Dell PowerEdge Sunucusunda BIOS nasıl sıfırlanır?

Dell PowerEdge Sunucusunda BIOS nasıl sıfırlanır?


Not: Bu makale, Sunucu Eğitimlerinin bir parçasıdır: Destek Araçlarına burada bulabilirsiniz.
Bu makale, bir Dell PowerEdge Sunucusunda varsayılan BIOS ayarlarının nasıl geri yükleneceğini açıklar. Bu prosedür diğer Dell ürünleri için geçerli olabilir.
 1. Sistemi açın.
 2. System Setup (Sistem Kurulumu) ekranına girmek için mavi Dell logosu görünürken < F2 > tuşuna basın.
 3.  
 4.  
 5. "System BIOS" (Sistem BIOS'u) bölümüne girin


   
 6. Alt köşedeki "Default" (Varsayılan) düğmesine tıklayın.   
 7. Eylemin onayını isteyen açılır pencerede "Yes" (Evet) düğmesine basın.

 8. BIOS ayarları sıfırlanmıştır.
   
Bu işe yaramazsa aşağıdaki işlem sırasını deneyin:
 • < Num Lock > tuşuna basın ve Num Lock ışığının yandığını doğrulayın.
 • < Caps Lock > tuşuna basın ve Caps Lock ışığının yandığını doğrulayın.
 • < Scroll Lock > tuşuna basın ve Scroll Lock ışığının yandığını doğrulayın. Klavyenin üzerindeki ışıkların tamamının Şekil 1'deki gibi yanması gerekir.
 • < Alt >+< F > tuşlarına aynı anda basın. Kurulum varsayılanlarının geri yüklendiğine dair sistem sesli bir uyarı kodu verir.


 

Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Article ID: SLN302725

Last Date Modified: 10/08/2018 11:47 AM


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.