Dell Destek Web Sitesi'nden bilgisayarınızın Drivers & downloads (Sürücüler ve indirmeler) bölümüyle İşletim Sistemi kategorisi altından veya doğrudan şu Dell Destek bağlantısından da indirebilirsiniz: Dell Windows Recovery Image (Dell Windows Kurtarma Görüntüsü). Bu ISO dosyası, doğrudan bilgisayarın servis etiketine bağlı değildir ve Windows 10'u yeniden yüklemeniz gerekirse veya başka bir Dell sistemine Windows 10'un yüklenmesi/yeniden yüklenmesi gerekirse tekrar kullanılabilir.

NOT: Dell Windows 10 ortamından yükleme, sürücü bölümlerini fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlar.

Microsoft Windows 10 ISO dosyası Windows 10 Ortam Oluşturma aracı kullanılarak da indirilebilir. DVD'yi veya USB flash sürücüyü oluşturduktan sonra Windows 10'u yüklemek için Windows 10 ortamınıza önyükleme yapabilirsiniz.

NOT: Daha önce Windows 10 işletim sisteminin aynı sürümü kullanılarak etkinleştirilmemiş sistemlere yükleme işleminde, Windows 10'u etkinleştirmek için bir Dijital Ürün Anahtarı gerekir.

ISO'dan Windows 10 yükleme.

Aşağıdaki adımlar, Windows 10'un Dell yükleme ortamı aracılığıyla yüklenmesinde size yol gösterir.

 1. UEFI önyüklemesinin önyükleme seçeneği olarak seçilmesi ve sistemin UEFI modunda olması gerekir.  USB ortamı, UEFI önyüklemesi etkinleştirildiğinde yapılandırılır. (Bkz. Şekil 1.)

  Şekil 1. - UEFI Önyüklemesi Seçildi.
   
 2. Dil seçin.     (Bkz. Şekil 2.)

  Şekil 2. - Dilinizi seçme.
   
 3. Klavye düzenini seçin.  (Bkz. Şekil 3.)

  Şekil 3. - Klavye dilinizi seçme.
   
 4. "Sorun Giderme" öğesini seçin.  (Bkz. Şekil 4.)

  Şekil 4. - Sorun Giderme önyükleme seçeneğini belirleyin.
   
 5. "Bir sürücüden kurtar" öğesini seçin (Bkz. Şekil 5.)

  Şekil 5. - Bir sürücüden kurtar öğesini seçme.
   
 6. Her iki seçenek de temiz yükleme gerçekleştirebilir (Bkz. Şekil 6.)
  NOT: Tamamen temiz yükleme işlemi birkaç saat sürebilir.


  Şekil 6. - Kurtarma seçeneklerinden birisini seçme.
   
 7. "Kurtar" düğmesi işleme devam eder.  (Bkz. Şekil 7.)

  Şekil 7. - Kurtar düğmesini seçme.
   
 8. Sistem şimdi görüntüleme işlemini başlatır ve bu adım tamamlandıktan sonra genel Windows kurulumuna geçer. (Bkz. Şekil 8.)

  Şekil 8. - Kurtarma işlemi başlar.
   

PE Komut İsteminden Manuel Sürücü Yükleme

NOT: Sürücünün yüklenmesine başlamadan önce yükleme dosyalarını Dell destek sitesinden indirilen .exe sürücü dosyasından ayıklamak için 7zip gibi bir yardımcı program kullanın. Windows 10 yükleme ortamından ayrı olarak USB çubuğunda bir klasöre ayıklayın ve USB'nin sürücülere ihtiyaç duyan sisteme takıldığından emin olun.

Bu örnek için aşağıdaki görüntülerde IRST sürücüsünü kullanma.

 1. Dell Windows 10 ortamına önyükleme yapın ve giriş ekranına gitmek için dilleri seçin. (Bkz. Şekil 9.)

  Şekil 9. - Sorun Giderme Seçeneğinin seçimi.
   
 2. Sorun Giderme > Gelişmiş Seçenekler > Komut İstemi'ni seçin. (Bkz. Şekil 10.)

  Şekil 10. - Komut İstemi Seçeneğini seçme.
   
 3. Sürücünün içindekileri görüntülemek için "dir" komutunu kullanarak gerekli sürücüyü içeren sürücüye gidin. Genellikle D:, E:, veya F: sürücüsü. (Bkz. Şekil 12.)

  Şekil 12. - Sürücü dosya konumunu bulmak için dosya sistemine gitme.
   
 4. Klasörler arasında *.inf sürücü konumuna gitmek için "CD" komutunu kullanın. Her klasörün içindekileri görmek için gerekirse "dir" komutunu kullanın. (Bkz. Şekil 13.)

  Şekil 13. - Sürücü dosya konumunu bulmak için dosya sistemine gitme (Devamı).
   
 5. Windows'u yüklemek için yüklenmekte olan aygıt için gerekli .inf dosyasını bulun. (Bkz. Şekil 14.)

  Şekil 14. - Sürücü .inf dosyasını bulma.
   
 6. Sistem için gerekli olan uygun sürücüyü yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın ve Enter Tuşu'na basın: (Bkz. Şekil 15.)
  • Drvload.exe [.inf path/filename]

  Şekil 15. - inf dosyasını manuel olarak yükleme.

   


Article ID: SLN300195

Last Date Modified: 15/05/2018 10:48 AM


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.