Dell Sisteminizde Windows'dan UEFI (BIOS) Sistem Kurulumu'na Erişme

Dell Sisteminizde Windows'dan UEFI (BIOS) Sistem Kurulumu'na ErişmeWindows'dan UEFI (BIOS) kurulumuna nasıl erişileceğine ilişkin kılavuz. Bilgisayarınızda yüklü olan İşletim Sistemini seçmek için lütfen aşağıdaki sekmeleri kullanın.


 

Windows 10'dan UEFI'ya (Bios) önyükleme yapma

Not: Windows'a girmeden UEFI BIOS'a önyüklemek yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Sistemi açın.

Dell logosu görüntülendiğinde Sistem Kurulumu'na girmek için F2 tuşuna basın. Bu yöntemi kullanarak Kuruluma girmekte sorun yaşıyorsanız klavye LED'leri ilk kez yanıp söndüğünde F2'ye basın.

F2 tuşunu basılı tutmamaya çalışın. Bu, bazen sistem tarafından tuşun sıkıştığı şeklinde yorumlanabilir.
  1. Başlat bayraklı düğme menüsüne tıklayın ve Ayarlar öğesini seçin

  2. Güncelleştirme ve Güvenlik öğesini seçin. (resimler yalnızca yol gösterici bilgi sağlaması amacıyla İngilizce olarak gösterilmiştir)

Güncelleştirme ve Güvenlik menü seçeneğinin ekran görüntüsü.

  1. Sol taraftaki menüden Kurtarma öğesini seçin.

  2. Gelişmiş başlangıç altından, Şimdi Yeniden Başlat öğesine tıklayın.

Kurtarma ayarları menüsü ve Gelişmiş başlangıç seçimi.

  1. Sorun Giderme öğesini seçin.

Sorun Giderme menüsü seçimi ekranının ekran görüntüsü.

  1. Gelişmiş seçenekler öğesini seçin.

Sorun Giderme menüsü seçimi ekranının ekran görüntüsü.

  1. UEFI Donanım Bellenim Ayarları öğesini seçin.

UEFI Bellenim Ayarları

  1. Sistemi yeniden başlatmak ve UEFI'ye (BIOS) girmek için Yeniden Başlat öğesine tıklayın.

Windows 8 / 8.1'den UEFI'ya (Bios) önyükleme yapma

 

Not: Bu bölüm yalnızca Windows 8/8.1 yüklü sistemler için geçerlidir.

Windows 8/8.1 yükseltmelerinde veya başlangıçta Windows 8/8.1 ile satılmayan sistemlerdeki yüklemelerde, aşağıda açıklanan ayarlardan bazıları bulunmayabilir.

Sistemde bir UEFI öncesi BIOS varsa veya Windows'a girmeden UEFI BIOS'a önyükleme yapmak için sistem başlatılırken Dell logosu görüntülendiğinde < F2 > tuşuna basarak sistem kurulumuna (BIOS) erişin.

 

Aşağıdakiler için geçerlidir:

  • Windows 8, Windows 8.1
  • UEFI 2.3.1C standardını karşılayan UEFI uyumlu BIOS.

 

 


1. Stil Kullanıcı Arabirimi Düğmeler Çubuğu'na gidin: (resimler yalnızca yol gösterici bilgi sağlaması amacıyla İngilizce olarak gösterilmiştir)

Kısayol:
Windows Tuşu + "C"

Dokunmatik ekran:
Parmağınızı ekranın sağ kenarından ortasına doğru kaydırın

Fare:
Sağ üst köşeden başlayarak fareyi ekranın sağ kenarı boyunca hareket ettirin

Tıklama/Dokunma "Ayarları"

Windows 8 Ayarları

 

Not: Dokunmatik olmayan sistemler için Güç düğmesine tıklayın, Yeniden Başlat öğesini seçerken < Shift > tuşunu basılı tutun ve Adım 4'e ilerleyin.

 

 
2. Sağ alttaki "Bilgisayar Ayarlarını Değiştir"öğesine tıklayın/dokunun Kısayol:

Windows Tuşu + "I"
 

Bilgisayar Ayarları

3. Sol bölmedeki "Genel" öğesine tıklayın/dokunun

sağ bölmedeki "Gelişmiş Başlangıç" bölümünün altında bulunan "Şimdi Yeniden Başlat" öğesini seçin.

Sistem, Gelişmiş Önyükleme Menüsüne yeniden önyükleme yapar
 

 

Not: Daha sonra, sistem kapatılır ve yeniden başlatılır. Dell logosu görüntülendiğinde, aşağıdaki ekranları görürsünüz.

 


Gelişmiş Başlangıç

4. "Sorun Giderme" öğesine tıklayın/dokunun (menü dokunmaya duyarlıdır)
Sorun Giderme

5. Sorun Giderme bölümünün altından "Gelişmiş Seçenekler" öğesini seçin
Gelişmiş Sorun Giderme

6. "UEFI Bellenim Ayarları" öğesini ve bunu izleyen istemde "Yeniden Başlat" öğesini seçin.

Windows, şimdi BIOS'u başlatır.

UEFI Bellenim Ayarları
 

 

Windows 7'den UEFI'ya (Bios) önyükleme yapma

Not: Başlat düğmesine tıklayın ve Yeniden Başlat öğesini seçin.

Dell logosu görüntülendiğinde Sistem Kurulumu'na girmek için F2 tuşuna basın. Bu yöntemi kullanarak Kuruluma girmekte sorun yaşıyorsanız klavye LED'leri ilk kez yanıp söndüğünde F2'ye basın.

F2 tuşunu basılı tutmamaya çalışın. Bu, bazen sistem tarafından tuşun sıkıştığı şeklinde yorumlanabilir.

Yukarıdaki adımlar, Windows ortamına girmeden BIOS'a önyükleme yapmak istediğinizde de kullanılabilir.Article ID: SLN143038

Last Date Modified: 03/04/2018 09:45 AM


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.