Knowledge Base

PowerEdge 14G ve Datacenter Scalable Solutions sunucuları - iDRAC 9 yerleşik SupportAssist nasıl kaydedilir?


Bu makalede, Dell PowerEdge 14G ve Datacenter Scalable Solutions sunucularının dahili Dell Uzaktan Erişim Denetleyicileri sürüm 9'da (iDRAC9) yerleşik SupportAssist modülünün nasıl kaydedileceği açıklanmaktadır.

Bir sistem için SupportAssist'in otomatik, proaktif ve öngörücü özelliklerini etkinleştirmek, kaydolmayı gerektirir. Bir SupportAssist Koleksiyonunu bakım amacıyla yerel olarak veya ağ paylaşımı üzerinde oluşturmak ve kaydetmek, kaydolmadan da gerçekleştirilebilir.

Yüklü bellenimle eşleşen Kullanıcı Kılavuzu'nda iDRAC sürümünüzle ilgili olarak ek bilgilere ulaşabilirsiniz.


Ön Gereklilikler


Kayıt işlemini başlatmak için iDRAC bağlantı ayarlarında OS to BMC / iDRAC Pass-through (İşletim sisteminden BMC/iDRAC'a Geçiş) etkinleştirilmiş olmalıdır.
 

OS to BMC / iDRAC Pass-through (İşletim sisteminden BMC/iDRAC'a Geçiş) işlevini etkinleştirme

 1. iDRAC web arabiriminde oturum açtıktan sonra Maintenance (Bakım) öğesine gidin (Şekil 1)

 2. Şimdi Connectivity (Bağlantı) sekmesine tıklayın (Şekil 1)

 3. OS to iDRAC Pass-through (İşletim sisteminden iDRAC'a Geçiş) bölümüne tıklayarak genişletin (Şekil 1)

 4. State (Durum) seçeneğini Enabled (Etkin) olarak ayarlayın (Şekil 1)
   

iDRAC9_ OS_to iDRAC_Pass-trough
Şekil 1: OS to BMC/iDRAC Pass-Through (İşletim sisteminden BMC/iDRAC'a Geçiş) işlevinin etkinleştirilmesi


Kayıt Sihirbazı


SupportAssist Registration (SupportAssist Kayıt) sihirbazı (Şekil 2), iDRAC web arabiriminde Maintenance (Bakım) sekmesinde yer alan SupportAssist bölümüne girdiğinizde otomatik olarak başlar.
Sihirbazı iptal ederseniz sol üst köşede yer alan mavi Register (Kayıt) düğmesi size yeniden başlatma seçeneği sunar.
 

iDRAC9_Support_Assist_Registration_Wizard
Şekil 2: iDRAC9 SupportAssist Kayıt SihirbazıKayıt işlemini tamamlamak için gerekli olan Contact and Shipping Information (İletişim ve Sevkiyat Bilgisini) girin.
 

 1. Primary Contact Information (Birincil İlgili Kişi İletişim Bilgileri)

  Primary Contact (Birincil İlgili Kişi), destekle ilgili olaylarda ilk bilgilendirilecek kişidir.

  • First Name (Ad)
  • Last Name (Soyad)
  • Phone Number (Telefon Numarası)
  • Alternate Number (Alternatif Numara) (ilk iletişim telefon numarasına ulaşılamazsa)
  • E-posta Adresi
  • Service Address (Servis Adresi) (aygıtın servise alınacağı veya yedek parçaların gönderileceği fiziksel adres)
  • Company Name (Şirket Adı)
  • Adress (Adres) (Şirket/İlgili Kişi adresi)

    

   

 2. Secondary Contact Information (İkincil İlgili Kişi İletişim Bilgileri)

  Primary Contact (Birincil İlgili Kişiye) ulaşılmaması durumunda bilginin gerektiği gibi aktarılmasını sağlamak için Secondary Contact (İkincil İlgili Kişi İletişim Bilgileri) girin.

  Not: İkincil ilgili kişi iletişim bilgilerini istediğiniz zaman kaldırabilir veya değiştirebilirsiniz.
  • First Name (Ad)
  • Last Name (Soyad)
  • Phone Number (Telefon Numarası)
  • Alternate Number (Alternatif Numara) (ilk iletişim telefon numarasına ulaşılamazsa)
  • E-posta Adresi
    

   

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini (EULA) kabul ettikten sonra ayrıntıların doğru şekilde görüntülenip görüntülenmediğini kontrol etmek için özete göz atın.


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request
Article ID: SLN306712

Last Date Modified: 25/04/2018 08:47 PM


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.