AC adaptörü Dell Dizüstü Bilgisayarına takılı değilken zorlamalı BIOS Güncelleştirmesi gerçekleştirme

AC adaptörü Dell Dizüstü Bilgisayarına takılı değilken zorlamalı BIOS Güncelleştirmesi gerçekleştirme


 


Bu makale AC adaptörü takılı değilken taşınabilir bir sistemde BIOS'u güncelleştirme hakkında bilgiler sağlar.


 

AC adaptörü bağlı değilken BIOS yükseltmesi yapmaya zorlama

AC Adaptörü belirlenemediğinde veya kullanılamadığında taşınabilir bir sistemde sistem BIOS'unu güncelleştirmeniz gereken durumlar vardır. BIOS'u Windows içinden güncelleştirmeyi denediğinizde güncelleştirme programı, AC adaptörünün kullanılamadığını algılar ve takılana kadar devam etmez. BIOS'u yükseltmeniz gerekiyorsa ve AC adaptörü çalışmıyorsa ya da kullanılamıyorsa yükseltmeyi zorlamanın bir yolu vardır.

DİKKAT: Pil şarjı %10'dan azsa BIOS'u bir DOS ortamından güncelleştirme yapmaya zorlayabilirsiniz. Bu işlem sırasında ortaya çıkacak bir hata, sisteminizin kullanılamaz duruma gelmesine yol açabilir ve işleme devam edilmesiyle ilgili riskler kullanıcılara aittir. Dell, müşterilerinin bu makalede verilen herhangi bir uygulama veya tavsiyeden kaynaklanan veri kaybı, kâr kaybı veya gelir kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaşadığı herhangi bir kayıptan sorumlu tutulamaz.

Yapmanız Gerekenler:

  1. İlgili veya en son BIOS güncelleştirme dosyasını https://www.dell.com/support/drivers adresinden indirin

  2. Dosyayı, komut isteminden kolayca erişilebilen bir konuma kaydedin. (C: sürücüsü veya kök dizini en kolayıdır)

  3. Başlat öğesine tıklayın. Çalıştır veya Arama kutusuna cmd yazın, arama sonuçlarında "cmd.exe" öğesine sağ tıklayın ve Yönetici olarak çalıştır öğesini seçin

  4. Kullanıcı Erişim Denetimi penceresi belirirse Evet öğesini seçin

  5. Komut İstemi penceresinde C:\Windows\system32> komut istemine cd\ yazın ve Enter tuşuna basın, bu işlem sizi kök dizine geri döndürür

  6. C:\> komut istemine biosflashname.exe /forceit yazın ve Enter tuşuna basın

    Not: biosflashname indirdiğiniz BIOS'un gerçek adıdır (ör. A6540A09.exe) ve bu ad ile /forceit anahtarı arasında da bir boşluk vardır)
  7. Kullanıcı Erişim denetimi istemine EVET dedikten sonra güncelleştirme, AC adaptörü uyarısı olmadan başlamalıdır. Güncelleştirmeyi tamamlamanız istendiğinde yeniden başlatın
Not: Sistem BIOS'unuzu güncellemeye ilişkin bilgiler için lütfen şu KB makalesine başvurun:

 


 

Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin

 

  Bizimle İletişime Geçin  Article ID: SLN137741

Last Date Modified: 05/10/2018 03:03 AM


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.