Rozwiązywanie problemów sprzętowych przy użyciu diagnostyki wbudowanej i online (kody błędów ePSA lub PSA)

Rozwiązywanie problemów sprzętowych przy użyciu diagnostyki wbudowanej i online (kody błędów ePSA lub PSA)Jeśli Twój komputer lub tablet Windows nie pracuje prawidłowo, możesz skorzystać z dostępnych narzędzi diagnostycznych, aby znaleźć przyczynę i rozwiązać problem, wykonując kolejne czynności.

Firma Dell oferuje diagnostykę w różnych sytuacjach.

 • Kiedy komputer nie może uruchomić systemu operacyjnego (w pełni lub w ogóle) lub nie może uzyskać dostępu do Internetu.
  W tej sytuacji powinna zostać użyta diagnostyka ePSA. Diagnostyka ePSA testuje działanie sprzętu przed wczytaniem systemu operacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w sekcjach Czym jest diagnostyka ePSA i PSA? i Jak uruchomić wbudowaną diagnostykę (ePSA i PSA).

 • Jeśli komputer uruchamia system operacyjny i może uzyskać dostęp do Internetu.
  W tej sytuacji powinna zostać użyta diagnostyka SupportAssist. Aplikacja SupportAssist działa w środowisku systemu operacyjnego i umożliwia sprawdzenie wysokiej klasy funkcji związanych z podzespołami komputera. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Jak uruchomić narzędzie diagnostyki w trybie online i wykorzystać diagnostykę do rozwiązania problemów.

  UWAGA: nie ma potrzeby uruchamiania skanu ePSA w celu sprawdzenia wyniku diagnostyki SupportAssist lub odwrotnie. Te dwa skany nie są sobie równe.
  Na przykład w przypadku sterownika karty graficznej diagnostyka ePSA może tylko przetestować podstawowe funkcje karty graficznej. Nie można przetestować maksymalnych ustawień karty ani funkcji zaawansowanych. Jednak diagnostyka SupportAssist może przetestować pełną funkcjonalność karty graficznej, w tym wykonać pełny test obciążenia.

Jeśli wbudowane narzędzie diagnostyczne znajdzie błąd, zostanie wyświetlony kod błędu, który odpowiada problemowi. Kod będzie składał się z czterech cyfr (1000 lub 2000), a następnie kolejnych czterech cyfr (na przykład 2000-0142 czy 2000-0146).

Jeśli masz już kod i nie jest on sformatowany tak, jak na przykładach, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Dell
Kody błędów w produktach komercyjnych i konsumenckich firmy Dell.

Aby uzyskać pomoc oraz informacje dotyczące uruchamiania diagnostyki, a także rozwiązywania problemów i ich zgłaszania, zapoznaj się z poniższymi rozwijanymi sekcjami.


Diagnostyka problemów sprzętowych w notebookach lub komputerach stacjonarnych firmy Dell (tylko w języku angielskim)
Przesyłanie kodów błędów ePSA online (tylko w języku angielskim)

Firma Dell oferuje zestaw narzędzi do autotestów, które są wbudowane w notebooki, komputery stacjonarne, serwery i tablety z systemem Windows. Jest to diagnostyka Dell Pre-Boot System Assessment (PSA) lub Dell Pre-Boot System Assessment (PSA).
Jeśli nie można uruchomić komputera, ta samodzielna diagnostyka jest pierwszym, co należy spróbować uruchomić. Jakiekolwiek kody błędów wygenerowane podczas tych testów mogą okazać się przydatne podczas rozwiązywania problemu.

Uwaga: kod błędu wyświetlany w narzędziu diagnostycznym składa się z czterech cyfr (1000 lub 2000), a następnie kolejnych czterech cyfr.
Po uzyskaniu kodu możesz:

Ta sekcja omawia podzespoły zamontowane w komputerze. Skorzystaj z poniższych kart, aby wyszukać szczegółowe informacje.

Uwaga: w przypadku komputerów osobistych zakupionych przed 1 stycznia 2009 r., należy sprawdzić kartę Starsza diagnostyka 32-bitowa w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Narzędzia diagnostyczne dla komputerów PC i tabletów firmy Dell.

Diagnostyka ePSA i PSA może być wykonywana na zaszyfrowanych dyskach twardych z funkcją Full Drive Encryption (FDE) bez potrzeby podania hasła. Diagnostyka ta może być wykonywana także na dyskach zaszyfrowanych przy użyciu funkcji Bitlocker.

Choć dane na dysku zaszyfrowanym faktycznie są niedostępne, diagnostyka wykorzystuje miejsca na dysku twardym do testowania i przechowywania wyników, które są dostępne.

Jeśli podczas przeprowadzania testów diagnostycznych PSA lub ePSA występują błędy, należy przejść do narzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.

 1. Naciśnij klawisz F12, gdy pojawi się ekran powitalny firmy Dell podczas rozruchu.

 2. Wybierz opcję Diagnostics (Diagnostyka) z menu.

Uwaga: diagnostyki notebooków nie należy przeprowadzać, gdy komputer jest zadokowany lub zamknięty. Może to spowodować fałszywe zgłoszenia błędów.
 1. Naciśnij jedną z poniższych kombinacji klawiszy podczas uruchamiania:
  • Przytrzymaj klawisz Fn i przycisk zasilania.
  • Naciśnij przycisk wyciszenia podczas uruchamiania (dotyczy tylko notebooków Latitude z serii E).
  • Naciśnij klawisz F12, kiedy pojawi się ekran powitalny firmy Dell.
 2. Wybierz opcję Diagnostics (Diagnostyka) z menu.

Rysik może działać przy kalibracji domyślnej lub według ustawień użytkownika. Zalecamy korzystanie z rysika w trybie online po skalibrowaniu według ustawień użytkownika. Kalibracja umożliwia zoptymalizowanie działania rysika pod kątem konkretnego użytkownika.

 1. Uruchom komputer i natychmiast naciśnij przycisk zwiększania głośności przed wyświetleniem ekranu powitalnego z logo firmy Dell. Umożliwia to dostęp do menu rozruchu.
 2. Dotknij opcji Diagnostics (Diagnostyka) na ekranie lub naciśnij przycisk zwiększania głośności, aby przesunąć wskaźnik do pozycji Diagnostics (Diagnostyka).
 3. Naciśnij przycisk zmniejszania głośności, aby potwierdzić wybór i uruchomić narzędzie ePSA.

Komputery 11G i nowsze:

 1. Naciśnij klawisz F10, aby otworzyć kontroler cyklu eksploatacji, lub klawisz F11, aby uzyskać dostęp do menedżera rozruchu.
 2. Wybierz opcję Diagnostics (Diagnostyka) z menu.

Komputery 10G i starsze:

 1. Naciśnij klawisz F10 w celu uruchomienia opcji Utility Mode (diags).
Uwagi

Ta sekcja omawia podzespoły zamontowane w komputerze. Skorzystaj z poniższych kart, aby wyszukać szczegółowe informacje.

Kiedy komputer lub tablet przejdzie do systemu Windows i połączy się z Internetem, możesz uruchomić diagnostykę na stronie pomocy technicznej firmy Dell.

 1. Przejdź na stronę pomocy technicznej firmy Dell.
 2. Wprowadź kod serwisowy lub kod usług ekspresowych. Aby odszukać kod Service Tag lub kod usług ekspresowych, przejdź do strony Gdzie znajduje się kod Service Tag?
 3. Dotknij lub kliknij kartę Diagnostyka.

Dostępne są następujące opcje diagnostyki:

 • Szybki test. Może to potrwać 10–15 minut w zależności od podzespołów komputera.
 • Pełny test. Może to potrwać 40 minut lub dłużej w zależności od podzespołów komputera.
 • Niestandardowy test podzespołów. Wybierz testy podzespołów, które chcesz uruchomić i dotknij lub kliknij polecenie Uruchom test.

Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Dell Narzędzie diagnostyki w trybie online firmy Dell — rozwiązywanie problemów z komputerem firmy Dell, aby uzyskać więcej informacji dotyczących uruchamiania diagnostyki w trybie online i rozwiązać problemy z komputerem.


Zapoznaj się z biblioteką wsparcia Serwery, pamięć masowa i sieć, aby uzyskać informacje na temat uruchamiania diagnostyki w trybie online.

Uwaga: jeśli diagnostyka nie znajdzie problemów, Twoje podzespoły działają prawidłowo. Oznacza to, że najprawdopodobniej wystąpił błąd w systemie operacyjnym komputera.

Aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązywania problemów z wydajnością i uzyskać dalsze, ogólne informacje, skorzystaj z poniższych zasobów.

Kiedy uzyskasz kod ePSA, możesz przesłać kod Service Tag, błąd ePSA i kod weryfikacji na stronie Przedrozruchowy test działania urządzenia SupportAssist, aby poznać dalsze czynności.

Uwaga: kod błędu wyświetlany w narzędziu ePSA składa się z czterech cyfr (1000 lub 2000), a następnie kolejnych czterech cyfr.
Po uzyskaniu numeru możesz:

W niektórych nowszych komputerach zainstalowano narzędzie diagnostyczne ePSA w wersji 3.0. Po znalezieniu błędu zostanie wyświetlony kod QR (Rys. 1). Możesz zeskanować kod QR z telefonu, aby otworzyć stronę Przedrozruchowy test działania urządzenia SupportAssist, na której możesz przesłać kod Service Tag, błąd ePSA i kod weryfikacji i poznać dalsze czynności.

ePSA QRCode — przykład
Rys. 1: przykład kodu QR ePSA

Czytniki kodów QR są dostępne w sklepach z aplikacjami Google Play i Apple.

Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj film Dell ePSA Pre-boot System Assessment. Łącze zewnętrzne

Uwagi
 • Podczas rozwiązywania problemów z systemem jednym ze standardowych zadań jest aktualizacja systemu Basic Input/Output System (BIOS), zwanego też konfiguracją systemu.
  Przed uruchomieniem diagnostyki zalecamy aktualizację systemu BIOS do najnowszej dostępnej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell „Czym jest BIOS oraz jak pobrać i zainstalować jego najnowszą wersję?"

 • W przypadku komputerów przenośnych bateria jest objęta podstawową, roczną gwarancją, licząc od daty zakupu. Awarie baterii, które wystąpią po upływie pierwszego roku, nie są objęte gwarancją komputera. Nie dotyczy to baterii, dla których wykupiono dodatkową gwarancję, lub oznaczonych zielonym symbolem gwarancji 3-letniej.

 • Trzy ostanie cyfry kodu są nazywane sygnałami dźwiękowymi. Sygnały te są wysyłane, gdy komputer nie jest w stanie wyświetlić komunikatu. Na przykład kod błędu 2000-0142 składa się z sygnału 142, który jest nadawany w następujący sposób: 1 sygnał – przerwa – 4 sygnały – przerwa – 2 sygnały. W tym przypadku sygnały dźwiękowe informują użytkownika o tym, że autotest dysku twardego nie powiódł się.

 • Po otrzymaniu kodu błędu znajdź go w poniższej tabeli i wykonaj czynności opisane w kolumnie Kolejne kroki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, odwiedź naszą stronę Przedrozruchowy test działania urządzenia SupportAssist, opisaną w skrócie jako Narzędzie online do diagnostyki ePSA w tabeli.

 • Najprostszym sposobem na wyszukanie kodu w tabeli jest naciśnięcie oraz przytrzymanie klawisza Ctrl (control) i naciśnięcie klawisza f, aby otworzyć okno funkcji wyszukiwania. Wpisz kod dokładnie tak, jak został wyświetlony.

Opracowany przez firmę Dell Interaktywny agent wyszukiwania (tylko w języku angielskim) może dostarczyć informacje dotyczące konkretnego kodu błędu bez konieczności wyszukiwania w poniższej tabeli.
Może pojawić się prośba o wybranie wersji programu diagnostycznego zainstalowanego w posiadanym komputerze. Od tej informacji zależy uzyskanie prawidłowych wyników, Aby sprawdzić, jaka wersja programu diagnostycznego jest zainstalowana w komputerze, spójrz na górną część ekranu. Jeśli widać tam napis „Pre Boot System Assessment", wybierz opcję PSA lub PSA+. Jeśli widać tam napis „ePSA Pre Boot System Assessment", wybierz opcję ePSA

Kod błędu (PSA i ePSA)Komunikat o błędzieCo to oznacza?Kolejne kroki

PSA NA

ePSA 2000-0111
CPU - exception occurred (Procesor - wystąpił wyjątek). Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0112
CPU - machine check exception detected (Procesor - wykryto wyjątek sprawdzania komputera). Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0114 (nieużywane zUEFI BIOS).
CPU - Cache integrity test discrepancy (Procesor - rozbieżność w testach spójności pamięci podręcznej). Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
 • Sprawdź temperatury w informacjach o stanie komputera i sprawdź, czy przepływ powietrza nie jest zablokowany.
PSA NA

ePSA 2000-0114
CPU [d] (ID 0x[X]) data error at address [p] (Błąd danych procesora [d] (identyfikator 0x[X]) w adresie [p]). Oczekiwano [X], ale znaleziono [X]. Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0114
Unable to start application processor(s) (Nie można uruchomić procesora(-ów) aplikacji). Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0114
CPU [d] (ID [X]) did not reach test step [d] (Procesor [d] (identyfikator [X]) nie osiągnął kroku testu [d]). Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0114
CPU [d] (ID [X]) recorded unknown test result [X] (Procesor [d] (identyfikator [X]) odnotował nieznany wynik testu [X]). Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0115
CPU – Stress Thermal condition (Procesor – Warunek obciążenia termicznego). Limit (d)C. Actual (d)C (Limit (d)C. Aktualne (d)C) Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
 • Sprawdź temperatury w informacjach o stanie komputera i sprawdź, czy przepływ powietrza nie jest zablokowany.
PSA NA

ePSA 2000-0121
Memory - memory errors were detected and repaired (Pamięć - błędy pamięci zostały wykryte i naprawione). Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej lub pamięci komputera. Jednak komputer wykonał samodzielną naprawę.
Uwaga: powtórz diagnostykę PSA po każdym kroku, aby zobaczyć, czy problem został rozwiązany.
 • Wyłącz komputer i zamontuj ponownie pamięć (patrz instrukcja serwisowa, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami).
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wypróbuj poszczególne moduły, jeśli w komputerze zainstalowano dwa lub więcej.
 • Wypróbuj moduł pamięci o takim samym typie z innego komputera, jeśli to możliwe.

Jeśli po wykonaniu tych czynności diagnostyka nadal wyświetla kod błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.

PSA 1000-0122

ePSA 2000-0122
PSA Memory - test initialization failure (Pamięć PSA - błąd podczas inicjowania testu).

ePSA Memory - memory errors were detected and excessive errors were detected (Pamięć ePSA - wykryto błędy pamięci i wykryto nadmierne błędy pamięci).
Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej lub pamięci komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
Uwaga: powtórz diagnostykę PSA po każdym kroku, aby zobaczyć, czy problem został rozwiązany.
 • Wyłącz komputer i zamontuj ponownie pamięć (patrz instrukcja serwisowa, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami).
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wypróbuj poszczególne moduły, jeśli w komputerze zainstalowano dwa lub więcej.
 • Wypróbuj moduł pamięci o takim samym typie z innego komputera, jeśli to możliwe.

Jeśli po wykonaniu tych czynności diagnostyka nadal wyświetla kod błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.

PSA 1000-0123

ePSA 2000-0123
(nieużywane zUEFI BIOS).
Memory – integrity test discrepancy (Pamięć – rozbieżność w testach spójności).[s]. Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej lub pamięci komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
Uwaga: powtórz diagnostykę PSA po każdym kroku, aby zobaczyć, czy problem został rozwiązany.
 • Wyłącz komputer i zamontuj ponownie pamięć (patrz instrukcja serwisowa, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami).
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wypróbuj poszczególne moduły, jeśli w komputerze zainstalowano dwa lub więcej.
 • Wypróbuj moduł pamięci o takim samym typie z innego komputera, jeśli to możliwe.

Jeśli po wykonaniu tych czynności diagnostyka nadal wyświetla kod błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.

PSA NA

ePSA 2000-0123
Memory error detected (Wykryto błąd pamięci). [s] Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej lub pamięci komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
Uwaga: powtórz diagnostykę PSA po każdym kroku, aby zobaczyć, czy problem został rozwiązany.
 • Wyłącz komputer i zamontuj ponownie pamięć (patrz instrukcja serwisowa, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami).
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wypróbuj poszczególne moduły, jeśli w komputerze zainstalowano dwa lub więcej.
 • Wypróbuj moduł pamięci o takim samym typie z innego komputera, jeśli to możliwe.

Jeśli po wykonaniu tych czynności diagnostyka nadal wyświetla kod błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.

PSA NA

ePSA 2000-0124
System Log (Dziennik systemu) - , Ta informacja w dzienniku systemu pokazuje czas i komunikaty dotyczące zdarzeń systemu.
 • Wyczyść dziennik.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
PSA NA

ePSA 2000-0125
Event Log (Dziennik zdarzeń). Dziennik zdarzeń systemu IPMI jest pełny z różnych powodów lub rejestrowanie zostało zatrzymane, ponieważ wystąpiło zbyt wiele błędów ECC.
 • Wyczyść dziennik.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
PSA NA

ePSA 2000-0126
Event Log (Dziennik zdarzeń). Dzienniki zdarzeń muszą zatem zostać wyczyszczone przed kontynuacją testowania.
 • Wyczyść dziennik.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
PSA NA

ePSA 2000-0131
Battery - the battery is not installed (Bateria - bateria niezainstalowana). Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej lub baterii komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wyłącz komputer i zamontuj ponownie baterię, jeśli to możliwe.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0132
Battery - The battery is reaching the end of its usable life (Bateria - okres użyteczności baterii zbliża się do końca). Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej lub baterii komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wyłącz komputer i zamontuj ponownie baterię, jeśli to możliwe.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0133
Battery - the battery cannot provide sufficient power (Bateria - bateria nie dostarcza wystarczającej energii). Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej lub baterii komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wyłącz komputer i zamontuj ponownie baterię, jeśli to możliwe.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0134
Battery charging circuit - Battery health data indicates the maximum number of charge cycles has exceeded maximum limit (Obwód ładowania – dane o kondycji baterii informują o przekroczeniu maksymalnej liczby cyklów ładowania). Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej lub baterii komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wyłącz komputer i zamontuj ponownie baterię, jeśli to możliwe.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0134
Battery - Charge cycles exceeded maximum limit (Bateria – liczba cykli ładowania przekroczyła maksymalny limit). Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej lub baterii komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wyłącz komputer i zamontuj ponownie baterię, jeśli to możliwe.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0135
Battery - Not a Dell battery (Bateria – bateria firmy innej niż Dell). System nie będzie ładować tej baterii. Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej lub baterii komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Jeśli bateria jest firmy innej niż Dell, wymień ja na baterię firmy Dell.
 • W przypadku baterii firmy Dell powtórz diagnostykę PSA z podłączoną ładowarką zgodnie z poleceniami w teście.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0135
Charger – Unexpected charge condition detected (Ładowarka – wykryto nieoczekiwany stan naładowania). Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej lub baterii komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Powtórz diagnostykę PSA z podłączoną ładowarką zgodnie z poleceniami w teście.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-013
7
Charger – Unexpected charge condition detected (Ładowarka – wykryto nieoczekiwany stan naładowania). Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej lub baterii komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Powtórz diagnostykę PSA z podłączoną ładowarką zgodnie z poleceniami w teście.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA 2000-0141

ePSA 2000-0141
Hard Drive - No Hard Drive detected (Dysk twardy – nie wykryto dysku) System BIOS informuje o niewykryciu dysku twardego. W przypadku notebooka wyjmij, a następnie zamontuj ponownie dysk twardy. W przypadku komputera stacjonarnego odłącz, a następnie podłącz oba końce kabla danych oraz kabel zasilania dysku. Powtórz diagnostykę PSA. Jeśli jest dostępny sprawny dysk, sprawdź, czy jest on wykrywany przez system lub sprawdź podejrzany dysk w sprawnym systemie.
 • Jeśli nie masz dysku, może to być komunikat wyświetlany automatycznie, niewymagający działania.
 • Jeśli masz dysk twardy, podłącz go ponownie do płyty systemowej (patrz instrukcja serwisowa, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami).
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemOprogramowanie sprzętowe systemu BIOS i dysku twardego.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA 1000-0142

ePSA 2000-0142
PSA Hard Drive - drive self test failed (PSA dysku twardego - autotest dysku twardego zakończony niepowodzeniem).

ePSA Hard Drive - self test unsuccessful (ePSA dysku twardego - autotest zakończony niepowodzeniem).
Dysk twardy informuje o wystąpieniu awarii.
PSA 1000-0143

ePSA 2000-0143
Hard Drive - SMART read command unsuccessful (Dysk twardy - polecenie odczytu SMART nie powiodło się). Dysk twardy informuje o wystąpieniu awarii.
PSA 1000-0144

ePSA 2000-0144
Hard Drive - no support for drive self test (Dysk twardy - brak obsługi autotestu napędu). Dysk twardy informuje o wystąpieniu awarii.
PSA 1000-0145

ePSA 2000-0145
PSA Hard Drive - timeout waiting for Drive Self Test to complete (PSA dysku twardego - przekroczenie czasu oczekiwania na zakończenie autodiagnostyki napędu).

ePSA Hard Drive - self test did not complete (ePSA dysku twardego - autotest nie został ukończony).
Ostatnio podjęta próba przetestowania dysku twardego nie została zakończona. Odwiedź witrynę https://www.dell.com/Support/ w celu pobrania aktualizacji oprogramowania sprzętowego dysku twardego. Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest dostępna, pobierz ją i zainstaluj. W przypadku komputera przenośnego włóż dysk z powrotem na swoje miejsce, natomiast w przypadku komputera stacjonarnego podłącz kabel danych oraz kabel zasilania, a następnie powtórz diagnostykę PSA.
PSA 1000-0146

ePSA 2000-0146
Hard Drive - self test log contains previous errors (Dysk twardy - rejestr autotestu zawiera poprzednie błędy). Dysk twardy informuje o awarii.
PSA 1000-0147

ePSA 2000-0147
PSA Optical Drive - IDE status failed (PSA napędu optycznego - błąd stanu IDE).

ePSA Optical Drive - self test --(s) (ePSA napędu optycznego - autotest -- (s)).
Napęd CD lub DVD informuje o wystąpieniu awarii.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie napęd optyczny do płyty systemowej (patrz instrukcja serwisowa, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami).
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA 1000-0148

ePSA 2000-0148 zastąpiono 2000-0152
PSA Optical Drive - BIST --(s) (PSA napędu optycznego - BIST --(s))

ePSA Optical Drive - incorrect status (ePSA napędu optycznego - nieprawidłowy stan).
Napęd CD lub DVD informuje o wystąpieniu awarii.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie napęd optyczny do płyty systemowej (patrz instrukcja serwisowa, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami).
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0149
Optical Drive - no drive detected (Napęd optyczny - nie wykryto napędu). Napęd CD lub DVD informuje o wystąpieniu awarii.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie napęd optyczny do płyty systemowej (patrz instrukcja serwisowa, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami).
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0150 zastąpiono 2000-0141
Hard Drive - No Hard Drive detected (Dysk twardy – nie wykryto dysku) System BIOS informuje o niewykryciu dysku twardego. W przypadku komputera przenośnego należy wyjąć, a następnie włożyć z powrotem dysk twardy, natomiast w przypadku komputera stacjonarnego należy odłączyć, a następnie podłączyć oba końce kabla danych oraz kabel zasilania napędu. Powtórz diagnostykę PSA. Jeśli jest dostępny sprawny dysk, sprawdź, czy jest on wykrywany przez system lub sprawdź podejrzany dysk w sprawnym systemie.
 • Jeśli nie masz dysku, może to być komunikat wyświetlany automatycznie, niewymagający działania.
 • Jeśli masz dysk twardy, podłącz go ponownie do płyty systemowej (patrz instrukcja serwisowa, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami).
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0151
Hard Drive - Incorrect status = [x] [s] (Dysk twardy - nieprawidłowy stan = [x] [s]). Przewidywana awaria SMART oznacza błąd SMART dysku twardego. Odwiedź witrynę https://www.dell.com/Support/ w celu pobrania aktualizacji oprogramowania sprzętowego dysku twardego. Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest dostępna, pobierz ją i zainstaluj. W przypadku komputera przenośnego włóż dysk z powrotem na swoje miejsce, natomiast w przypadku komputera stacjonarnego podłącz kabel danych oraz kabel zasilania, a następnie powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli masz dysk twardy, podłącz go ponownie do płyty systemowej (patrz instrukcja serwisowa, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami).
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0152
Optical Drive - Incorrect status = [x] [s] (Napęd optyczny - nieprawidłowy stan = [x] [s]) Napęd CD lub DVD informuje o nieprawidłowym stanie w narzędziu diagnostycznym. Odwiedź witrynę https://www.dell.com/Support/ w celu pobrania aktualizacji oprogramowania sprzętowego dysku twardego. Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest dostępna, pobierz ją i zainstaluj. W przypadku komputera przenośnego włóż dysk z powrotem na swoje miejsce, natomiast w przypadku komputera stacjonarnego podłącz kabel danych oraz kabel zasilania, a następnie powtórz diagnostykę PSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Odłącz i zainstaluj ponownie napęd optyczny (patrz instrukcja serwisowa, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami).
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0153
Hard Drive - Removable Hard Drive [d] - Incorrect status = [x] [s] (Dysk twardy - Wymienny dysk twardy [d] - nieprawidłowy stan = [x] [s]) Komputery stacjonarne, serwery: Sprawdź instalację, przewody i połączenia dysku wymiennego. Wszystkie komputery: Jeśli błąd nie ustąpi, upewnij się, że oprogramowanie układowe napędu i system BIOS są aktualne.
 • Podłącz ponownie złącza do komputera.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0154
Tape Drive - Tape Drive [s] - S/N [d], incorrect status = [d] [d] (Napęd taśmowy - Napęd taśmowy [s] - S/N [d], nieprawidłowy stan = [d] [d]). Sprawdź instalację, przewody i połączenia napędu taśmowego. Jeśli błąd nie ustąpi, sprawdź, czy oprogramowanie układowe napędu jest aktualne.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Odłącz i zainstaluj ponownie napęd taśmowy. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji obsługi.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0155
Hard Drive - Not Installed (Dysk twardy - nie zainstalowano). Ten błąd występuje w notebookach, które muszą mieć dysk twardy.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
  (Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Jak zaktualizować system BIOS przy użyciu pamięci flash USB?").
 • Podłącz ponownie dysk twardy do płyty systemowej (patrz instrukcja serwisowa, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami).
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA: 2000-0156
HARD DISK DRIVE / NVMe DRIVE (DYSK TWARDY/NVMe) [s] [s] read test unsuccessful (Test odczytu [s] [s] zakończony niepowodzeniem).
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
  (Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Jak zaktualizować system BIOS przy użyciu pamięci flash USB?").
 • Uruchom ponownie diagnostykę ePSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA: 2000-0161
HARD DISK DRIVE / NVMe DRIVE (DYSK TWARDY/NVMe) Hard Drive – No NVMe Drive detected on PCI tag [x] (Dysk twardy – nie wykryto dysku NVMe na znaczniku PCI [x]).
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
  (Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Jak zaktualizować system BIOS przy użyciu pamięci flash USB?").
 • Uruchom ponownie diagnostykę ePSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA 1000-0212

ePSA 2000-0212 (nieużywane zUEFI BIOS).
System board - CMOS, Location = (x), Expected = (x), Found = (x) (Płyta systemowa – CMOS, lokalizacja = (x), oczekiwano = (x), znaleziono = (x)). Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA 1000-0213

ePSA 2000-0213 (nieużywane zUEFI BIOS).
System board - CMOS battery failure detected (Płyta systemowa - wykryto awarię baterii CMOS). Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd związany z baterią CMOS (bateria ta jest odpowiedzialna za utrzymywanie ustawień systemu BIOS, gdy system nie jest zasilany prądem). W przypadku komputerów stacjonarnych jest to łatwa do wymiany bateria, która jest stosowana także w zegarkach. Baterię tę można także wymienić w niektórych komputerach przenośnych.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Wymień baterię CMOS na nową. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA 1000-0221

ePSA 2000-0221 (nieużywane zUEFI BIOS).
PSA System board - Interval Timer Channel 0 (mode 0) is not generating interrupts (PSA płyty systemowej - Kanał 0 (tryb 0) czasomierza nie generuje przerwań).

ePSA Timer – Interval timer not functional (ePSA czasomierza – czasomierz nie działa).
Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. W przypadku wykrycia błędu pamięci wypróbuj kolejno poszczególne moduły. W przypadku wystąpienia błędu pamięci 2000-0123 i ponownego zakończenia diagnostyki niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wyjmij i włóż ponownie baterię CMOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA 1000-0222

ePSA 2000-0222 (nieużywane zUEFI BIOS).
PSA System board - Interval Timer Channel 0 (mode 0) is not generating interrupts (PSA płyty systemowej - Kanał 0 (tryb 0) czasomierza nie generuje przerwań).

ePSA Timer – Interval timer not functional (ePSA czasomierza – czasomierz nie działa).
Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. W przypadku wykrycia błędu pamięci wypróbuj kolejno poszczególne moduły. W przypadku wystąpienia błędu pamięci 2000-0123 i ponownego zakończenia diagnostyki niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA 1000-0223

ePSA 2000-0223 (nieużywane zUEFI BIOS).
System board - Timer - Interval timer initial clock output level incorrect (Płyta systemowa - Czasomierz - Nieprawidłowy początkowy poziom sygnału wyjściowego czasomierza). Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. W przypadku wykrycia błędu pamięci wypróbuj kolejno poszczególne moduły. W przypadku wystąpienia błędu pamięci 2000-0123 i ponownego zakończenia diagnostyki niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA 1000-0224

ePSA 2000-0224 (nieużywane zUEFI BIOS).
System board - Interval Timer had wrong time period in mode (Płyta systemowa - Nieprawidłowy okres czasomierza w trybie). Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. W przypadku wykrycia błędu pamięci wypróbuj kolejno poszczególne moduły. W przypadku wystąpienia błędu pamięci 2000-0123 i ponownego zakończenia diagnostyki niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA 1000-0231

ePSA 2000-0231 (nieużywane zUEFI BIOS).
System board - Failure in Interval timer in mode (Płyta systemowa - Awaria czasomierza w trybie). Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. W przypadku wykrycia błędu pamięci wypróbuj kolejno poszczególne moduły. W przypadku wystąpienia błędu pamięci 2000-0123 i ponownego zakończenia diagnostyki niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA 2000-0232

ePSA 2000-0232 (nieużywane zUEFI BIOS).
System board - the RTC did not generate periodic ticks (Płyta systemowa - brak okresowego taktowania przez zegar RTC). Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. W przypadku wykrycia błędu pamięci wypróbuj kolejno poszczególne moduły. W przypadku wystąpienia błędu pamięci 2000-0123 i ponownego zakończenia diagnostyki niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA 2000-0233

ePSA 2000-0233 (nieużywane zUEFI BIOS).
PSA System board - RTC 'seconds' count is not updating (PSA płyty systemowej - licznik sekund RTC nie jest aktualizowany).

ePSA RTC - 'seconds' count is not updating (ePSA RTC - licznik sekund nie jest aktualizowany).
Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd związany z zegarem czasu rzeczywistego (RTC) głównej płyty systemowej komputera. W przypadku wykrycia błędu pamięci wypróbuj kolejno poszczególne moduły. W przypadku wystąpienia błędu pamięci 2000-0123 i ponownego zakończenia diagnostyki niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA 1000-0234

ePSA 2000-0234 (nieużywane zUEFI BIOS).
PSA System board - timeout waiting for RTC update flag to set (PSA płyty systemowej - przekroczenie czasu oczekiwania na ustawienie flagi aktualizacji zegara RTC).

ePSA: System board - HPET [D], incorrect time period (ePSA: Płyta systemowa - HPET [D], nieprawidłowy okres czasu). Expected = [D], Found = [D] (Oczekiwane = [D], znalezione = [D] ).
Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. W przypadku wykrycia błędu pamięci wypróbuj kolejno poszczególne moduły. W przypadku wystąpienia błędu pamięci 2000-0123 i ponownego zakończenia diagnostyki niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA 1000-0235

ePSA NA
System board - PM timer 1 had wrong time period (Płyta systemowa - nieprawidłowy okres czasomierza PM 1) Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. W przypadku wykrycia błędu pamięci wypróbuj kolejno poszczególne moduły. W przypadku wystąpienia błędu pamięci 2000-0123 i ponownego zakończenia diagnostyki niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA 1000-0241

ePSA 2000-0241 (nieużywane zUEFI BIOS).
BIOS - A20 gate not enabled (BIOS - bramka A20 niewłączona). Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. W przypadku wykrycia błędu pamięci wypróbuj kolejno poszczególne moduły. W przypadku wystąpienia błędu pamięci 2000-0123 i ponownego zakończenia diagnostyki niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA 1000-0242

ePSA 2000-0242 (nieużywane zUEFI BIOS).
PSA System board - no interrupt detected for IRQ (PSA płyty systemowej - nie wykryto przerwania dla IRQ)

ePSA - System board - Interrupt controller, IRQ = [d] [s] not detected (ePSA - Płyta systemowa - kontroler przerwań, IRQ = [d], nie wykryto [s]).
Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. W przypadku wykrycia błędu pamięci wypróbuj kolejno poszczególne moduły. W przypadku wystąpienia błędu pamięci 2000-0123 i ponownego zakończenia diagnostyki niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS do najnowszej wersji przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0243
System board - USB device, IO board, Daughter Card (Płyta systemowa – urządzenie USB, płyta IO, karta Daughter Card) Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć kontrolera USB lub portów głównej płyty systemowej komputera. Odłącz wszystkie urządzenia USB i uruchom ponownie diagnostykę. Przetestuj urządzenia USB w innym porcie. Wypróbuj urządzenie USB, które jest w 100% sprawne.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0244
System board - USB device failed with return code 0x[x] (Płyta systemowa - nastąpiła awaria urządzenia USB o kodzie 0x[x]) Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć kontrolera USB lub portów głównej płyty systemowej komputera. Odłącz wszystkie urządzenia USB i uruchom ponownie diagnostykę. Przetestuj urządzenia USB w innym porcie. Wypróbuj urządzenie USB, które jest w 100% sprawne.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0245
System board - USB device timeout waiting for the device to respond (Płyta systemowa - przekroczenie czasu oczekiwanie na odpowiedź urządzenia USB) Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć kontrolera USB lub portów głównej płyty systemowej komputera. Odłącz wszystkie urządzenia USB i uruchom ponownie diagnostykę. Przetestuj urządzenia USB w innym porcie. Wypróbuj urządzenie USB, które jest w 100% sprawne.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0251
Event Log - the log contains failing records (Dziennik zdarzeń - dziennik zawiera zapisy awarii) Dotyczy zdarzeń BIOS — TYLKO SERWERY.
 • Wyczyść dziennik zdarzeń w systemie BIOS.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0261
System board – Data errors (Płyta systemowa – błędy danych). Awaria wielu DIMM pamięci, prawdopodobnie spowodowana przez problemy z płytą główną.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0313
Touchpad - pointing stick/touchpad not detected (Panel dotykowy – nie wykryto wskaźnika/panelu dotykowego) Mysz, panel dotykowy lub punkt dotykowy nie jest wykrywany przez narzędzia diagnostyczne. Wyłącz komputer, rozłącz, a następnie podłącz wszystkie połączenia kablowe, a następnie sprawdź system BIOS, aby upewnić się panel dotykowy lub mysz nie została odłączona.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Jeśli mysz, panel dotykowy lub wskaźnik są odłączone, podłącz je ponownie.
 • W przypadku laptopa upewnij się, że panel dotykowy jest aktywny.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0314
Thermal - the (s) reading (dc) exceeds the thermal limit (Zabezpieczenie termiczne - Odczyt (dc) z (s) przekracza limit termiczny). Błędy płyty systemowej, radiatora, wentylatora lub procesora w narzędziach diagnostycznych.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Sprawdź dzienniki, wentylator i inne oznaki przegrzania.
 • Sprawdź komputer pod kątem zatkanych lub zablokowanych otworów wentylacyjnych.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0315
Sensor - the (s) reading (dc) is lower than expected (Czujnik - odczyt (dc) z (s) jest niższy niż oczekiwano) Błędy płyty systemowej lub czujnika w narzędziach diagnostycznych.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Sprawdź dzienniki systemu.
 • Sprawdź komputer pod kątem zatkanych lub zablokowanych otworów wentylacyjnych.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA 1000-0321

ePSA 2000-0321
PSA LCD EDID - unable to access EDID EEPROM (PSA LCD EDID - nie można uzyskać dostępu do pamięci EEPROM danych EDID)

ePSA Unable to detect LCD (ePSA Nie można wykryć wyświetlacza LCD)
Błąd LCD Extended Display Identification Data (EDID) - unable to access the EDID Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM) na ekranie LCD informuje o awarii związanej z danymi. Jeśli na ekranie LCD widać obraz, nie wymaga on wymiany.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie kabel monitora LCD.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA 1000-0322

ePSA 2000-0322
PSA LCD Panel - Error accessing the LCD inverter (PSA panelu LCD - błąd dostępu do inwertera LCD)

ePSA LCD panel - unable to modify brightness (ePSA panelu LCD - nie można zmienić jasności)
LCD panel - Unable to modify brightness (Wyświetlacz LCD – nie można zmienić jasności). Spróbuj dostosować jasność za pomocą klawiszy systemowych Windows. Uruchom system BIOS i sprawdź, czy można dostosować w nim jasność bez uruchamiania systemu Windows
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0323
LCD panel – Unable to detect inverter lamp status (Panel lCD - Nie można wykryć stanu lampy inwertera) Sprawdź złącze LCD i przewody.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie kabel monitora LCD.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0324
LCD panel - user reported LCD BIST colors were not displayed (Wyświetlacz LCD – użytkownik zgłosił niewyświetlanie kolorów LCD BIST) Ten błąd może zostać wyświetlony, jeśli użytkownik odpowie Nie w teście LCD BIST, gdy prawidłowa odpowiedź to Tak. Jeśli było widać ekrany kolorów (czerwony, niebieski, zielony i biały) z tekstem bez zakłóceń, linii lub problemów z kolorami, powtórz diagnostykę i jeśli ekran będzie wyglądać normalnie, kliknij Tak.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę LCD BIST.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0325
LCD panel - user provided no input for LCD BIST (Wyświetlacz LCD – brak danych dla LCD BIST od użytkownika) Ten błąd może zostać wyświetlony, jeśli użytkownik odpowie Nie w teście LCD BIST. Jeśli było widać ekrany kolorów (czerwony, niebieski, zielony i biały) z tekstem bez zakłóceń, linii lub problemów z kolorami, powtórz diagnostykę i jeśli ekran będzie wyglądać normalnie, kliknij Tak.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA 1000-0326

ePSA 2000-0326
LCD panel - unable to turn lamp on or off (Wyświetlacz LCD – nie można włączyć lub wyłączyć lampy) Podczas przeprowadzania testów diagnostycznych nie udało się włączyć lampy podświetlenia.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie kabel monitora LCD.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0327
LCD panel - unable to use BIOS interface (Wyświetlacz LCD – nie można użyć interfejsu systemu BIOS) Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) nie wyświetla prawidłowo ekranu systemu BIOS i ekran ten jest niewidoczny na ekranie LCD.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie kabel monitora LCD.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0328
LCD panel - unable to detect variance in ambient light sensor (Wyświetlacz LCD – nie można wykryć wariancji w czujniku ALS) Podczas przeprowadzania testów diagnostycznych czujnik jasności otoczenia, który jest odpowiedzialny za automatyczne ściemnianie ekranu w słabych warunkach oświetlenia, nie zareagował.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie kabel monitora LCD.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0331
Video controller - No video controller detected (Kontroler wideo – nie wykryto kontrolera wideo) System nie wykrywa karty graficznej. W przypadku komputerów stacjonarnych z kartą graficzną PCI-E należy ją wyjąć, a następnie włożyć na swoje miejsce oraz podłączyć do niej wszelkie kable zasilania. Następnie należy podłączyć kabel wideo i powtórzyć diagnostykę PSA.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Komputer stacjonarny: wyłącz komputer, a jeśli jest on wyposażony w kartę PCI-E, wyjmij ją, a następnie włóż na swoje miejsce.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0332
Video memory - Video memory integrity test discrepancy (Pamięć wideo - rozbieżność w testach spójności pamięci wideo) Diagnostyka PSA wykryła awarię pamięci wideo. Zresetuj pamięć systemową i zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wyjmij pamięć systemową i włóż ją na swoje miejsce.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA 1000-0333

ePSA 2000-0333
PSA Video - Graphics test timed out waiting for keyboard response (PSA wideo - Przekroczenie czasu testu karty graficznej podczas oczekiwania na odpowiedź klawiatury)

ePSA Video - User provided no input for graphics test (ePSA wideo - użytkownik nie podał danych w teście grafiki)
Diagnostyka PSA nie wykryła naciśnięcia klawisza Y lub N przez użytkownika po zakończeniu testu wideo. Upewnij się, że prawidłowo odpowiadasz na pytania wyświetlane na ekranie podczas testów diagnostycznych.
 • Błąd pojawia się w przypadku przekroczenia limitu czasu reakcji użytkownika podczas testu grafiki.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA 1000-0334

ePSA 2000-0334
Video - User reported the patterns were not displayed correctly (Wideo - użytkownik zgłosił, że wzory nie zostały wyświetlone prawidłowo) Ten błąd może zostać wyświetlony, jeśli użytkownik odpowie Nie w teście kolorów, gdy prawidłowa odpowiedź to Tak. Jeśli pasek pionowy oraz poziomy były wyraźnie widoczne bez zakłóceń, linii lub problemów z kolorami, powtórz diagnostykę i jeśli pasek wygląda normalnie, kliknij Tak.
 • Ten błąd może zostać wyświetlony, jeśli użytkownik odpowie Nie w teście kolorów, gdy prawidłowa odpowiedź to Tak.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0411
Cables - not detected (Kable - nie wykryto). Zwykle w komunikacie o błędzie znajduje się informacja o tym, którego kabla dotyczy (np. LCD LVDS CABLE). Rozłącz, a następnie podłącz ponownie kabel, a następnie sprawdź go wraz z gniazdami pod kątem uszkodzeń.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie kabel, zworkę, połączenie lub serwer, o którym mowa w komunikacie o błędzie. (patrz instrukcja serwisowa, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami).
 • Wymień uszkodzone kable lub urządzenia na nowe.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0412
Cables - not detected (Kable - nie wykryto). Nie wykryto kabla pomocniczego. Zwykle w komunikacie o błędzie znajduje się informacja o tym, którego kabla dotyczy (np. LCD LVDS CABLE). Rozłącz, a następnie podłącz ponownie kabel, a następnie sprawdź go wraz z gniazdami pod kątem uszkodzeń.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie kabel, zworkę, połączenie lub serwer, o którym mowa w komunikacie o błędzie. (patrz instrukcja serwisowa, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami).
 • Wymień uszkodzone kable lub urządzenia na nowe.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0413
(nieużywane zUEFI BIOS).
Cables - [LCD Name] not detected (Kable - nie wykryto [nazwy LCD]). Zwykle w komunikacie o błędzie znajduje się informacja o tym, którego kabla dotyczy (np. LCD LVDS CABLE). Rozłącz, a następnie podłącz ponownie kabel, a następnie sprawdź go wraz z gniazdami pod kątem uszkodzeń.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie kabel, zworkę, połączenie lub serwer, o którym mowa w komunikacie o błędzie. (patrz instrukcja serwisowa, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami).
 • Wymień uszkodzone kable lub urządzenia na nowe.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0413
LCD Cable - LCD cable is not installed (Kabel panelu LCD – kabel panelu LCD niezainstalowany). Nie wykryto kabla panelu LCD. Rozłącz, a następnie podłącz ponownie kabel, a następnie sprawdź go wraz z gniazdami pod kątem uszkodzeń.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie kabel, zworkę, połączenie lub serwer, o którym mowa w komunikacie o błędzie. (patrz instrukcja serwisowa, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami).
 • Wymień uszkodzone kable lub urządzenia na nowe.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0414
Cables - not detected (Kable - nie wykryto). Nie wykryto kabla inwertera. Zwykle w komunikacie o błędzie znajduje się informacja o tym, którego kabla dotyczy (np. LCD LVDS CABLE). Rozłącz, a następnie podłącz ponownie kabel, a następnie sprawdź go wraz z gniazdami pod kątem uszkodzeń.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie kabel, zworkę, połączenie lub serwer, o którym mowa w komunikacie o błędzie. (patrz instrukcja serwisowa, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami).
 • Wymień uszkodzone kable lub urządzenia na nowe.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0415
Cables - Check the following cable, jumper, connection, or sensors: [s] (Kable - sprawdź następujące kable, zworki, połączenia lub czujniki: [s]) Zwykle w komunikacie o błędzie znajduje się informacja o tym, którego kabla dotyczy (np. LCD LVDS CABLE). Rozłącz, a następnie podłącz ponownie kabel, a następnie sprawdź go wraz z gniazdami pod kątem uszkodzeń.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie kabel, zworkę, połączenie lub serwer, o którym mowa w komunikacie o błędzie. (patrz instrukcja serwisowa, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami).
 • Wymień uszkodzone kable lub urządzenia na nowe.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0511
Fan - the (s) fan failed to respond correctly (Wentylator - wentylator (s) nie odpowiedział prawidłowo) Wentylator nie odpowiada narzędziu diagnostycznemu. Sprawdź, czy nic nie blokuje wentylatora.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Sprawdź komputer pod kątem zatkanych lub zablokowanych otworów wentylacyjnych.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0512
Fan - the (s) fan is running faster than expected (Wentylator - prędkość obrotowa wentylatora (s) jest wyższa od oczekiwanej). Może to być problem z płytą systemową, czujnikiem temperatury lub wentylatorem chłodzenia. Sprawdź, czy wszystkie elementy są solidnie osadzone.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Sprawdź komputer pod kątem luźnych połączeń.
 • Sprawdź komputer pod kątem zatkanych lub zablokowanych otworów wentylacyjnych.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0620
Network - Network [d] – {Vendor supplied error} (Sieć - Sieć [d] - {Błąd od dostawcy}) Urządzenie sieciowe (sieci Ethernet) mogło ulec awarii. Może to dotyczyć urządzenia na płycie głównej, karty lub karty Daughter Card w zależności od systemu. Błędy to „Register test failed" (Test rejestru nie powiódł się) lub „Packet loopback test failed" (Test pętli pakietu nie powiódł się) lub inne komunikaty.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Sprawdź pod kątem luźnych połączeń i wygiętych styków w złączach.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0621
Network - Network [d] – Driver version [x] outdated (Sieć - Sieć [d] – Wersja sterownika [x] jest nieaktualna) Wersja [x] lub nowsza jest wymagana dla „[s]" Oprogramowanie układowe urządzenia sieciowego (sieci Ethernet) może być nieaktualne.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0711
Thermal - Thermal trip detected (Temperatura - wykryto wyłączenie podzespołu za pomocą wyłącznika termicznego). Komputer wykrył kilka wyłączeń poszczególnych podzespołów za pomocą wyłącznika termicznego z powodu wydzielania nadmiernego ciepła.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Sprawdź komputer pod kątem zatkanych lub zablokowanych otworów wentylacyjnych.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0712
Fan - The fan failed to respond correctly (Wentylator - wentylator nie odpowiedział prawidłowo). System BIOS wykrył powtarzające się problemy podczas ustawiania szybkości pracy wentylatora.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Sprawdź komputer pod kątem zatkanych lub zablokowanych otworów wentylacyjnych.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0713
Sensor - Error accessing thermal sensor (Czujnik - wystąpił błąd podczas uzyskiwania dostępu do czujnika temperatury). Błąd systemu BIOS podczas odczytu wartości z czujnika temperatury komputera.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0714
Heat Sink - Heat sink clip not installed (Radiator - zacisk radiatora niezamontowany). System BIOS wykrył niezamontowany zacisk radiatora.
 • Wyłącz komputer i upewnij się, że podłączono zacisk radiatora (patrz instrukcja serwisowa, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami).
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0715
Memory - Memory error detected (Pamięć - wykryto błąd pamięci). System BIOS wykrył problem podczas konfiguracji pamięci DIMM.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wyłącz komputer i zamontuj ponownie pamięć DIMM (patrz instrukcja serwisowa, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami).
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0716
Cables - Check the following cable, [s] (Kable - sprawdź następujący kabel, [s]). System BIOS wykrył niezamontowany kabel.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wyłącz komputer i podłącz kabel opisany w treści komunikatu (patrz instrukcja serwisowa, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami).
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0721
Battery – battery issue detected (Bateria – wykryto problem z baterią). System BIOS wykrył baterię, która nie działa prawidłowo.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wyłącz komputer i wyjmij, a następnie wymień baterię (patrz instrukcja serwisowa, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami).
 • Powtórz diagnostykę PSA po całkowitym naładowaniu baterii.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0722
Memory - Previous uncorrectable memory error (Pamięć - błąd pamięci niemożliwy do skorygowania). System BIOS wykrył problem z pamięcią niemożliwy do skorygowania podczas uruchamiania.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wyłącz komputer i zamontuj ponownie pamięć DIMM (patrz instrukcja serwisowa, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami).
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-0723
Hard Drive – Drive error detected. (Dysk twardy – wykryto błąd dysku). System BIOS wykrył problem z dyskiem twardym.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Wyłącz komputer i upewnij się, że dysk twardy jest prawidłowo podłączony (patrz instrukcja serwisowa, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami).
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
Uwagi
 • Poniższe komunikaty informacyjne 2000-8NNN są wyświetlane wyłącznie w przypadku wymiennych urządzeń lub nośników.
 • W zależności od wersji systemu BIOS w komputerze, wyniki na liście komponentów mogą się zmienić. Zwróć uwagę nie tylko na kody błędów ePSA i weryfikacji, lecz również na wyszczególnione komponenty na liście
Kod błędu (PSA i ePSA)Komunikat o błędzieCo to oznacza?Kolejne kroki

PSA NA

ePSA 2000-8001 (nieużywane zUEFI BIOS).
BIOS - No BIOS support for software interrupt [x] function[x] [x] (BIOS - Brak obsługi BIOS dla funkcji przerwania oprogramowania [x] [x] [x]) Wersja systemu BIOS płyty głównej może być nieaktualna. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji — powinno to rozwiązać problem.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8002 (nieużywane zUEFI BIOS).
BIOS - No BIOS support for SMI interface function(x) (System BIOS - brak obsługi funkcji (x) interfejsu SMI przez system BIOS). Wersja systemu BIOS płyty głównej może być nieaktualna. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji — powinno to rozwiązać problem.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8002
BIOS - Sensor [x] exceeded thermal zone [d] (System BIOS - czujnik [x] przekroczył strefę termiczną [d]). Peak zone was [d] (Strefa szczytowa wyniosła [d]). Czujnik temperatury komputera wskazuje wysoką wartość. Wersja systemu BIOS płyty głównej może być nieaktualna. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji — powinno to rozwiązać problem.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Sprawdź komputer pod kątem zatkanych lub zablokowanych otworów wentylacyjnych.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8003
BIOS - Fan - Unable to set Manufacturing Mode (BIOS - Wentylator - Nie można ustawić trybu produkcji) Wersja systemu BIOS płyty głównej może być nieaktualna. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji — powinno to rozwiązać problem.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8004
BIOS - Fan - Unable to determine fan speeds (BIOS - Wentylator - Nie można ustalić prędkości wentylatora) Wersja systemu BIOS płyty głównej może być nieaktualna. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji — powinno to rozwiązać problem.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8005 (nieużywane zUEFI BIOS).
LCD - LCD BIST not supported (LCD - Brak obsługi LCD BIST). LCD BIST może nie występować we wszystkich systemach.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8005
FAN - Fan - Fan speed failure (WENTYLATOR - Wentylator - Awaria szybkości pracy wentylatora). Oczekiwano co najmniej %d, zaobserwowano %d. Wentylator nie pracuje zgodnie z oczekiwaną szybkością.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Sprawdź komputer pod kątem zatkanych lub zablokowanych otworów wentylacyjnych.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8006 (nieużywane zUEFI BIOS).
BIOS - No chipset event timer (System BIOS - brak chipsetu czasomierza zdarzeń). Upewnij się, że system BIOS jest aktualny.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8006
Fan - Unable to set fans to ([d], [d], or [d]) speed.(Wentylator - Nie można ustawić wentylatorów na prędkość ([d], [d] lub [d])). Wentylator nie pracuje zgodnie z oczekiwaną szybkością.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Sprawdź komputer pod kątem zatkanych lub zablokowanych otworów wentylacyjnych.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8007 (nieużywane zUEFI BIOS).
BIOS - Timer expected [d] observed [d] (System BIOS - czasomierz oczekiwany [d] zaobserwowany [d]) Wewnętrzny czasomierz nie odlicza prawidłowo czasu.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8007
Fan - Log contains Fan events or Timer expected [d] observed [d] (Wentylator - Dziennik zawiera zdarzenia wentylatora lub czasomierz oczekiwany [d] zaobserwowany [d]) Ten komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny i zawiera zapis zdarzeń wentylatora.
 • Wyczyść dziennik.
PSA NA

ePSA 2000-8008
Diagnostics (Diagnostyka) -
 1. Out of memory! (Brak pamięci!) fMalloc() Failed! (Błąd fMalloc()!)
 2. Unable to allocate memory for object data (Nie można przydzielić pamięci dla danych obiektu). Unable to [s] testable memory (Nie można wykonać [s] pamięci do testowania).
 3. Unable to start application processors (Nie można uruchomić procesorów aplikacji).
 4. Unable to stop all APs (Nie można zatrzymać wszystkich AP).
System może być niestabilny i należy go uruchomić ponownie.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8009
Diagnostics - Cannot find memory to free! (Diagnostyka - nie można odnaleźć pamięci do uzyskania!) System może być niestabilny i należy go uruchomić ponownie.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-800B (nieużywane zUEFI BIOS).
BIOS - Retrieve vendor ID function error (BIOS - błąd funkcji pozyskiwania ID dostawcy) System może być niestabilny.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-800C (nieużywane zUEFI BIOS).
BIOS - Get/Set inverter mode function error (BIOS - Błąd funkcji uzyskaj/ustaw tryb inwertera) Dostawca: [s] Wersja: [d] Wersja systemu BIOS płyty głównej może być nieaktualna. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji — powinno to rozwiązać problem.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-800D (nieużywane zUEFI BIOS).
BIOS - Set lamp off function error (BIOS - Błąd funkcji wyłączania lampy). Dostawca: [s] Wersja: [d] Wersja systemu BIOS płyty głównej może być nieaktualna. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji — powinno to rozwiązać problem.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-800E (nieużywane zUEFI BIOS).
BIOS - Set lamp on function error (BIOS - Błąd funkcji włączania lampy). Dostawca: [s] Wersja: [d] Wersja systemu BIOS płyty głównej może być nieaktualna. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji — powinno to rozwiązać problem.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-800F (nieużywane zUEFI BIOS).
BIOS - Restore function error (BIOS - Błąd funkcji przywracania). Dostawca: [s] Wersja: [d]. Wersja systemu BIOS płyty głównej może być nieaktualna. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji — powinno to rozwiązać problem.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8010
Płyta systemowa High-Precision event timer not found (Nie znaleziono czasomierza zdarzeń wysokiej precyzji).
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8011
USB Device Diagnostics - Invalid status returned from the device (Diagnostyka urządzenia USB - Nieprawidłowy stan od urządzenia) Dołączone urządzenie USB zgłasza nieprawidłowy stan do systemu BIOS.
 • Wyjmij i włóż ponownie urządzenie USB.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8012
Diagnostics - Unknown test number [d] (Diagnostyka – nieznany numer testu [d]). Nieoczekiwany numer testu został przekazany do testowanego urządzenia.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8012
Diagnostics - Unknown test [d] selected (Diagnostyka - wybrano nieznany test [d]). Nieoczekiwany numer testu został przekazany do testowanego urządzenia.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8012
Diagnostics - Invalid parameter passed to the device (Diagnostyka - Do urządzenia przekazano nieprawidłowy parametr). Nieoczekiwany parametr został przekazany do testowanego urządzenia.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8013 (nieużywane zUEFI BIOS).
Diagnostics - LCD [s] doesn't support test commands (Diagnostyka - LCD [s] nie obsługuje poleceń testowych) Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji — powinno to rozwiązać problem.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8014
Diagnostics - ADDF module ([s]) device ([s]) failed with error code [x], number [x] (Diagnostyka - moduł ADDF ([s]) urządzenia ([s]) uległ awarii z kodem blędu [x]). No EPSA beep code mapped! (Moduł ADDF ([S]) urządzenie ([S]): wystąpiła awaria z kodem błędu [X], numer [X]. Nie zmapowano kodu dźwiękowego EPSA). Program diagnostyczny uruchomił moduł zewnętrzny, który zgłosił nietypowy błąd.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8015
Diagnostics - Unable to stop all APs (Diagnostyka -– nie można zatrzymać wszystkich AP). Komputer może być niestabilny.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8015
Diagnostics - Unable to stop all APs (Diagnostyka -– nie można zatrzymać wszystkich AP). Komputer może być niestabilny i należy go uruchomić ponownie. Komputer może być niestabilny.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8016
Diagnostics - Battery - unable to retrieve battery health (Diagnostyka - Bateria - nie można pobrać informacji o stanie baterii) Upewnij się, że bateria jest prawidłowo zamontowana i uruchom ponownie diagnostykę.
 • Wyjmij i włóż ponownie baterię
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8017
BIOS - Battery - BIOS has no support for battery health (BIOS - Bateria - system BIOS nie obsługuje funkcji stanu baterii) Ta opcjonalna funkcja może nie być obsługiwana.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8018
Diagnostics - Fatal: The module reported multiple test results!! (Diagnostyka - Błąd krytyczny: moduł zgłosił wiele wyników testu!!) System może być niestabilny.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8019
Diagnostics - Unable to log to NVRAM (Diagnostyka - Nie można rejestrować w NVRAM) System może być niestabilny.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8020
Diagnostics - Low memory (Diagnostyka - Niski poziom pamięci). [d]k bytes free! ([d] tys. bajtów wolnych!) System może być niestabilny.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8021
BIOS - SMBIOS DIMM configuration did not match (System BIOS - konfiguracja SMBIOS DIMM jest niezgodna). Upewnij się, że system BIOS jest aktualny, uruchom ponownie komputer i przeprowadź ponownie diagnostykę.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Sprawdź komputer pod kątem zatkanych lub zablokowanych otworów wentylacyjnych.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8022
Fan - The (%s) fan is not a constant speed LCM Fan (Wentylator - wentylator (%s) nie pracuje ze stałą prędkością wentylatora LCM). Komputer powinien pracować ze stałą prędkością wentylatora chłodzącego w układzie chłodzenia cieczą. Wentylator nie jest wykrywany.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Sprawdź komputer pod kątem zatkanych lub zablokowanych otworów wentylacyjnych.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8115
Diagnostics - Unable to stop all APs (Diagnostyka - Nie można zatrzymać wszystkich AP) System może być niestabilny.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8135
Charger - unable to detect charger (Ładowarka - nie można wykryć ładowarki). Podczas testu ładowarka musi być podłączona. Sprawdź, czy ładowarka jest podłączona i uruchom ponownie test.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Podłącz ponownie ładowarkę do komputera i gniazdka zasilającego, upewniając się, że kabel zasilania jest prawidłowo podłączony do zasilania.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8136
Charger - Unexpectedly detected charger (Ładowarka - nieoczekiwanie wykryto ładowarkę). Wykryto ładowarkę, gdy powinna ona być odłączona podczas testu. Uruchom ponownie test.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Upewnij się, że ładowarka nie jest podłączona do komputera.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8137
Charger - The charger is not supplying power (Ładowarka - ładowarka nie zasila). Uszkodzona ładowarka jest używana do zasilania komputera.
Sprawdź, czy ładowarka jest podłączona. Uruchom ponownie diagnostykę.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Podłącz ponownie ładowarkę do komputera i gniazdka zasilającego, upewniając się, że kabel zasilania jest prawidłowo podłączony do zasilania.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8138
Charger - The AC power adapter wattage and type cannot be determined (Ładowarka - nie rozpoznano mocy i typu zasilacza prądu przemiennego). Bateria może nie być zasilana. Uszkodzona ładowarka lub ładowarka innej firmy niż firma Dell jest używana do zasilania komputera.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Podłącz ponownie ładowarkę do komputera i gniazdka zasilającego, upewniając się, że kabel zasilania jest prawidłowo podłączony do zasilania.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8154
Tape Drive - Tape Drive [d] - S/N [s], ULTRIUM [d] media found but drive (Napęd taśmowy - Napęd taśmowy [d] - S/N [s], ULTRIUM [d] znaleziono nośnik, ale napęd) Requires ULTRIUM [s] for [s] (Wymaga ULTRIUM [s] dla [s]) Zainstaluj prawidłowy nośnik napędu taśmowego.
 • Użyj prawidłowego nośnika.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8155
Tape Drive - Tape Drive [d] - S/N [s], data read does not match data written (Napęd taśmowy - Napęd taśmowy [d] - S/N [s], odczytane dane są niezgodne z zapisanymi danymi) Spróbuj użyć innych nośników napędu taśmowego.
 • Użyj innych nośników.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8156
Tape Drive - Tape Drive [d] - S/N [s], no media cannot test drive (Napęd taśmowy - Napęd taśmowy [d] - S/N [s], brak nośnika, nie można przetestować napędu) Włóż nośnik napędu taśmowego z możliwością zapisu.
 • Włóż nośnik z możliwością zapisu.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8157
Tape Drive - Tape Drive [d] - S/N [s], drive is not a supported drive (Napęd taśmowy - Napęd taśmowy [d] - S/N [s], napęd nie jest obsługiwany) Model napędu taśmowego jest nieznany i nieobsługiwany prze diagnostykę.
 • Wyjmij i włóż ponownie napęd.
 • Wykonaj test przy użyciu znanego sprawnego napędu, jeśli to możliwe.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8158
Backplane - [DRIVE] Drive [d] - incorrect status = [x], [s] (Płyta montażowa - Napęd [DRIVE] [d] - nieprawidłowy stan = [x], [s]) Ciąg wskazuje, że płyta montażowa, przedłużacz lub wymienny dysk twardy zgłasza stan nieprawidłowy.
 • Wyjmij i włóż ponownie napędy/kable/złącza.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8160
PERC - PERC Battery [d] - incorrect status = [x], [s] (PERC - Bateria PERC [d] - stan nieprawidłowy = [x], [s]) Tylko serwery. Ciąg [s] może być jednym z następujących komunikatów:
 1. Battery missing or disconnected (Brak lub odłączenie baterii).
 2. Replace battery pack (Wymień baterię).
 3. Remaining capacity low (Niski pozostały poziom).
 • Wyjmij i włóż ponownie elementy.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8165
OS - MBR code is unknown, possibly infected by a virus (System operacyjny – nieznany kod MBR, prawdopodobnie doszło do zarażenia wirusem) W głównym rekordzie rozruchowym na dysku twardym znajduje się nierozpoznany kod, który świadczy o tym, że system został zarażony wirusem. Zaleca się przeskanowanie systemu programem antywirusowym z aktualną bazą danych wirusów.
 • Zaktualizuj i uruchom oprogramowanie antywirusowe.
 • Zaktualizuj lub zainstaluj ponownie system operacyjny.
PSA NA

ePSA 2000-8166
OS - Detected virus (s) (System operacyjny – Wykryto wirus (s)) Doszło do zarażenia systemu wirusem. Zaleca się przeskanowanie systemu programem antywirusowym z aktualną bazą danych wirusów.
 • Zaktualizuj i uruchom oprogramowanie antywirusowe.
PSA NA

ePSA 2000-8170
PCIe - Training error on device PciTag [s] VendorID [x] DeviceID [x] SVid [x] SDid [x] Link Degraded, maxLinkWidth = x[d], negotiatedLinkWidth = x[d] (PCIe - Błąd szkolenia urządzenia PciTag [s] VendorID [x] DeviceID [x] SVid [x] SDid [x] degradacja łącza, maxLinkWidth = x[d], negotiatedLinkWidth = x[d]) System zgłasza błąd adaptera PCIe.
 • Wymij i włóż ponownie adapter PCIe.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8171
PCIe - PCI device in physical Slot [x]d, PCI tag [x], is present but not responding (PCIe - urządzenie PCI w gnieździe fizycznym [x]d, znacznik PCI [x], jest obecne, lecz nie odpowiada). System zgłasza błąd adaptera PCIe.
 • Wymij i włóż ponownie opisany adapter PCIe.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8172
PCIe – Speed slow PCI tag [s] VendorID [x] DeviceID [x] SVid [x] SDid [x] [s] [s] (PCIe – wolna prędkość, znacznik PCI [s] VendorID [x] DeviceID [x] SVid [x] SDid [x] [s] [s]). System zgłasza błąd adaptera PCIe.
 • Wymij i włóż ponownie opisany adapter PCIe.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8335
wyłącznie w przypadku tabletów opartych o technologię ARM.
Video - User indicated that one or more full color screens showed pixel errors (Obraz - użytkownik zgłosił, że jeden lub więcej z pełnokolorowych ekranów wyświetla martwe piksele). Jeden lub więcej z pełnokolorowych ekranów wyświetla martwe piksele
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Przyjrzyj się, czy wyświetlane piksele są w nieprawidłowym kolorze lub czy są nieobecne.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8336
wyłącznie w przypadku tabletów opartych o technologię ARM.
Video - User indicated that the Grey Scale screen is not properly displayed (Obraz - użytkownik zgłosił, że ekran skali szarości jest nieprawidłowo wyświetlany). Ekran skali szarości był nieprawidłowo wyświetlany.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Przyjrzyj się, czy skale szarości są nieprawidłowo wyświetlane.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8337
wyłącznie w przypadku tabletów opartych o technologię ARM.
Video - User indicated that the Cross Hatch screen is not properly displayed (Obraz - użytkownik zgłosił, że ekran kreskowanej siatki jest nieprawidłowo wyświetlany). Ekran kreskowanej siatki był nieprawidłowo wyświetlany.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Przyjrzyj się, czy wzór kreskowanej siatki jest niedopasowany w niektórych miejscach.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8338
BIOS [s] - DriverBinding - Supported() function, Version [x], changed PCI Command Reg of device [s] (System BIOS [s] - DriverBinding - obsługiwana() funkcja, wersja [x], zmienione polecenie rejestru PCI urządzenia [s]) Początkowy ciąg oznacza problem ze sterownikiem UEFI.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8415
Cables - BIOS reports no testable cable/jumper/connector/sensor (Kable - system BIOS zgłasza brak kabli/zworek/połączeń/czujników możliwych do przetestowania) Wystąpiła wewnętrzna awaria narzędzia diagnostycznego, a nie awaria sprzętowa. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji — powinno to rozwiązać problem.
 • Zaktualizuj do najnowszej wersji systemBIOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.
PSA NA

ePSA 2000-8611
Audio - User reported not hearing speaker tones (Audio - użytkownik zgłosił, że nie słychać dźwięku z głośnika) Jeśli nie było słychać sygnału dźwiękowego, sprawdź czy głośniki wewnętrzne są prawidłowo podłączone. W niektórych komputerach wewnętrzne głośniki są dostępne do nabycia jako opcja. Jeśli dotyczy to omawianego systemu, głośnik może nie być zamontowany. Jeśli nie słychać dźwięku, pamiętaj o odłączeniu urządzeń podłączonych do złącza zewnętrznego słuchawek i uruchom ponownie test. Złącza zewnętrzne HP mogą wyciszać głośniki wewnętrzne na poziomie sprzętowym.
 • Rozłącz wszystkie złącza zewnętrzne dźwięku.
 • Wyjmij i włóż złącze głośnika wewnętrznego.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli diagnostyka ponownie spowoduje wyświetlenie kodu błędu, przejdź donarzędzia online do diagnostyki ePSA. Więcej informacji na temat sposobów rozwiązania problemu i wysyłki poszczególnego podzespołu, jeśli to konieczne.

Article ID: SLN115162

Last Date Modified: 27.09.2019 14:12


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.