PowerEdge Sunucunuzda Donanım Tanılamalarını Çalıştırma

PowerEdge Sunucunuzda Donanım Tanılamalarını Çalıştırma


Bu makalede, Dell tarafından temel sorun giderme ve bakım için sunulan bir araç olan, PowerEdge sunucularındaki Donanım Tanılamanın ne şekilde başlatılacağı gösterilir.


İçindekiler

 1. Giriş
 2. PowerEdge Sunucuları 12G ve üzeri
 3. PowerEdge Sunucuları 11G
 4. PowerEdge Sunucuları 9G/10G

1. Giriş

Donanım Tanılamaları, sunucunuzun önceki işletim sisteminde yüklü yerleşik araçlardır. Bu araçlar Dell tarafından sağlanır.

Donanım Tanılama yardımcı programını kullanarak, bağlı donanımın düzgün şekilde çalıştığını doğrulamak üzere düzenli bakım planının bir parçası olarak tanılama gerçekleştirmeniz önerilir.

Tanılama yardımcı programı, eklenen donanımın fiziksel görünümüne (mantıksal görünümün yerine) sahiptir ve işletim sistemi ile diğer çevrimiçi araçların tanımlayamadığı donanım sorunlarını tespit edebilir.

Donanım tanılama yardımcı programını; bellek, G/Ç aygıtları, CPU, fiziksel disk sürücüleri ve diğer çevre birimlerini doğrulamak için kullanabilirsiniz. 

Bu işlem Sunucu Neslinize bağlıdır. Kısayollar ve ekran görüntüleri aşağıda yer almaktadır.

PowerEdge Sunucunuzun Kullanım Kılavuzunda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz:

 1. Dell.com/Support adresindeki PowerEdge bölümüne gidin
 2. Eşleşen sistem türünü seçin ve üzerine tıklayın
 3. Tüm kılavuzlar görüntülenir

 

Not: Dell sunucunuzun neslini belirlemekle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var? Lütfen şu makaleye başvurun: Sunucumun neslini belirleme (İngilizce).

2. PowerEdge Sunucuları 12G ve üzeri

 1. Başlangıçta F10'a basın.
 2. Lifecycle Controller'ın sol bölmesindeki Hardware Diagnostics (Donanım Tanılama) öğesine tıklayın.
 3. Sağ bölmede Run Hardware Diagnostics'e (Donanım Tanılamayı Çalıştır) tıklayın. Tanılama yardımcı programı başlatılır.
 4. Ekrandaki yönergeleri izleyin. Testler tamamlandığında tanılama testlerinin sonuçları ekranda görüntülenir. (Şekil 1 - yalnızca İngilizce)
   

Şekil 1: ePSA Tanılama

 
Not: Donanım Tanılama sayfasını kapatmak için sistemi yeniden başlatın.

3. PowerEdge Sunucuları 11G

 1. LifeCycle Controller'a girmek için başlangıçta F10'a basın.
 2. Hardware Diagnostics (Donanım Tanılama) öğesine tıklayın.
 3. Ekranda,

   
  • Bileşenleri test etmek içinRun Diags (Tanılamayı Çalıştır) öğesini (Şekil 2 (yalnızca İngilizce)),
  • Bellek modüllerinde tanılamayı çalıştırmak için MPMemory öğesini (Şekil 2 (yalnızca İngilizce)) seçin.

    

Choose_Diag_or_MPMemory
Şekil 2: Tanılamayı çalıştırma
 


 
3.1 Yerleşik Donanım Tanılama aracını başlatma

 

Not: Aşağıdaki adımlar, 11G PowerEdge sunucularının Birleşik Sunucu Denetleyicisi'nde (USC) yerleşik Donanım Tanılamanın en son sürümünü açıklamaktadır. Daha eski sürümler farklı görünebilir ancak seçenekler benzerdir.


Run Diags (Tanılamaları Çalıştır) öğesini seçerseniz şu adımları gerçekleştirmeniz gerekir:

 • Tüm bileşenleri hızlı bir şekilde test etmek için Express Test (Hızlı Test) öğesini seçin

 • Tüm bileşenleri yoğun bir şekilde test etmek için Extended Test (Genişletilmiş Test) öğesini seçin

 • Tek bir bileşeni test etmek için Custom Test (Özel Test) öğesini seçin

11G_HW_Diag_options
Şekil 3: Test SeçenekleriTek bir aygıtı test etme

 1. Custom Test (Özel Test) öğesini seçin

 2. Sonraki sayfada test etmek istediğiniz bileşeni seçmeniz gerekir.

  Örneğin bir sabit diski test etmek için: (Şekil 4 (yalnızca İngilizce)).
  1. Test etmek istediğiniz sürücüyü seçin

  2. Gerçekleştirmek istediğiniz test türünü seçin (örn. Drive Self Test (Kendi Kendine Sürücü Testi))

  3. Diagnostic Options (Tanılama Seçenekleri) tercihinizi belirleyin

   Önerilen:
   • Non-Interactive Tests Only (Yalnızca Etkileşimli Olmayan Testler)
   • Log output file pathname (Çıktı dosyası yol adını kaydet) (sonuçları kaydetmek için)
   • Continue on Failure (Arıza meydana geldiğinde devam et) (arızalar bulunduğunda kesintileri önlemek için)
 3. İşlemi başlatmak için Run Test (Testi Çalıştır) öğesine tıklayın

Choose_component_to_be_tested
Şekil 4: Bir sabit sürücünün test edilmesi


 
3.2 Bellek Tanılama

MpMemory, belleğinizin durumunu kontrol etmenize imkan tanır.
MPMemory seçeneğini belirlerseniz çalıştırmak istediğiniz testin türünü seçmeniz gerekir:

Express (Hızlı) veya Custom (Özel). Temel bir test için Express (Hızlı) seçeneğini belirleyebilirsiniz.


Şekil 6: MpMemory. (İngilizce)

Özel bir test için gerçekleştirmek istediğiniz ilgili testi seçin.


Şekil 7: Özel Test. (İngilizce)


Testin gerçekleştirilme süresi, sunucunuzda yüklü bellek miktarına bağlı olarak değişir.


4. PowerEdge Sunucuları 9G/10G

 1. İş istasyonunuza 32bit Tanılaması indirin
 2. İş istasyonunuzda uygulamayı çalıştırın.
 3. Continue (Devam) öğesine tıklayın.
 4. Dosyaların çıkarılacağı klasörü seçin.
 5. Create a Bootable CD (Önyüklenebilir bir CD Oluştur) öğesine tıklayın.
 6. diags.iso dosyasının kaydedileceği klasörü seçin.
 7. diags.iso dosyasını görüntü olarak bir CD'ye yazdırın veya DRAC'de sanal ortam olarak takın.
 8. Sunucuyu CD/sanal ortama önyükleyin.
 9. 2 numaralı DDGUI Graphics based diagnostics (DDGUI Grafik bazlı tanılama) seçeneğini belirleyin.

Test sonuçlarının ekran görüntüsünü almayı unutmayın.
 
Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Article ID: SLN283546

Last Date Modified: 19/10/2018 01:29 PM


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.