Przywracanie fabrycznych ustawień oprogramowania komputera z systemem Windows Wista

Przywracanie fabrycznych ustawień oprogramowania komputera z systemem Windows Wista


Spis treści:

 1. Tworzenie kopii zapasowych ważnych plików i danych.
 2. Odłączenie wszystkich drugorzędnych urządzeń peryferyjnych.
 3. Przywracanie oprogramowania komputera do stanu fabrycznego.
 4. Przywracanie plików osobistych i danych z kopii zapasowych.
 5. Pobieranie i instalacja aktualizacji sterowników

Artykuł zawiera informacje dotyczące przywracania fabrycznych ustawień oprogramowania komputera.


Od 11 kwietnia 2017 r. Klienci systemu Windows Vista nie będą już otrzymywać nowych aktualizacji zabezpieczeń, poprawek niezwiązanych z zabezpieczeniami, bezpłatnych lub płatnych opcji pomocy technicznej ani internetowych aktualizacji zawartości technicznej od firmy Microsoft. Ten artykuł nie będzie już aktualizowany i pozostanie tylko w celach informacyjnych. Odwiedź witrynę firmy Microsoft, aby uzyskać pełne oświadczenie dotyczące wsparcia.
Firma Dell udostępnia dodatkowe informacje na temat Tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych na dedykowanej dla tego witrynie.

Tworzenie kopii zapasowych ważnych plików i danych

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W oknie Panel sterowania kliknij System i konserwacja, a następnie kliknij Centrum kopii zapasowych i przywracania.
 3. W oknie Wykonaj kopię zapasową plików lub całej zawartości komputera kliknij przycisk Utwórz kopie zapasowe plików.
  Jeśli zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika z żądaniem podania hasła administratora lub potwierdzenia, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 4. Na stronie Gdzie chcesz zachować kopię zapasową? wybierz lokalizację zapisywania kopii zapasowej. Aby to zrobić, kliknij opcję Na dysku twardym, dysku CD lub DVD lub W sieci i wskaż lokalizację.
  Jeśli wybierzesz dysk twardy, pamiętaj, aby zapisać dane na kluczu USB lub dysku USB.
 5. Kliknij przycisk Dalej.
 6. Na stronie Które typy plików chcesz uwzględnić w kopii zapasowej? kliknij, aby zaznaczyć pola obok typów plików, których kopie zapasowe chcesz stworzyć. Następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Na stronie Jak często chcesz wykonywać kopię zapasową? pozostaw domyślne ustawienia i kliknij przycisk Zapisz. Następnie rozpocznij wykonywanie kopii zapasowej, aby wykonać kopie zapasowe plików we wskazanej lokalizacji.

  Pliki będą zapisywane w tle, a cały proces może potrwać kilka minut. Jeśli został wybrany dysk wymienny, program może monitować o włożenie kolejnego pustego dysku, jeśli do zapisania wszystkich plików wymagana jest większa ilość miejsca. Oznacz odpowiednio dyski (np. „Moje pliki 1" itd.), aby można je było łatwo przywrócić.

  Gdy pojawi się komunikat Tworzenie kopii zapasowej zakończone, możesz przejść do następnego kroku.

  Aby uzyskać dostęp do dodatkowych zasobów pomocnych w rozwiązywaniu problemów, których nie obejmuje ograniczona gwarancja sprzętowa firmy Dell, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Dell „Wyszukiwanie dodatkowych rozwiązań".

Powrót do góry


Odłączenie wszystkich drugorzędnych urządzeń peryferyjnych

Odłącz wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne (pozostaw tylko monitor, klawiaturę i mysz):

Zewnętrzne urządzenie peryferyjne to urządzenie podłączane do portu znajdującego się z przodu, z boku lub z tyłu komputera, takie jak drukarka czy pamięć USB.
 • skaner
 • drukarka
 • kabel sieciowy lub kabel modemu
 • Osobistego asystenta cyfrowego (PDA)
 • Dysk flash USB lub inny dysk zewnętrzny
 • Inne urządzenia zewnętrzne (np. urządzenia podłączone przez USB)
 • Jeśli używasz stacji dokującej, odłącz od niej komputer.

Powrót do góry


Przywracanie oprogramowania komputera do stanu fabrycznego.

Zewnętrzne urządzenie peryferyjne to urządzenie podłączane do portu znajdującego się z przodu, z boku lub z tyłu komputera, takie jak drukarka czy pamięć USB.
 1. Włącz komputer.
 2. Podczas uruchamiania komputera naciskaj klawisz < F8 >, aż na ekranie zostanie wyświetlone menu Zaawansowane opcje rozruchu.
  Klawisz należy naciskać zanim zostanie wyświetlone logo systemu Windows. Jeśli klawisz zostanie naciśnięty po pojawieniu się logo systemu Windows na ekranie, menu Zaawansowane opcje rozruchu nie zostanie wyświetlone. Jeśli menu Zaawansowane opcje rozruchu nie pojawi się, uruchom ponownie komputer, a następnie powtórz ten krok, aby wyświetlić menu na ekranie.
 3. W menu Zaawansowane opcje rozruchu naciśnij klawisz , aby wybrać opcję Napraw swój komputer, a następnie naciśnij klawisz .
 4. Określ ustawienia języka, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij pozycję Dell Factory Image Restore.
 7. W oknie programu Dell Factory Image Restore kliknij przycisk Dalej.
 8. Zaznacz pole wyboru Yes, reformat hard drive and restore system software to factory condition (Tak, wykonaj formatowanie dysku twardego i przywróć oprogramowanie systemu do stanu fabrycznego).
 9. Kliknij przycisk Dalej.
  Zostanie przywrócona domyślna konfiguracja fabryczna komputera.
 10. Po ukończeniu operacji przywracania kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer.
  Oprogramowanie jest teraz zainstalowane w takiej postaci, w jakiej było na komputerze, gdy użytkownik go otrzymał.

Powrót do góry


Przywracanie plików osobistych i danych z kopii zapasowych.

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W oknie Panel sterowania kliknij System i konserwacja, a następnie kliknij Centrum kopii zapasowych i przywracania.
 3. Kliknij Przywracanie zaawansowane w części Przywróć pliki lub całą zawartość komputera.
 4. Na ekranie Co chcesz przywrócić? kliknij pozycję Pliki z kopii zapasowej wykonanej na innym komputerze i kliknij przycisk Dalej.
 5. Zlokalizuj kopię zapasową i przejdź do niej. Jeśli kopia została zapisana na dysku CD lub DVD, włóż dysk do napędu. Po zlokalizowaniu i wybraniu kopii kliknij przycisk Dalej.
 6. Na stronie Wybierz pliki i foldery do przywrócenia kliknij Przywróć wszystko z tej kopii zapasowej i kliknij przycisk Dalej.
  Pliki zostaną przywrócone na komputer. Jeśli przywracanie plików następuje z wymiennego napędu, a pliki zajmują więcej niż jeden dysk, narzędzie przywracania poprosi o włożenie kolejnego dysku. Może to potrwać kilka minut (w zależności od liczby i wielkości plików).

Powrót do góry


Pobieranie i instalacja aktualizacji sterowników

Po przywróceniu systemu operacyjnego odwiedź witrynę Pomoc techniczna firmy Dell, aby pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki i oprogramowanie sprzętowe komputera.

Powrót do góry


Article ID: SLN117599

Last Date Modified: 24.04.2018 14:43


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.